Онлайн форуму
Brazil
Brazil

brl/usd

0.196
Live Rate
0 (0%)
Өзгөртүү
17 May 2024
Убакыт 23:58:48
0 (2.68%)
Өзгөртүү / 3 ай
0 (3.87%)
Өзгөртүү / 6 ай
0 (1.80%)
Жылдык өзгөрүүлөр

18 Karat Gold

293
Live Rate
3 (1.03%)
Өзгөртүү
18 May 2024
Убакыт 06:02:48
56 (23.63%)
Өзгөртүү / 3 ай
59 (25.21%)
Өзгөртүү / 6 ай
58 (24.68%)
Жылдык өзгөрүүлөр

Tag Along

21,486
Live Rate
3 (0.01%)
Өзгөртүү
18 May 2024
Убакыт 01:31:14
737 (3.55%)
Өзгөртүү / 3 ай
807 (3.90%)
Өзгөртүү / 6 ай
3,341 (18.41%)
Жылдык өзгөрүүлөр

Brazil

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
It Now IRF-M P2 82.59 82.5 82.5 82.59 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 8:50
INVESTO TEVA TESOURO SELIC 119.39 119.55 119.39 119.55 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 8:50
BTG PACTUAL TEVA DEBNTURES DI 12.72 12.73 12.72 12.73 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 8:50
It Now Ima-b5+ Fundo De índice 110.99 111.86 110.99 111.86 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 8:50
IT Now Id Ima-b Fundo De índice 98.27 98.65 98.27 98.65 0.14 0.14% 2024/05/18 Убакыт 8:50
Mirae Asset Renda Fixa Pré Index Fund 15.99 15.96 15.96 15.99 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 8:50
It Now IMA-B5 P2 Fundo Indice 88.53 88.53 88.53 88.53 0.16 0.18% 2024/05/18 Убакыт 5:18
CAIXA Ibovespa 125.55 125.55 125.55 125.55 0.14 0.11% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Investo Global Agribusiness Fdo Inv Ind Ie 80.04 80.04 80.04 80.04 0.41 0.51% 2024/05/18 Убакыт 1:01
INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE 123.14 123.14 123.14 123.14 0.04 0.03% 2024/05/18 Убакыт 1:01
INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE 84.68 84.68 84.68 84.68 0.13 0.15% 2024/05/18 Убакыт 1:01
INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE 108.8 108.8 108.8 108.8 0.07 0.06% 2024/05/18 Убакыт 1:01
INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND FUNDO DE INVESTIMENT 94.19 94.19 94.19 94.19 0.39 0.41% 2024/05/18 Убакыт 1:01
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSE 147.33 147.33 147.33 147.33 0.94 0.64% 2024/05/18 Убакыт 1:01
It Now ISE 35.65 35.65 35.65 35.65 0.11 0.31% 2024/05/18 Убакыт 1:00
It Now IFNC 123.5 123.5 123.5 123.5 0.16 0.13% 2024/05/18 Убакыт 1:00
It Now SP500 TRN 293.26 293.26 292.59 293.26 0.30 0.10% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Trend MSCI Europa 11.69 11.69 11.69 11.7 0.02 0.17% 2024/05/18 Убакыт 1:00
IT Now NYSE Fang + 69.2 69.2 69.2 69.33 0.05 0.07% 2024/05/18 Убакыт 1:00
It Now PIBB IBrX-50 224.63 224.63 224.63 224.63 0.17 0.08% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Hashdex DeFi Index FDI 27.81 27.81 27.55 27.81 0.32 1.16% 2024/05/18 Убакыт 1:00
BTG Pactual S&P 500 FDI 11.78 11.78 11.75 11.78 0.02 0.17% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Trend FTSE US Reits FDI 9.15 9.15 9.15 9.15 0.03 0.33% 2024/05/18 Убакыт 1:00
INVESTO BLOOMBERG US BOND 92 92 91.35 92 0.39 0.42% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Safra Mulheres na Lideranca 123.24 123.24 123.24 123.33 0.04 0.03% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Safra Ibovespa Fundo de Indice 98.67 98.67 98.67 98.86 0.12 0.12% 2024/05/18 Убакыт 1:00
BB ETF Ibovespa Fundo de Indice 66.4 66.4 66.4 66.53 0.16 0.24% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Investo MSCI US Real Estate FDI 35.37 35.37 35.37 35.58 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 1:00
IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN 95.3 95.3 95.3 95.3 0.87 0.92% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Investo S&P Biotech Sel Industry 65.95 65.95 65.95 65.95 0.35 0.53% 2024/05/18 Убакыт 1:00
ETF Bradesco Ibovespa Fdo De Indice 129.8 129.8 129.8 129.8 0.15 0.12% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Hashdex Smart Contract Platforms FDI 33.95 33.95 33.95 33.97 0.02 0.06% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Trend MSCI Eafe ESG Fdo Inv Indice Ie 9.71 9.71 9.71 9.71 0.02 0.21% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Trend MSCI USA ESG Fdo De Inv De IndiceIe 10.21 10.21 10.21 10.21 0.01 0.10% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Investo Gl Vi Ga & Es Fdo Inv De Indice Ie 85.1 85.1 85.1 85.1 0.17 0.20% 2024/05/18 Убакыт 1:00
