Онлайн форуму
United Kingdom
United Kingdom

gbp/usd

1.2741
Live Rate
0 (0%)
Өзгөртүү
25 May 2024
Убакыт 00:00:00
0 (0.43%)
Өзгөртүү / 3 ай
0 (1.14%)
Өзгөртүү / 6 ай
0 (3.16%)
Жылдык өзгөрүүлөр

18 Karat Gold

44
Live Rate
0 (0%)
Өзгөртүү
23 May 2024
Убакыт 06:02:45
6 (15.79%)
Өзгөртүү / 3 ай
6 (15.79%)
Өзгөртүү / 6 ай
6 (15.79%)
Жылдык өзгөрүүлөр

FTSE AIM 100

8,318
Live Rate
0 (0%)
Өзгөртүү
24 May 2024
Убакыт 20:41:43
812 (10.82%)
Өзгөртүү / 3 ай
829 (11.08%)
Өзгөртүү / 6 ай
690 (9.05%)
Жылдык өзгөрүүлөр

UK

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund A Inc 161.66 161.66 161.66 161.66 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 42.54 42.54 42.54 42.54 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund I $ 53.02 53.02 53.02 53.02 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.99 13.99 13.99 13.99 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Vanguard US Equity Index Acc 921.1 921.1 921.1 921.1 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Vanguard US Equity Index Inc 755.74 755.74 755.74 755.74 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Capital Group New Perspective Fund LUX B 18.03 18.03 18.03 18.03 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 18.57 18.57 18.57 18.57 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd 16.12 16.12 16.12 16.12 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd 17.27 17.27 17.27 17.27 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund A Acc 196.31 196.31 196.31 196.31 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund A Acc 292.97 292.97 292.97 292.97 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund A Inc 235.92 235.92 235.92 235.92 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Acc 647.11 647.11 647.11 647.11 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Inc 503.05 503.05 503.05 503.05 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 22.22 22.22 22.22 22.22 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 20.8 20.8 20.8 20.8 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.27 20.27 20.27 20.27 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc 261.329 261.329 261.329 261.329 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 270.45 270.45 270.45 270.45 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 317.89 317.89 317.89 317.89 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac 375.86 375.86 375.86 375.86 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In 330.58 330.58 330.58 330.58 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 19.29 19.29 19.29 19.29 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Capital Group New Perspective Fund LUX Bd 18.04 18.04 18.04 18.04 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc 240.86 240.86 240.86 240.86 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc 196.48 196.48 196.48 196.48 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 9.45 9.45 9.45 9.45 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg 91.493 91.493 91.493 91.493 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 8:07
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 73.62 73.62 73.62 73.62 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 2:07
Fidelity Funds - Global Technology Fund W-Acc-GBP 8.079 8.079 8.079 8.079 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 2:07
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.768 1.768 1.768 1.768 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 2:07
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-GBP 1.438 1.438 1.438 1.438 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 2:07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 52.77 52.77 52.77 52.77 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 2:07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di 109.51 109.51 109.51 109.51 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 2:07
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 64.23 64.23 64.23 64.23 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 2:07
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 84.72 84.72 84.72 84.72 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 2:07
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 112.01 112.01 112.01 112.01 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 2:07
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 110.32 110.32 110.32 110.32 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 2:07
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu 276.97 276.97 276.97 276.97 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 2:07
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income 125.91 125.91 125.91 125.91 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 2:07
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 176.49 176.49 176.49 176.49 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 2:07
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 125.97 125.97 125.97 125.97 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 2:07
Troy Trojan O Acc 4.03 4.03 4.03 4.03 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Troy Trojan O Inc 3.22 3.22 3.22 3.22 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Troy Trojan S Acc 4.21 4.21 4.21 4.21 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Troy Trojan S Inc 3.23 3.23 3.23 3.23 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Pictet-Water I dy GBP 496.43 496.43 496.43 496.43 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Pictet-Water P dy GBP 441.15 441.15 441.15 441.15 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Trojan Fund X Accumulation 1.346 1.346 1.346 1.346 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Purisima Global Total Return A 5.19 5.19 5.19 5.19 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Purisima Global Total Return B 5.12 5.12 5.12 5.12 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Purisima Global Total Return Int 5.01 5.01 5.01 5.01 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
HSBC American Index Fund Income C 9.14 9.14 9.14 9.14 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
HSBC American Index Fund Retail Income 9.1 9.1 9.1 9.1 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
HSBC American Index Fund Accumulation C 11.74 11.74 11.74 11.74 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 350.11 350.11 350.11 350.11 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 309.77 309.77 309.77 309.77 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
