Онлайн форуму

World Funds

South Africa

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Investec Managed Fund A 15.081 15.081 15.081 15.105 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Investec Managed Fund B 15.082 15.082 15.082 15.106 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Investec Managed Fund C 15.173 15.173 15.173 15.197 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Investec Managed Fund D 15.094 15.094 15.094 15.119 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Investec Managed Fund H 15.099 15.099 15.099 15.123 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Дагы

Germany

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
DWS Investa 207.44 207.44 207.44 207.44 1.92 0.93% 2024/05/18 Убакыт 7:54
DWS Top World 186.37 186.37 186.37 186.37 0.10 0.05% 2024/05/18 Убакыт 7:54
DWS Top Asien LC 219.15 219.15 219.15 219.15 0.10 0.05% 2024/05/18 Убакыт 7:54
DWS Deutschland FC 283.9 283.9 283.9 283.9 3.10 1.09% 2024/05/18 Убакыт 7:54
DWS Deutschland IC 288.84 288.84 288.84 288.84 3.15 1.09% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Дагы

USA

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Strategic Advisers Core 13.26 13.26 13.26 13.26 0.02 0.15% 2024/05/18 Убакыт 7:18
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 19.23 19.23 19.23 19.23 0.01 0.05% 2024/05/18 Убакыт 7:18
NY New York’s 529 Program Direct Growth Portfolio 47.76 47.76 47.76 47.76 0.06 0.13% 2024/05/18 Убакыт 7:18
Fidelity Balanced 28.91 28.91 28.91 28.91 0.01 0.03% 2024/05/18 Убакыт 6:49
Fidelity Total Bond 9.38 9.38 9.38 9.38 0.03 0.32% 2024/05/18 Убакыт 6:49
Дагы

Andorra

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 76550.02 76550.02 76550.02 76550.02 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 7655 7655 7655 7655 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Olymp Fund Atlant 444.028 444.028 444.028 444.028 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:55
Mak Fund Russian Combined 129.975 129.975 129.975 129.975 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:55
Дагы

Austria

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Sirius 25 I A 79.79 79.79 79.79 79.79 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Bond Strategy Euro All Term A 10.37 10.37 10.37 10.37 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Bond Strategy Euro All Term T 12.76 12.76 12.76 12.76 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 10.95 10.95 10.95 10.95 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 11.39 11.39 11.39 11.39 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Дагы

Spain

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Bankia Soy Asi Cauto FI 133.51 133.51 133.51 133.51 0.56 0.42% 2024/05/18 Убакыт 14:06
Caixabank Ahorro Plus FI 29.95 29.95 29.95 29.95 0.02 0.07% 2024/05/18 Убакыт 14:06
Bankia Soy Asi Flexible FI 135.55 135.55 135.55 135.55 0.58 0.43% 2024/05/18 Убакыт 14:06
Caixabank Ahorro Premium FI 30.34 30.34 30.34 30.34 0.02 0.07% 2024/05/18 Убакыт 14:06
Caixabank Ahorro Estandar FI 29.64 29.64 29.64 29.64 0.01 0.03% 2024/05/18 Убакыт 14:06
Дагы

Australia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Vanguard Australian Shares Index Fund 2.701 2.701 2.701 2.701 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Vanguard Australian Shares High Yield Fund 1.851 1.851 1.851 1.851 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 1.055 1.055 1.055 1.055 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
North Index Growth 0.849 0.849 0.849 0.849 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
IOOF MultiSeries 70 0.957 0.957 0.957 0.957 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Дагы

Estonia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Trigon Baltic Fund C 29.74 29.74 29.74 29.74 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Baltic Horizon Fund 0.3 0.3 0.299 0.3 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 21:26
Swedbank Russian Equity Fund 13.88 13.88 13.88 13.88 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:57
Trigon Russia Top Picks Fund A 8.748 8.748 8.748 8.748 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:57
Trigon Russia Top Picks Fund C 22.996 22.996 22.996 22.996 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:57
Дагы