BTG Pactual S&P/B3 Ingenius Fundo de indice 13.22 13.22 13.22 13.22 0.06 0.45% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price FDI 46.55 46.55 46.55 46.57 0.05 0.11% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Investo Bluestar 5G Communications Index FDI 93.99 93.99 93.99 93.99 0.30 0.32% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Trend MSCI Emerging Markets ESG Fdo Inv Ind Ie 7.85 7.85 7.85 7.85 0.02 0.26% 2024/05/18 Убакыт 1:00
NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE 112.55 112.55 112.55 112.61 0.01 0.01% 2024/05/18 Убакыт 1:00
BTG Pactual ESG Fundo de indice S&P/B3 Brazil ESG 103.71 103.71 103.71 103.71 0.18 0.17% 2024/05/18 Убакыт 1:00
HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE IND 78.81 78.81 78.81 79.01 0.22 0.28% 2024/05/18 Убакыт 1:00
INVESTO S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMEN 112.49 112.49 112.49 112.8 0.45 0.40% 2024/05/18 Убакыт 1:00
BUENA VISTA US HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE NEOS U. 103.73 103.73 103.73 103.93 0.08 0.08% 2024/05/18 Убакыт 1:00
It Now IDIV 90.5 90.5 90.47 90.5 0.04 0.04% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Trend Ibovespa 12.98 12.98 12.98 12.98 0.01 0.08% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Ishares Ibovespa 124.37 124.37 124.37 124.52 0.16 0.13% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Hashdex Nasdaq Crypto 50.97 50.97 50.93 50.97 0.07 0.14% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Trend Crsp U.S. Large Cap 11.48 11.48 11.48 11.48 0.05 0.44% 2024/05/18 Убакыт 1:00
iShares BM&FBOVESPA Small Cap 101.99 101.99 101.93 101.99 0.11 0.11% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Fundo de Invest Ishares SP 500 301.14 301.14 301.11 301.14 0.08 0.03% 2024/05/18 Убакыт 1:00
It Now Ibovespa Fundo De Indice 130.39 130.39 130.39 130.55 0.18 0.14% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Investo MSCI US Technology FDI no Ext 12.33 12.33 12.33 12.5 0.01 0.08% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Índice 13.2 13.2 13.19 13.2 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Trend MSCI US Technology Fdo Inv De Índice 16.13 16.13 16.13 16.13 0.02 0.12% 2024/05/18 Убакыт 1:00
Trend ETF MSCI China Fundo de Investimento indice 6.12 6.12 6.12 6.13 0.02 0.33% 2024/05/18 Убакыт 1:00
iShares MSCI Japan BDR 43.92 43.92 43.92 43.92 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
Hashdex Crypto Metaverse 45 45 45 45 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
iShares Russell 2000 BDR 53 53 53 53 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
iShares U.S. Technology BDR 20.14 20.14 20.14 20.14 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
It Now S&P Kensho Moonshots 13.44 13.44 13.44 13.44 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
BB INDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 6.96 6.96 6.96 6.96 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
IT Now Morningstar XT Healthcare 49.83 49.83 49.83 49.83 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
iShares Core S&P Total US Stock Market BDR 59.46 59.46 59.46 59.46 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
It Now MSCI USA Genomic Innovation Select 50 32.28 32.28 32.28 32.28 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 54.78 54.78 54.78 54.78 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
VanEck Gold Miners 62.59 62.59 62.59 62.59 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
iShares IBrX Brasil 106.87 106.87 106.87 106.87 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
Ishares Gold Trust BDR 58.33 58.33 58.33 58.33 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
iShares MSCI Taiwan BDR 43.45 43.45 43.45 43.45 0.23 0.53% 2024/05/18 Убакыт 0:30
Ishares Core S&P 500 BDR 67.97 67.97 67.97 67.97 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
iShares Silver Trust BDR 48.85 48.85 48.85 48.85 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
iShares Bitcoin Trust BDR 66 66 66 66 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
Global X Copper Miners BDR 52.62 52.62 52.62 52.62 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