HSBC American Index Fund Retail Accumulation 11.61 11.61 11.61 11.61 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y3 5535.042 5535.042 5535.042 5535.042 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc 7.5 7.5 7.5 7.5 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc 5.7 5.7 5.7 5.7 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
HSBC American Index Fund Institutional Accumulatio 12.8 12.8 12.8 12.8 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
iShares North American Equity Index Fund (UK) H Ac 3.775 3.775 3.775 3.775 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 13.56 13.56 13.56 13.56 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 8.45 8.45 8.45 8.45 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G 336.16 336.16 336.16 336.16 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Pictet - Global Environmental Opportunities P dy G 305.15 305.15 305.15 305.15 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity F 9583.337 9583.337 9583.337 9583.337 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Fundsmith Equity I Acc 7.18 7.18 7.18 7.18 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Fundsmith Equity I Inc 6.45 6.45 6.45 6.45 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Fundsmith Equity R Acc 6.62 6.62 6.62 6.62 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Fundsmith Equity R Inc 6.32 6.32 6.32 6.32 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Fundsmith Equity T Acc 7.0856 7.0856 7.0856 7.0856 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Fundsmith Equity T Inc 6.44 6.44 6.44 6.44 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Baillie Gifford Managed B Acc 14.48 14.48 14.48 14.48 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Baillie Gifford Managed B Inc 8.92 8.92 8.92 8.92 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Royal London US Tracker Z Fund Accumulation 7.29 7.29 7.29 7.29 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc 1.42 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation 2.42 2.42 2.42 2.42 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 3.12 3.12 3.12 3.12 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 3.17 3.17 3.17 3.17 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 9.19 9.19 9.19 9.19 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 10.43 10.43 10.43 10.43 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
SSgA UK Equity Tracker Acc 3.33 3.33 3.33 3.33 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:07
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 43.061 43.061 43.061 43.061 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:07
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 35.886 35.886 35.886 35.886 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:07
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 41.737 41.737 41.737 41.737 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:07
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 28.464 28.464 28.464 28.464 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:07
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 5.95 5.95 5.95 5.95 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 8:15
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.63 12.63 12.63 12.63 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 8:15
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.4 11.4 11.4 11.4 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 8:15
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.12 11.12 11.12 11.12 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 8:15
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 8.43 8.43 8.43 8.43 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 8:15
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.06 11.06 11.06 11.06 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 8:15
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 9.09 9.09 9.09 9.09 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 8:15
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 3.07 3.07 3.07 3.07 0.00 0.00% 2024/05/23 Убакыт 23:13
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 3.1 3.1 3.1 3.1 0.00 0.00% 2024/05/23 Убакыт 23:13
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 2.43 2.43 2.43 2.43 0.00 0.00% 2024/05/23 Убакыт 23:13
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.61 1.61 1.61 1.61 0.00 0.00% 2024/05/23 Убакыт 23:13
Baillie Gifford Managed A Acc 11.32 11.32 11.32 11.32 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Baillie Gifford Managed A Inc 8.84 8.84 8.84 8.84 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Polar Capital Global Technology Fund 65.92 65.92 65.92 65.92 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Baillie Gifford American Fund B Income 12.4 12.4 12.4 12.4 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Polar Capital Global Technology Fund I 61.45 61.45 61.45 61.45 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Polar Capital Global Technology Fund R 57.99 57.99 57.99 57.99 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.463 3.463 3.463 3.463 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 3.908 3.908 3.908 3.908 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Lindsell Train Global Equity Fund D Class 2.669 2.669 2.669 2.669 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Baillie Gifford American Fund A Accumulation 11.25 11.25 11.25 11.25 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Baillie Gifford American Fund B Accumulation 13.43 13.43 13.43 13.43 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Edgewood L Select US Select Growth I GBP Cap 555.228 555.228 555.228 555.228 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Edgewood L Select US Select Growth I GBP D Cap 423.809 423.809 423.809 423.809 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 10.88 10.88 10.88 10.88 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Legal & General UK Index Trust I Acc 3.38 3.38 3.38 3.38 0.00 0.00% 2022/10/31 Убакыт 22:48
Legal & General UK Index Trust C Acc 3.39 3.39 3.39 3.39 0.00 0.00% 2022/10/27 Убакыт 22:45
Legal & General UK Index Trust C Dist 1.53 1.53 1.53 1.53 0.00 0.00% 2022/10/27 Убакыт 22:45
Legal & General UK Index Trust I Dist 1.53 1.53 1.53 1.53 0.00 0.00% 2022/10/27 Убакыт 22:45
BlackRock Global Funds - New Energy Fund A4RF GBP 12.81 12.81 12.81 12.81 0.00 0.00% 2022/09/08 Убакыт 23:46
  • -->
    101