Slovenia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Infond Global 12.4 12.4 12.4 12.4 0.00 0.00% 2023/11/08 Убакыт 20:32
Infond Consumer 1.27 1.27 1.27 1.27 0.00 0.00% 2023/11/08 Убакыт 20:32
KD Latinska Amerika 1.595 1.595 1.595 1.595 0.00 0.00% 2023/11/08 Убакыт 20:32
NLB Skladi - Zahodni Balkan 2.232 2.232 2.232 2.232 0.00 0.00% 2023/11/08 Убакыт 20:32
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 27.441 27.441 27.441 27.441 0.00 0.00% 2023/11/08 Убакыт 20:32
Дагы

United Arab Emirates

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Emirates Global Sukuk Fund USD Institutional Share 16.538 16.538 16.538 16.538 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu 94.486 94.486 94.486 94.486 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:56
Дагы

Indonesia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
BNP Paribas Solaris 1932.83 1932.83 1932.83 1932.83 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
BNP Paribas Prima USD 1.266 1.266 1.266 1.266 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Schroder Dana Prestasi Acc 42099.08 42099.08 42099.08 42099.08 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Schroder 90 Plus Equity Fund 2041.15 2041.15 2041.15 2041.15 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
BNP Paribas Cakra Syariah USD 1.903 1.903 1.903 1.903 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Дагы

UK

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund A Acc 197.55 197.55 197.55 197.55 0.65 0.33% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund A Inc 162.68 162.68 162.68 162.68 0.53 0.33% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund A Acc 294.9 294.9 294.9 294.9 0.62 0.21% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund A Inc 237.47 237.47 237.47 237.47 0.51 0.21% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 42.5 42.5 42.5 42.5 0.02 0.05% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Дагы

Italy

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Mediolanum Flessibile Italia I 36.414 36.414 36.414 36.414 0.03 0.08% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc 12.39 12.39 12.39 12.39 0.02 0.17% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 5.964 5.964 5.964 5.964 0.00 0.05% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 34.039 34.039 34.039 34.039 0.03 0.08% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 12.905 12.905 12.905 12.905 0.00 0.02% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Дагы

Ireland

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.08 10.08 10.08 10.08 0.02 0.20% 2024/05/18 Убакыт 7:54
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.61 9.61 9.61 9.61 0.03 0.31% 2024/05/18 Убакыт 7:54
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.8 16.8 16.8 16.8 0.04 0.24% 2024/05/18 Убакыт 7:54
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 8.28 8.28 8.28 8.28 0.02 0.24% 2024/05/18 Убакыт 7:54
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.9 17.9 17.9 17.9 0.04 0.22% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Дагы

Iceland

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 11714.82 11714.82 11714.82 11714.82 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:57
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 205.64 205.64 205.64 205.64 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:57
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 174.28 174.28 174.28 174.28 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:57
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 13794.76 13794.76 13794.76 13794.76 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:57
Дагы

Bahrain

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
NBK Gulf Equity 2.534 2.534 2.534 2.534 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 1:46
NBK Qatar Equity 1.757 1.757 1.757 1.757 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 1:46
Al Mal MENA Equity 12.608 12.608 12.608 12.608 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 19:53
SICO Gulf Equity 166.16 166.16 166.16 166.16 0.00 0.00% 2024/05/08 Убакыт 1:48
SICO Khaleej Equity 642.45 642.45 642.45 642.45 0.00 0.00% 2024/05/08 Убакыт 1:48
Дагы

Brazil

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 1360.497 1360.497 1360.497 1360.497 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 29.714 29.714 29.714 29.714 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO 3.719 3.719 3.719 3.719 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
BB AMPLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 15.729 15.729 15.729 15.729 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 8.207 8.207 8.207 8.207 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Дагы

