Онлайн форуму
Austria
Austria

ATX Prime

1,780
Live Rate
0 (0%)
Өзгөртүү
24 May 2024
Убакыт 21:11:02
245 (15.99%)
Өзгөртүү / 3 ай
265 (17.45%)
Өзгөртүү / 6 ай
409 (29.85%)
Жылдык өзгөрүүлөр

Austria

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 7.6 7.6 7.6 7.6 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 7.37 7.37 7.37 7.37 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Sirius 25 I A 79.3 79.3 79.3 79.3 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Bond Strategy Euro All Term A 10.3 10.3 10.3 10.3 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Bond Strategy Euro All Term T 12.68 12.68 12.68 12.68 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 5.95 5.95 5.95 5.95 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 10.92 10.92 10.92 10.92 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 11.36 11.36 11.36 11.36 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 144.23 144.23 144.23 144.23 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 218.79 218.79 218.79 218.79 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VA 239.29 239.29 239.29 239.29 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VI 238.82 238.82 238.82 238.82 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 14.96 14.96 14.96 14.96 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 13.46 13.46 13.46 13.46 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 23:12
XT BOND EUR T 111.47 111.47 111.47 111.47 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
KEPLER Mix Solide A 105.67 105.67 105.67 105.67 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
KEPLER Mix Solide T 154.5 154.5 154.5 154.5 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen-14-Mix A 75.32 75.32 75.32 75.32 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen-14-Mix T 134.98 134.98 134.98 134.98 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
KEPLER Ethik Rentenfonds A 102.39 102.39 102.39 102.39 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
KEPLER Ethik Rentenfonds T 152.32 152.32 152.32 152.32 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen-Global-Rent (R) VT 94.82 94.82 94.82 94.82 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA 94.13 94.13 94.13 94.13 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T 107.96 107.96 107.96 107.96 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A 63.36 63.36 63.36 63.36 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 103.49 103.49 103.49 103.49 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen Nachhaltigkeit Div R VT 108.13 108.13 108.13 108.13 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ERSTE Responsible Stock America VT HUF 308854.82 308854.82 308854.82 308854.82 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ERSTE Responsible Stock America VT USD 866.71 866.71 866.71 866.71 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
C-QUADRAT Stuttgarter GreenStars aktiv VT 20.59 20.59 20.59 20.59 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 52.56 52.56 52.56 52.56 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 151.37 151.37 151.37 151.37 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ESPA Stock Techno A 188.22 188.22 188.22 188.22 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ESPA Stock Techno T 199.52 199.52 199.52 199.52 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ESPA Stock Techno VT 206.82 206.82 206.82 206.82 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
GlobalPortfolioOne I1 138.17 138.17 138.17 138.17 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen Euro Bonds R 147.68 147.68 147.68 147.68 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ERSTE EQUITY RESEARCH VA 27.52 27.52 27.52 27.52 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ESPA Reserve Euro Plus T 110.45 110.45 110.45 110.45 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ERSTE Stock Global VT HUF 77371.29 77371.29 77371.29 77371.29 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen-Euro-Rent (R) A 70.93 70.93 70.93 70.93 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen-Euro-Rent (R) T 124.11 124.11 124.11 124.11 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisenfonds-Wachstum A 142.94 142.94 142.94 142.94 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisenfonds-Wachstum T 187.36 187.36 187.36 187.36 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ERSTE Responsible Reserve A 92.66 92.66 92.66 92.66 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ERSTE Responsible Reserve T 118.54 118.54 118.54 118.54 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ERSTE Responsible ReserveVT 119.07 119.07 119.07 119.07 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
KEPLER Europa Rentenfonds A 86.71 86.71 86.71 86.71 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
KEPLER Europa Rentenfonds T 143.45 143.45 143.45 143.45 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen-Euro-Rent (I) VT 154.01 154.01 154.01 154.01 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisenfonds-Wachstum VT 207.98 207.98 207.98 207.98 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T 135.71 135.71 135.71 135.71 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A 133.98 133.98 133.98 133.98 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ERSTE Stock Global EUR R01 VT 200.28 200.28 200.28 200.28 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 VT 54252.79 54252.79 54252.79 54252.79 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 VTIA 143.13 143.13 143.13 143.13 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A 229.99 229.99 229.99 229.99 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