IT Now S&P Kensho Hydrogen 36.81 36.81 36.81 36.81 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
Trend IFIX Fundo de Índice 12.06 12.06 12.06 12.06 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
iShares 20+ Year Treasury Bond 31.06 31.06 31.06 31.06 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
iShares Short Treasury Bond BDR 56.41 56.41 56.41 56.41 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
QR CME CF Bitcoin Reference Rate 21.36 21.36 21.36 21.36 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE 12.98 12.98 12.98 12.98 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
Empiricus Teva Criptomoedas Top20 14.33 14.33 14.33 14.33 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
Trend ETF MSCI ACWI Fundo de indice 11.84 11.84 11.84 11.84 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
It Now MSCI USA IMI Millenials Select 50 59.35 59.35 59.35 59.35 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
NU IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE 117.9 117.9 117.9 117.9 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FDO DE IND IE 11.08 11.08 11.08 11.08 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
INVESTO VANECK MVIS CRYPTO COMPARE SMART CONTRACT 190.51 190.51 190.51 190.51 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
QR Bloomberg Defi Fundo de Indice - Investimento n 3.92 3.92 3.92 3.92 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:30
BB SP Dividendos 107.14 107.14 107.14 107.39 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
iShares MSCI ACWI BDR 57.29 57.29 57.18 57.5 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
iShares MSCI South Korea 41.79 41.79 41.79 41.84 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
iShares Semiconductor BDR 29.16 29.16 29.11 29.53 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
iShares Select Dividend BDR 64.26 64.26 64.26 64.38 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
Bb Etf Iagro Ffs B3 Fundo de Indice 49.93 49.93 49.81 49.93 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
iShares 7-10 Year Treasury Bond BDR 47.64 47.64 47.64 47.75 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
iShares MSCI USA Quality Factor BDR 56.32 56.32 56.26 56.57 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
Global X Uranium BDR 55.75 55.75 54.11 56.1 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
Investo FTSE Global Equities FDI 101.7 101.7 101.54 102.38 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
It Now Small Cap Fundo de indice 53.59 53.59 53.44 53.67 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
ETF Trigono Teva Acoes Micro Cap / Small Cap FDI 37.32 37.32 37.24 37.43 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
iShares Global REIT BDR 40.12 40.12 40.12 40.12 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:27
iShares Latin America 40 BDR 48.6 48.6 48.6 48.6 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:27
iShares MSCI Switzerland BDR 50.05 50.05 50.05 50.05 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:27
It Now IMAT 56.87 56.87 56.8 57.11 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:27
iShares MSCI China BDR 30.32 30.32 30.19 30.51 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:27
iShares ESG Aware MSCI USA BDR 59.28 59.28 59.18 59.43 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:27
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 49.34 49.34 49.34 49.47 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:27
iShares MSCI All Country Asia ex Japan BDR 37.52 37.52 37.52 37.57 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:27
It Now IGCT 56 56 55.97 56.01 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:02
iShares U.S. Energy BDR 84.64 84.64 84.64 84.64 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:02
iShares Core MSCI EAFE BDR 48.45 48.45 48.45 48.55 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:02
iShares S&P 500 Growth BDR 54.98 54.98 54.98 54.98 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:02
iShares Russell 1000 Growth BDR 70.04 70.04 70.04 70.2 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:02
abrdn Physical Silver Shares BDR 50.65 50.65 50.65 50.65 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:02