Bermuda

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC 114.91 114.91 114.91 114.91 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
LOM Fixed Income Fund USD 16.566 16.566 16.566 16.566 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Orbis Global Equity Fund 367.07 367.07 367.07 367.07 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Butterfield Bermuda A 45.98 45.98 45.98 45.98 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Butterfield USD Bond 10.3 10.3 10.3 10.3 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Дагы

Belgium

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
KBC Eco Fund - Water Cap 2457.06 2457.06 2457.06 2457.06 16.66 0.68% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Sivek - Global Medium Cap 461.49 461.49 461.49 461.49 0.06 0.01% 2024/05/18 Убакыт 7:54
KBC-Life Comfort SRI Dynamic 1190.86 1190.86 1190.86 1190.86 7.43 0.63% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Horizon - Comfort Dynamic Cap 1527.09 1527.09 1527.09 1527.09 0.17 0.01% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Horizon - Comfort SRI Dynamic Cap 1187.81 1187.81 1187.81 1187.81 0.24 0.02% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Дагы

Pakistan

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Golden Arrow Selected Stocks Fund 14.46 14.46 14.46 14.46 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:59
Дагы

Portugal

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Optimize Seleção Agressiva A - Fundo 12.533 12.533 12.533 12.533 0.01 0.07% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Optimize Seleção Agressiva B - Fundo 12.767 12.767 12.767 12.767 0.01 0.07% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Optimize Disruption Fund Standard Fundo 5.685 5.685 5.685 5.685 0.04 0.65% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Agressivo - Fun 13.649 13.649 13.649 13.649 0.07 0.51% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo - Fundo d 18.343 18.343 18.343 18.343 0.02 0.09% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Дагы

Thailand

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
SCB Equity RMF 49.74 49.74 49.74 49.74 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
SCB Flexible Fund RMF 22.804 22.804 22.804 22.804 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
SCB Government Bond RMF 14.728 14.728 14.728 14.728 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 15.032 15.032 15.032 15.032 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class A) 11.576 11.576 11.576 11.576 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Дагы

Taiwan

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Franklin Growth Fd 137.16 137.16 137.16 137.16 0.11 0.08% 2024/05/18 Убакыт 7:18
FSSA Asian Growth Fund Class IV (Accumulation) USD 16.086 16.086 16.086 16.086 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
FSITC Small Cap 79.56 79.56 79.56 79.56 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
BlackRock Baoli Fund 62.83 62.83 62.83 62.83 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
SinoPac Balance Fund 61.84 61.84 61.84 61.84 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Дагы

Gibraltar

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.571 2.571 2.571 2.571 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.204 2.204 2.204 2.204 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.556 1.556 1.556 1.556 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.334 1.334 1.334 1.334 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.687 1.687 1.687 1.687 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Дагы

Czech Republic

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Conseq Invest Equity Fund A 295.6 295.6 295.6 295.6 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:56
Conseq Invest Equity Fund B 320.614 320.614 320.614 320.614 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:56
Conseq Invest Equity Fund D 27.188 27.188 27.188 27.188 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:56
Дагы

China

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Lion Growth Fund 1.052 1.052 1.052 1.052 0.01 0.76% 2024/05/18 Убакыт 13:35
Fullgoal Tianhui Selected Growth Mixed A 2.577 2.577 2.577 2.577 0.01 0.47% 2024/05/18 Убакыт 13:35
Industrial Trend Investment Hybrid Securities Inve 0.551 0.551 0.551 0.551 0.00 0.73% 2024/05/18 Убакыт 13:35
E Fund CSI China Oversea Net 50 1.148 1.148 1.148 1.148 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
GF JiYu Bond Fd A 1.203 1.203 1.203 1.203 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Дагы

Denmark

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
BLS Invest Globale Aktier KL 1901.78 1901.78 1901.78 1901.78 5.98 0.32% 2024/05/18 Убакыт 1:52
PFA Invest Balance C 130.56 130.56 130.56 130.56 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
LI Aktier Globale Indeks 124.06 124.06 124.06 124.06 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Danske Invest Teknologi KL 173.44 173.44 173.44 173.44 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Sparinvest Lange Obligationer KL 91.09 91.09 91.09 91.09 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Дагы

