Онлайн форуму
South Korea
South Korea

krw/usd

0.0007
Live Rate
0 (0%)
Өзгөртүү
24 March 2024
Убакыт 12:14:42
0 (12.50%)
Өзгөртүү / 3 ай
0 (12.50%)
Өзгөртүү / 6 ай
0 (12.50%)
Жылдык өзгөрүүлөр

18 Karat Gold

77,632
Live Rate
1,351 (1.77%)
Өзгөртүү
18 May 2024
Убакыт 06:02:37
13,976 (21.96%)
Өзгөртүү / 3 ай
14,631 (23.22%)
Өзгөртүү / 6 ай
20,788 (36.57%)
Жылдык өзгөрүүлөр

FTSE Korea

2,725
Live Rate
0 (0%)
Өзгөртүү
17 May 2024
Убакыт 11:52:33
233 (9.33%)
Өзгөртүү / 3 ай
255 (10.32%)
Өзгөртүү / 6 ай
209 (8.32%)
Жылдык өзгөрүүлөр

South Korea

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
KIM Navigator Equity 1 C4 1377.51 1377.51 1377.51 1377.51 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KIM Navigator Equity 1 C5 1384.7 1384.7 1384.7 1384.7 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KIM Navigator Equity 1 Ce 1385.93 1385.93 1385.93 1385.93 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A 1709.75 1709.75 1709.75 1709.75 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1 1611 1611 1611 1611 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2 1627.06 1627.06 1627.06 1627.06 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3 1642.21 1642.21 1642.21 1642.21 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4 1657.43 1657.43 1657.43 1657.43 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5 1672.66 1672.66 1672.66 1672.66 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
ASSETPLUS Korea Rich Together 1 Equity W 1384.09 1384.09 1384.09 1384.09 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F 1019.86 1019.86 1019.86 1019.86 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset KOSPI200 Index Equity-Derivatives 1 A 1516.39 1516.39 1516.39 1516.39 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Daishin KOSPI200 Index Feeder Equity-Derivatives A 1660.07 1660.07 1660.07 1660.07 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Daishin KOSPI200 Index Feeder Equity-Derivatives C 1658.46 1658.46 1658.46 1658.46 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection 1004.59 1004.59 1004.59 1004.59 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MIDAS SRI Equity A1 2186.91 2186.91 2186.91 2186.91 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MIDAS SRI Equity C4 2186.76 2186.76 2186.76 2186.76 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MIDAS SRI Equity Ce 2186.78 2186.78 2186.78 2186.78 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KIM Navigator Equity 1 A 1393.28 1393.28 1393.28 1393.28 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KIM Navigator Equity 1 C1 1333.83 1333.83 1333.83 1333.83 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KIM Navigator Equity 1 C2 1349.57 1349.57 1349.57 1349.57 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KIM Navigator Equity 1 C3 1363.47 1363.47 1363.47 1363.47 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KIM Navigator Equity 1 CF 1421.97 1421.97 1421.97 1421.97 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KIM Navigator Equity 1 CW 1430.07 1430.07 1430.07 1430.07 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Shinyoung Marathon Equity A 1259.94 1259.94 1259.94 1259.94 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Shinyoung Marathon Equity E 1260.41 1260.41 1260.41 1260.41 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Shinyoung Marathon Equity W 1267.29 1267.29 1267.29 1267.29 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Shinyoung Marathon Equity CP 1256.04 1256.04 1256.04 1256.04 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Samsung ABF Korea Index Bond A 958.8 958.8 958.8 958.8 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Samsung ABF Korea Index Bond I 958.8 958.8 958.8 958.8 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Samsung ABF Korea Index Bond R 944.66 944.66 944.66 944.66 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 948.32 948.32 948.32 948.32 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KB China A Share Feeder Equity A 1203.62 1203.62 1203.62 1203.62 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KB China A Share Feeder Equity C 1139.21 1139.21 1139.21 1139.21 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KB China A Share Feeder Equity C2 1155.07 1155.07 1155.07 1155.07 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KB China A Share Feeder Equity C3 1193.83 1193.83 1193.83 1193.83 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KB China A Share Feeder Equity CE 1197.42 1197.42 1197.42 1197.42 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KB China A Share Feeder Equity CF 1495.55 1495.55 1495.55 1495.55 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1053.03 1053.03 1053.03 1053.03 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1045.15 1045.15 1045.15 1045.15 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 1842.42 1842.42 1842.42 1842.42 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 1930.87 1930.87 1930.87 1930.87 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 1776.5 1776.5 1776.5 1776.5 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 1789.88 1789.88 1789.88 1789.88 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 1829.52 1829.52 1829.52 1829.52 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KyoboAXA Power Index Feeder Equity 1 Af 1545.05 1545.05 1545.05 1545.05 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1268.3 1268.3 1268.3 1268.3 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1319.22 1319.22 1319.22 1319.22 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 1028.76 1028.76 1028.76 1028.76 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 1068 1068 1068 1068 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1445.15 1445.15 1445.15 1445.15 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C1 