Global X NASDAQ 100 Covered Call 29.99 29.99 29.99 29.99 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:02
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor BDR 46 46 46 46 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:02
iShares MSCI USA Momentum Factor BDR 47.69 47.69 47.69 48 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:02
iShares MSCI India BDR 67.73 67.73 67.73 67.8 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:02
iShares 1-3 Year Treasury Bond BDR 52.14 52.14 52.14 52.21 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:02
BTG Pactual Teva Acoes Commodities Brasil 13.54 13.54 13.49 13.54 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 22:27
BTG Pactual Smll B3 FDI 7.69 7.69 7.64 7.72 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 22:27
ishares Nasdaq Biotechnology BDR 46.68 46.68 46.68 46.91 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:58
iShares 3-7 Year Treasury Bond BDR 48.87 48.87 48.87 48.87 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:58
Investo Vaneck Crypto Compare M&E Leaders 9.78 9.78 9.58 9.78 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:58
BB ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL 10.8 10.8 10.8 10.81 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:58
ishares Us Aerospace & Defense BDR 34.56 34.56 34.5 35.12 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:58
iShares Europe BDR 59.04 59.04 59.04 59.04 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
iShares ESG Aware MSCI EAFE BDR 52.15 52.15 52.15 52.15 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
iShares S&P 500 Value BDR 63.43 63.43 63.42 63.8 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Global X Silver Miners BDR 35.73 35.73 35.65 35.73 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
iShares MSCI Germany BDR 55.32 55.32 55.32 55.32 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
BB INDICE FUTURO DE MILHO B3 6.01 6.01 5.97 6.01 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
iShares MSCI Emerging Markets 37.39 37.39 37.39 37.39 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:21
BTG Pactual B3 Ibovespa Fundo de indice 104.21 104.21 104.21 104.67 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:21
Global X MLP & Energy Infrastructure BDR 63.66 63.66 63.66 63.66 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:21
abrdn Physical Gold Shares BDR 59.22 59.22 59.22 59.22 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:47
iShares US Treasury Bond BDR 38.28 38.28 38.28 38.56 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:47
iShares Core MSCI Emerging Markets BDR 46.84 46.84 46.84 46.85 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:18
iShares U.S. Medical Devices ETF BDR 8.26 8.26 8.26 8.37 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:48
It Now Russell 1000 Green Revenues 50 55.28 55.28 55.03 55.28 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:48
iShares MSCI Canada BDR 49.18 49.18 49.18 49.18 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:48
Inter EQI Teva Great Market Gurus 10.33 10.33 10.33 10.34 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:48
Global X Robotics and Artificial Intelligence BDR 40.6 40.6 40.6 40.6 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:48
iShares MSCI EAFE Value BDR 48.15 48.15 48.15 48.15 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:49
iShares Global Healthcare BDR 59.05 59.05 59.05 59.05 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:49
iShares Core S&P Mid-Cap ETF BDR 15.52 15.52 15.52 15.52 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:49
iShares Carbono Eficiente (ICO2) Brasil 107.39 107.39 107.39 107.39 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:49
Investo Teva Tsr IPCA+ 0 a 4 Ans 53.85 53.85 53.85 53.85 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 4:48
iShares MSCI Eurozone BDR 67.06 67.06 67.06 67.06 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 0:18
iShares Core Dividend Growth BDR 60.12 60.12 60.12 60.17 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 23:47
iShares Core MSCI Europe ETF 51.3 51.3 51.26 51.86 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 23:47