Russia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Sberbank Balanced 117822 117822 117822 117822 0.00 0.00% 2023/10/27 Убакыт 23:22
Sberbank Natural Resources 2537.9 2537.9 2537.9 2537.9 0.00 0.00% 2023/10/27 Убакыт 23:22
Raiffeisen Europe 19025.97 19025.97 19025.97 19025.97 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Arsagera - Mixed Fund 8139.51 8139.51 8139.51 8139.51 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Raiffeisen Industrial 15217.96 15217.96 15217.96 15217.96 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:56
Дагы

Japan

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Rheos Hifumi Fund 74371 74371 74371 74371 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Nomura My Balance 70 DC 40449 40449 40449 40449 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Daiwa Fund Wrap J-REIT Select 21979 21979 21979 21979 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Nomura Fund Wrap Foreign Equity A 16692 16692 16692 16692 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
SMTAM DC World Economy Index Fund 32246 32246 32246 32246 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Дагы

Singapore

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD 13.81 13.81 13.81 13.81 0.03 0.22% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 1.912 1.912 1.912 1.912 0.01 0.37% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 339.036 339.036 339.036 339.036 1.99 0.59% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD 2.13 2.13 2.13 2.13 0.01 0.61% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc SGD 57.39 57.39 57.39 57.39 0.09 0.16% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Дагы

Sweden

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Nordea Stratega 30 224.991 224.991 224.991 224.991 0.44 0.20% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Nordea Stratega 50 314.928 314.928 314.928 314.928 0.51 0.16% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Nordea Stratega 70 425.661 425.661 425.661 425.661 0.68 0.16% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Nordea SEK Instituutiokorko K SWE 1276.487 1276.487 1276.487 1276.487 0.04 0.00% 2024/05/18 Убакыт 7:54
SEB Korträntefond SEK 10.75 10.75 10.75 10.75 0.00 0.01% 2024/05/18 Убакыт 1:52
Дагы

Switzerland

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 22.34 22.34 22.34 22.34 0.09 0.40% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Capital Group New Perspective Fund LUX A4 22.7 22.7 22.7 22.7 0.09 0.40% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 21.51 21.51 21.51 21.51 0.09 0.42% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged CHF In 77.28 77.28 77.28 77.28 0.11 0.14% 2024/05/18 Убакыт 7:54
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 12.63 12.63 12.63 12.63 0.02 0.16% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Дагы

Chile

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Fondo Mutuo Santander C APV 2576.931 2576.931 2576.931 2576.931 0.36 0.01% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1591.058 1591.058 1591.058 1591.058 1.71 0.11% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Fondo Mutuo Principal Europe Equity B 3173.782 3173.782 3173.782 3173.782 26.39 0.83% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Fondo Mutuo Principal Renta Emergente B 2092.502 2092.502 2092.502 2092.502 14.81 0.71% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Fondo Mutuo Principal Renta Emergente G 1897.225 1897.225 1897.225 1897.225 13.45 0.71% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Дагы

Saudi Arabia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Bakheet IPO 3.88 3.88 3.88 3.88 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 19:53
Jadwa GCC Equity 767.25 767.25 767.25 767.25 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 16:51
Jadwa Murabaha SR 131.85 131.85 131.85 131.85 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 16:51
Jadwa Saudi Equity 1032.74 1032.74 1032.74 1032.74 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 16:51
Jadwa Arab Market Equity 677.57 677.57 677.57 677.57 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 16:51
Дагы

Oman

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
United GCC 1.523 1.523 1.523 1.523 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 16:51
BankMuscat Oryx 3.203 3.203 3.203 3.203 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 13:58
BankMuscat Money Market OMR 1.362 1.362 1.362 1.362 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 13:58
Vision Emerging GCC 1.044 1.044 1.044 1.044 0.00 0.00% 2022/01/07 Убакыт 14:39
Vision Real Economy GCC 1.173 1.173 1.173 1.173 0.00 0.00% 2022/01/07 Убакыт 14:39
Дагы