KEPLER Risk Select Aktienfonds T 265.6 265.6 265.6 265.6 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen 304-Euro Corporates A 108.23 108.23 108.23 108.23 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen 304-Euro Corporates T 154.84 154.84 154.84 154.84 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Value Investment Fonds Klassik A 98 98 98 98 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Apollo Styrian Global Equity A2 A 360958 360958 360958 360958 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VT 307.88 307.88 307.88 307.88 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
UNIQA Eastern European Debt Fund A 247.49 247.49 247.49 247.49 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen 304-Euro Corporate VWG VT 188 188 188 188 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 632.94 632.94 632.94 632.94 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A 100.56 100.56 100.56 100.56 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 175.85 175.85 175.85 175.85 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 128.44 128.44 128.44 128.44 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisenfonds-Ertrag A 123.43 123.43 123.43 123.43 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisenfonds-Ertrag T 170.43 170.43 170.43 170.43 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Dachfonds Südtirol (I) T 221.71 221.71 221.71 221.71 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisenfonds-Ertrag VT 188.9 188.9 188.9 188.9 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Dachfonds Südtirol (R) VT 203.89 203.89 203.89 203.89 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
KEPLER Vorsorge Mixfonds A 98.03 98.03 98.03 98.03 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T 158.97 158.97 158.97 158.97 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisenfonds-Sicherheit A 92.16 92.16 92.16 92.16 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisenfonds-Sicherheit T 141.44 141.44 141.44 141.44 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Portfolio Management SOLIDE A 117.01 117.01 117.01 117.01 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Portfolio Management SOLIDE T 157.34 157.34 157.34 157.34 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisenfonds-Sicherheit VT 158.33 158.33 158.33 158.33 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 99.5 99.5 99.5 99.5 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 133.42 133.42 133.42 133.42 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 144.96 144.96 144.96 144.96 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Value Investment Fonds Klassik T 176.31 176.31 176.31 176.31 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 A 188.48 188.48 188.48 188.48 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T 201.21 201.21 201.21 201.21 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT 216.45 216.45 216.45 216.45 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT 233.38 233.38 233.38 233.38 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 20:14
Schoellerbank Global Pension Fonds A 8.17 8.17 8.17 8.17 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:06
Schoellerbank Global Pension Fonds T 23.66 23.66 23.66 23.66 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:06
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 10.89 10.89 10.89 10.89 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:06
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T 15.07 15.07 15.07 15.07 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:06
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A 40556.87 40556.87 40556.87 40556.87 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:06
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T 52388.56 52388.56 52388.56 52388.56 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:06
ESPA Reserve Euro Plus A 70.84 70.84 70.84 70.84 0.00 0.00% 2024/05/22 Убакыт 19:52
Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 87.01 87.01 87.01 87.01 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:56
Raiffeisen 902-Treasury Zero II T 123.82 123.82 123.82 123.82 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:56
Raiffeisen 902-Treasury Zero II VT 141.57 141.57 141.57 141.57 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:56
Raiffeisen-Europa-HighYield I T 268.8 268.8 268.8 268.8 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:56
Apollo 2 Global Bond A 7.25 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Apollo 2 Global Bond T 12.55 12.55 12.55 12.55 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Macquarie Bonds Europe T 136.78 136.78 136.78 136.78 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Apollo 2 Global Bond A2 A 107417 107417 107417 107417 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Spängler IQAM SparTrust M I A 96.6 96.6 96.6 96.6 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Spängler IQAM SparTrust M I T 120.14 120.14 120.14 120.14 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Spängler IQAM SparTrust M R A 83.4 83.4 83.4 83.4 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Spängler IQAM SparTrust M R T 154.26 154.26 154.26 154.26 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Apollo Euro Corporate Bond Fund A 6.32 6.32 6.32 6.32 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 11.9 11.9 11.9 11.9 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 99.82 99.82 99.82 99.82 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Gutmann Europa Anleihefonds A 65.1 65.1 64.36 65.1 0.00 0.00% 2022/11/12 Убакыт 3:19
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.996 11.996 11.996 11.996 0.00 0.00% 2022/11/04 Убакыт 19:46
Raiffeisen-Technologie-Aktien T 330.33 330.33 330.33 334.71 0.00 0.00% 2022/11/02 Убакыт 19:46
Raiffeisen-Technologie-Aktien A 259.62 259.62 259.62 259.62 0.00 0.00% 2022/09/15 Убакыт 23:44
Raiffeisen-Technologie-Aktien VT 426.32 426.32 426.32 429.52 0.00 0.00% 2022/08/31 Убакыт 21:16
ERSTE WWF Stock Environment EUR D02 T 215.61 215.61 215.61 215.61 0.00 0.00% 2021/09/19 Убакыт 21:52
  • -->
    101