iShares MSCI United Kingdom BDR 62.58 62.58 62.52 62.65 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 23:20
Global X SuperDividend 58.8 58.8 58.8 59.16 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 22:47
iShares U.S. Financials BDR 33.04 33.04 32.99 33.06 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 21:51
iShares Global Tech BDR 13.04 13.04 13.04 13.05 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 21:25
iShares Core S&P Small-Cap BDR 70.7 70.7 70.7 71.25 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 20:48
Global X Cybersecurity BDR 51.2 51.2 51.2 51.2 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 20:48
iShares Global Clean Energy BDR 36.7 36.7 36.7 36.84 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 19:51
iShares MSCI EAFE Growth 53.84 53.84 53.84 53.84 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 19:51
iShares Currency Hedged MSCI Japan BDR 53.85 53.85 53.85 53.85 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 19:19
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector BDR 65.17 65.17 65.17 65.17 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:16
Global X SuperDividend REIT BDR 105.1 105.1 105.1 105.1 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 17:49
Global X Lithium & Battery Tech BDR 28.34 28.34 28.34 28.92 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 17:49
iShares Core US REIT BDR 45.7 45.7 45.6 45.75 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 22:55
iShares Exponential Technologies BDR 51 51 50.5 51 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 22:24
iShares MSCI Australia BDR 42.6 42.6 42.6 42.6 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 21:48
Global X SuperDividend US BDR 44.96 44.96 44.96 45.4 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 21:48
iShares MSCI Brazil BDR 54.1 54.1 54.1 54.1 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 21:24
iShares MSCI USA Size Factor BDR 46.05 46.05 46.05 46.05 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 17:57
Ishares Global Infrastructure BDR 64.53 64.53 64.53 64.53 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 0:52
Global X Video Games & Esports BDR 26.84 26.84 26.84 26.84 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 0:52
iShares Currency Hedged MSCI EAFE BDR 45.84 45.84 45.84 45.84 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 0:52
iShares MSCI World BDR 49.55 49.55 49.55 49.55 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 23:53
iShares MSCI USA Min Vol Factor BDR 53.09 53.09 53.09 53.09 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 19:23
Global X MSCI China Consumer Discretionary BDR 24.87 24.87 24.87 24.87 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 18:54
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor BDR 49.25 49.25 49.25 49.25 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 18:54
iShares ESG MSCI USA Leaders BDR 59.39 59.39 59.39 59.39 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 18:27
First Trust NASDAQ Cybersecurity BDR 55.66 55.66 55.66 55.66 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 17:52
iShares MSCI Hong Kong BDR 30.31 30.31 30.31 30.31 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 0:23
iShares MSCI Global Min Vol Factor BDR 54.15 54.15 53.95 54.15 0.00 0.00% 2024/05/13 Убакыт 22:55
iShares MSCI EAFE BDR 51.62 51.62 51.62 51.62 0.00 0.00% 2024/05/10 Убакыт 22:58
iShares China Large-Cap BDR 28.56 28.56 28.2 28.56 0.00 0.00% 2024/05/10 Убакыт 18:23
iShares MSCI France BDR 54 54 53.09 54 0.00 0.00% 2024/05/09 Убакыт 23:42
iShares MSCI Spain BDR 55.88 55.88 55.88 55.88 0.00 0.00% 2024/05/09 Убакыт 19:57
Global X Social Media BDR 27.91 27.91 27.91 27.91 0.00 0.00% 2024/05/09 Убакыт 18:59
Global X MLP BDR 60.35 60.35 60.35 60.35 0.00 0.00% 2024/05/07 Убакыт 21:50
iShares MSCI USA Value Factor 52.05 52.05 52.05 52.05 0.00 0.00% 2024/05/07 Убакыт 20:51
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index BDR 36.72 36.72 36.72 36.72 0.00 0.00% 2024/05/07 Убакыт 17:56
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap BDR 42.28 42.28 42.28 42.3 0.00 0.00% 2024/05/06 Убакыт 22:11