France

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
CM-CIC Europe Growth C 8718.13 8718.13 8718.13 8718.13 7.96 0.09% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Flexigestion Patrimoine 30.96 30.96 30.96 30.96 0.01 0.03% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Union Obli Moyen Terme C 327.43 327.43 327.43 327.43 0.21 0.06% 2024/05/18 Убакыт 7:54
ALM Dynamic 460.71 460.71 460.71 460.71 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
ALM Offensif 307.65 307.65 307.65 307.65 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Дагы

Finland

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Nordea Equity Core C K EUR 20.987 20.987 20.987 20.987 0.06 0.26% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Nordea Maailma Osinko A T EUR 17.618 17.618 17.618 17.618 0.00 0.01% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Nordea Maailma Osinko I Kasvu 29.396 29.396 29.396 29.396 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 290.777 290.777 290.777 290.777 1.02 0.35% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 291.406 291.406 291.406 291.406 0.27 0.09% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Дагы

Qatar

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Masraf Al Rayan GCC 2.745 2.745 2.745 2.745 0.00 0.00% 2024/04/17 Убакыт 2:26
QInvest JOHCM Sharia’a Fund 1384.35 1384.35 1384.35 1384.35 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 18:00
Дагы

Canada

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Fidelity Canadian Bond Sr F 12.778 12.778 12.778 12.778 0.05 0.38% 2024/05/18 Убакыт 13:35
Fidelity Global Balanced Portfolio B 17.235 17.235 17.235 17.235 0.02 0.12% 2024/05/18 Убакыт 13:35
Fidelity Global Balanced Portfolio F 17.233 17.233 17.233 17.233 0.02 0.12% 2024/05/18 Убакыт 13:35
Fidelity Canadian Growth Company Sr A 100.992 100.992 100.992 100.992 0.69 0.69% 2024/05/18 Убакыт 13:35
Fidelity Canadian Growth Company Sr B 102.452 102.452 102.452 102.452 0.70 0.69% 2024/05/18 Убакыт 13:35
Дагы

South Korea

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
KIM Navigator Equity 1 C4 1377.51 1377.51 1377.51 1377.51 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KIM Navigator Equity 1 C5 1384.7 1384.7 1384.7 1384.7 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
KIM Navigator Equity 1 Ce 1385.93 1385.93 1385.93 1385.93 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A 1709.75 1709.75 1709.75 1709.75 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1 1611 1611 1611 1611 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Дагы

Cayman Islands

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 12.03 12.03 12.03 12.03 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
UBS CAY China A Opportunity A 274.53 274.53 274.53 274.53 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Invesco SR Global Bond GP 270.11 270.11 270.11 270.11 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Invesco SR Global Bond SA 235.43 235.43 235.43 235.43 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
CG FUNDS SPC Active Asset Allocation Sp Class A 112.213 112.213 112.213 112.213 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Дагы

Latvia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
INVL Baltic Fund 55.003 55.003 55.003 55.003 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
INVL Emerging Europe Bond 42.171 42.171 42.171 42.171 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
ABLV Emerging Markets USD Bond 18.11 18.11 18.11 18.11 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
ABLV Emerging Markets EUR Bond 15.725 15.725 15.725 15.725 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 16:51
Дагы

Poland

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - PLN 569.67 569.67 569.67 569.67 2.99 0.53% 2024/05/18 Убакыт 1:52
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 316.214 316.214 316.214 316.214 0.46 0.15% 2024/05/18 Убакыт 1:52
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 357.214 357.214 357.214 357.214 4.18 1.18% 2024/05/18 Убакыт 1:52
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 106.487 106.487 106.487 106.487 0.49 0.46% 2024/05/18 Убакыт 1:52
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E PLN 168.261 168.261 168.261 168.261 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Дагы