1068 1068 1068 1068 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CW 1065.01 1065.01 1065.01 1065.01 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1448.71 1448.71 1448.71 1448.71 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1442.88 1442.88 1442.88 1442.88 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 CW 1444.63 1444.63 1444.63 1444.63 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CP2 1051.62 1051.62 1051.62 1051.62 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Samsung Korea Mid-term Bond Feeder Bond 1 CP 1076.61 1076.61 1076.61 1076.61 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 2239.3 2239.3 2239.3 2239.3 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Cy 1334.18 1334.18 1334.18 1334.18 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Global Dynamic Plus Feeder Bond 1 CF 966.16 966.16 966.16 966.16 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1 2523.72 2523.72 2523.72 2523.72 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1 2617.18 2617.18 2617.18 2617.18 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 2206.25 2206.25 2206.25 2206.25 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 2159.81 2159.81 2159.81 2159.81 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 2256.63 2256.63 2256.63 2256.63 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1699.55 1699.55 1699.55 1699.55 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1700.74 1700.74 1700.74 1700.74 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1691.03 1691.03 1691.03 1691.03 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1710.64 1710.64 1710.64 1710.64 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1701.53 1701.53 1701.53 1701.53 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1631.64 1631.64 1631.64 1631.64 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KB Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Bala 1100.33 1100.33 1100.33 1100.33 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1386.22 1386.22 1386.22 1386.22 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1348.56 1348.56 1348.56 1348.56 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1359.62 1359.62 1359.62 1359.62 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1342.9 1342.9 1342.9 1342.9 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1342.37 1342.37 1342.37 1342.37 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1377.36 1377.36 1377.36 1377.36 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 947.64 947.64 947.64 947.64 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 957.29 957.29 957.29 957.29 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1115.43 1115.43 1115.43 1115.43 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1113.39 1113.39 1113.39 1113.39 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 2830.92 2830.92 2830.92 2830.92 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 3019.55 3019.55 3019.55 3019.55 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 2670.67 2670.67 2670.67 2670.67 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 2726.73 2726.73 2726.73 2726.73 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 2784.32 2784.32 2784.32 2784.32 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 2830.89 2830.89 2830.89 2830.89 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 2786.51 2786.51 2786.51 2786.51 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 2819.1 2819.1 2819.1 2819.1 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity A 1329.5 1329.5 1329.5 1329.5 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity C 1326.03 1326.03 1326.03 1326.03 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity I 1344.91 1344.91 1344.91 1344.91 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity W 1345.59 1345.59 1345.59 1345.59 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Ce 1331.59 1331.59 1331.59 1331.59 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity CP 1323.64 1323.64 1323.64 1323.64 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C2 1062.94 1062.94 1062.94 1062.94 0.00 0.00% 2024/02/22 Убакыт 9:05
AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun 1000 1000 1000 1000 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 18:00
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci 1661.51 1661.51 1661.51 1661.51 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 18:00
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity A 1449.37 1449.37 1449.37 1449.37 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ae 1493.27 1493.27 1493.27 1493.27 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2 1496.6 1496.6 1496.6 1496.6 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ce 1409.96 1409.96 1409.96 1409.96 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2ß 1473.24 1473.24 1473.24 1473.24 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
MiraeAsset Global Dynamic Feeder Bond 1 A 960.36 960.36 960.36 960.36 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
MiraeAsset Global Dynamic Feeder Bond 1 F 964.1 964.1 964.1 964.1 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1125 1125 1125 1125 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1110 1110 1110 1110 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1140.07 1140.07 1140.07 1140.07 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
MiraeAsset Global Dynamic Plus Feeder Bond 1 CI 993.29 993.29 993.29 993.29 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
KB Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Bala 970.94 970.94 970.94 970.94 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Daishin KOSPI200 Index Feeder Equity-Derivatives C 1355.07 1355.07 1355.07 1355.07 0.00 0.00% 2022/09/08 Убакыт 8:44
  • -->
    101