Luxembourg

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF 156.56 156.56 156.56 156.56 0.15 0.10% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF 192.22 192.22 192.22 192.22 0.98 0.51% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Templeton Global Bond Fund I Mdis JPY 1092.03 1092.03 1092.03 1092.03 0.83 0.08% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Templeton Asian Growth Fund A(acc)CZK H1 102.43 102.43 102.43 102.43 0.53 0.52% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H1 603.73 603.73 603.73 603.73 1.91 0.32% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Дагы

Lithuania

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
CBL Eastern European Bond R Acc USD 26.22 26.22 26.22 26.22 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:56
Prudentis Global Value 240.23 240.23 240.23 240.23 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:58
ABLV European Corporate EUR Bond 11.219 11.219 11.219 11.219 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:58
Дагы

Liechtenstein

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
VanEck Vectors Bitcoin A 33.356 33.356 33.356 33.356 0.78 2.39% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Pro Strategy Fund EUR 180.66 180.66 180.66 180.66 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Solitaire Global Bond Fund USD 172.72 172.72 172.72 172.72 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
VP Bank Best Manager World Equities B 1975.11 1975.11 1975.11 1975.11 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
VP Bank Best Manager European Equities B 2493.57 2493.57 2493.57 2493.57 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Дагы

Malta

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Eiger Robotics Fund A EUR Inc 149.381 149.381 149.381 149.381 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Eiger Robotics Fund B EUR Inc 164.018 164.018 164.018 164.018 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Eiger Megatrends Brands B USD Acc 106.461 106.461 106.461 106.461 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc 138.116 138.116 138.116 138.116 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Eiger Megatrend Brands Fund I EUR Inc 146.597 146.597 146.597 146.597 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Дагы

Malaysia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Manulife Investment Progress Fund 0.391 0.391 0.391 0.391 0.00 1.03% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Manulife Investment Shariah Progress Fund 0.377 0.377 0.377 0.377 0.00 1.07% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Kenanga Growth 1.429 1.429 1.429 1.429 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Kenanga Malaysian Inc 1.197 1.197 1.197 1.197 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Libra SyariahExtra Fund 0.382 0.382 0.382 0.382 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Дагы

Hungary

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
NN L Greater China Equity - X Cap HUF 129283 129283 129283 129283 1193.00 0.93% 2024/05/18 Убакыт 7:54
NN L Information Technology - X Cap HUF 259128 259128 259128 259128 577.00 0.22% 2024/05/18 Убакыт 7:54
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H 117187 117187 117187 117187 235.00 0.20% 2024/05/18 Убакыт 7:54
ESPA Stock Techno VT HUF 79220.9 79220.9 79220.9 79220.9 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
ESPA Bond International VT 21.79 21.79 21.79 21.79 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Дагы

Mexico

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 13.31 13.31 13.31 13.31 0.06 0.45% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 13.31 13.31 13.31 13.31 0.06 0.45% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 13.31 13.31 13.31 13.31 0.06 0.45% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. A 4.666 4.666 4.666 4.666 0.00 0.02% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 4.183 4.183 4.183 4.183 0.00 0.02% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Дагы

Mauritius

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Birla Sun Life India Advantage 545.87 545.87 545.87 545.87 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Indian Entrepreneur Fund Retail A 4.681 4.681 4.681 4.681 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu 1.326 1.326 1.326 1.326 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Reliance Emergent India Fund Class B Series 2 Shar 25.479 25.479 25.479 25.479 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Indian Entrepreneur Fund Retail B 4.801 4.801 4.801 4.801 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:49
Дагы

Monaco

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Monaction Europe 2005.82 2005.82 2005.82 2005.82 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Monaco Court Terme Euro 5532.8 5532.8 5532.8 5532.8 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Monaction Emerging Markets 1980.7 1980.7 1980.7 1980.7 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Monaco Convertible Bond Europe 1109.67 1109.67 1109.67 1109.67 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Дагы

Namibia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Sanlam Namibia Global Fund 3.469 3.469 3.449 3.469 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Sanlam Namibia Value Fund A 2.266 2.266 2.261 2.266 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Sanlam Namibia Value Fund B 2.272 2.272 2.267 2.272 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Sanlam Namibia Value Fund D 2.279 2.279 2.275 2.279 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Sanlam Namibia Global Trust B 3.611 3.611 3.59 3.611 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Дагы

Norway

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Aktiva Bedrift 80 295.188 295.188 295.188 295.188 1.08 0.37% 2024/05/18 Убакыт 7:54
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 217.89 217.89 217.89 217.89 0.47 0.22% 2024/05/18 Убакыт 7:54
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 204.62 204.62 204.62 204.62 0.45 0.22% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Storebrand Global Indeks I 6256.05 6256.05 6256.05 6256.05 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 5971.21 5971.21 5955.106 5971.21 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Дагы

New Zealand

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
AMP AIT Global Property - UT54 3.778 3.778 3.778 3.778 0.03 0.88% 2024/05/18 Убакыт 7:18
Russell Investments Global Shares Fund 3.274 3.274 3.274 3.274 0.00 0.03% 2024/05/18 Убакыт 7:18
Russell Investments Global Fixed Interest Fund 0.984 0.984 0.984 0.984 0.01 0.51% 2024/05/18 Убакыт 7:18
Pie Global Growth 2 Fund 1.367 1.367 1.367 1.367 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
AMP Capital Core Global Shares Fund 3.083 3.083 3.083 3.083 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Дагы

Netherlands

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Quest Cleantech Fund B Acc 351.08 351.08 351.08 351.08 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Werknemers Pensioen Mixfonds 105.443 105.443 105.443 105.443 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 97.964 97.964 97.964 97.964 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Henderson Horizon European Growth Fund H1 EUR Inc 22.01 22.01 22.01 22.01 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 50.37 50.37 50.37 50.37 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Дагы

India

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 3605.519 3605.519 3605.519 3605.519 0.64 0.02% 2024/05/18 Убакыт 14:06
UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout 1134.752 1134.752 1134.752 1134.752 0.20 0.02% 2024/05/18 Убакыт 14:06
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth 3964.156 3964.156 3964.156 3964.156 0.76 0.02% 2024/05/18 Убакыт 14:06
UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout 1073.549 1073.549 1073.549 1073.549 0.19 0.02% 2024/05/18 Убакыт 14:06
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - 3996.241 3996.241 3996.241 3996.241 0.77 0.02% 2024/05/18 Убакыт 14:06
Дагы

Hong Kong

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Franklin Technology Fund A acc HKD 59.86 59.86 59.86 59.86 0.01 0.02% 2024/05/18 Убакыт 7:54
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 236.54 236.54 236.54 236.54 0.30 0.13% 2024/05/18 Убакыт 7:54
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 50.06 50.06 50.06 50.06 0.07 0.14% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 22.15 22.15 22.15 22.15 0.02 0.09% 2024/05/18 Убакыт 7:54
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD 342.29 342.29 342.29 342.29 0.85 0.25% 2024/05/18 Убакыт 7:54
Дагы

Greece

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
European Reliance Growth Domestic Equity Fund 14.717 14.717 14.717 14.717 0.00 0.00% 2024/04/01 Убакыт 18:24
3K Greek Value Domestic Equity Fund (Retail Share 16.845 16.845 16.845 16.845 0.00 0.00% 2024/04/01 Убакыт 18:24
DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A 7.468 7.468 7.468 7.468 0.00 0.00% 2024/03/29 Убакыт 20:11
3K Domestic Equity Fund Retail Share 14.027 14.027 14.027 14.027 0.00 0.00% 2024/03/29 Убакыт 20:11
3K Balanced Fund (Retail Share Class) 6.276 6.276 6.276 6.276 0.00 0.00% 2024/03/29 Убакыт 20:11
Дагы
  • -->
    101