Global X FinTech BDR 26.13 26.13 26.13 26.13 0.00 0.00% 2024/05/06 Убакыт 20:39
iShares MSCI Mexico BDR 85.44 85.44 85.44 85.73 0.00 0.00% 2024/05/06 Убакыт 19:32
iShares U.S. Financial Services BDR 16.35 16.35 16.35 16.35 0.00 0.00% 2024/05/06 Убакыт 18:59
JPMorgan BetaBuilders Japan BDR 57.99 57.99 57.99 57.99 0.00 0.00% 2024/05/06 Убакыт 17:42
First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index BDR 59.52 59.52 59.52 59.52 0.00 0.00% 2024/05/02 Убакыт 19:02
iShares MSCI USA ESG Select BDR 53.9 53.9 53.9 53.9 0.00 0.00% 2024/04/29 Убакыт 18:37
iShares S&P 100 BDR 62 62 62 62 0.00 0.00% 2024/04/26 Убакыт 20:58
Global X S&P 500 Catholic Values BDR 60.42 60.42 60.42 60.42 0.00 0.00% 2024/04/26 Убакыт 19:03
First Trust Rising Dividend Achievers BDR 54.84 54.84 54.84 54.84 0.00 0.00% 2024/04/25 Убакыт 21:08
Global X Cloud Computing BDR 34.92 34.92 34.92 35.4 0.00 0.00% 2024/04/25 Убакыт 21:08
Global X Autonomous & Electric Vehicles BDR 39.28 39.28 39.28 39.44 0.00 0.00% 2024/04/25 Убакыт 20:34
iShares Global Financials BDR 54.21 54.21 54.21 54.21 0.00 0.00% 2024/04/24 Убакыт 21:37
First Trust Dow Jones Internet Index BDR 34.1 34.1 34.1 34.1 0.00 0.00% 2024/04/24 Убакыт 17:57
First Trust Natural Gas BDR 71.68 71.68 71.68 71.68 0.00 0.00% 2024/04/18 Убакыт 19:43
First Trust Morningstar Dividend Lds BDR 47.4 47.4 47.4 47.4 0.00 0.00% 2024/04/11 Убакыт 1:16
iShares MSCI EAFE Small-Cap BDR 39.78 39.78 39.78 39.78 0.00 0.00% 2024/04/08 Убакыт 22:08
Global X US Infrastructure Development BDR 66.78 66.78 66.78 66.78 0.00 0.00% 2024/04/06 Убакыт 0:03
VanEck Morningstar Wide Moat 55.86 55.86 55.86 55.86 0.00 0.00% 2024/04/05 Убакыт 23:36
VanEck Steel 63.18 63.18 63.18 63.18 0.00 0.00% 2024/04/03 Убакыт 18:57
First Trust Value Line Dividend Index BDR 53.3 53.3 53.3 53.3 0.00 0.00% 2024/04/02 Убакыт 3:42
Indice De Acoes Tech Brasil 20.37 20.37 20.37 20.37 0.00 0.00% 2024/03/28 Убакыт 1:25
First Trust Capital Strength BDR 53.1 53.1 53.1 53.1 0.00 0.00% 2024/03/18 Убакыт 19:36
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index B 20.35 20.35 20.35 20.55 0.00 0.00% 2024/03/15 Убакыт 0:34
VanEck Social Sentiment 34.56 34.56 34.56 34.56 0.00 0.00% 2024/03/12 Убакыт 20:12
Global X Telemedicine & Digital Health BDR 23.7 23.7 23.7 23.7 0.00 0.00% 2024/03/12 Убакыт 0:03
Global X Genomics And Biotechnology BDR 29.7 29.7 29.7 29.7 0.00 0.00% 2024/03/07 Убакыт 23:32
Global X Internet of Things BDR 44.48 44.48 44.48 44.52 0.00 0.00% 2024/03/02 Убакыт 2:24
Global X CleanTech BDR 22.25 22.25 22.25 22.25 0.00 0.00% 2024/02/28 Убакыт 22:39
First Trust Cloud Computing BDR 45.35 45.35 45.23 45.35 0.00 0.00% 2024/02/22 Убакыт 23:31
Global X MSCI China Financials BDR 56.88 56.88 56.88 56.88 0.00 0.00% 2024/02/07 Убакыт 1:29
Global X Cannabis BDR 12.89 12.89 12.88 12.97 0.00 0.00% 2024/02/06 Убакыт 23:07
First Trust US Equity Opportunities BDR 32.17 32.17 32.17 32.17 0.00 0.00% 2024/02/03 Убакыт 2:09
First Trust International Equity Opportunities BDR 25.95 25.95 25.95 25.95 0.00 0.00% 2024/01/23 Убакыт 21:21
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX BDR 48.11 48.11 48.11 48.11 0.00 0.00% 2024/01/08 Убакыт 21:12
Investo FTSE Global Equities FDI 114.15 114.15 114.15 114.15 0.00 0.00% 2023/12/03 Убакыт 20:02
Global X Millennial Consumer BDR 40.15 40.15 40.15 40.15 0.00 0.00% 2023/11/29 Убакыт 23:25
First Trust Health Care AlphaDEX BDR 30.2 30.2 30.2 30.2 0.00 0.00% 2023/11/09 Убакыт 20:34
Global X Blockchain BDR 56.95 56.95 56.95 56.95 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:39
Global X Us Preferred BDR 46.66 46.66 46.66 46.66 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:39
First Trust Technology AlphaDEX BDR 37.13 37.13 37.13 37.13 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:39
Global X Variable Rate Preferred BDR 59.26 59.26 59.26 59.26 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:39
Trend MSCI Asia Ex-Jap 8.78 8.78 8.78 8.78 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:52
iShares MSCI Russia BDR 32.4 32.4 32.4 32.4 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:52
Trend Small Caps Fundo de Indice 7.48 7.48 7.48 7.48 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:52
Trend MSCI Mercados Emergentes IE 8.73 8.73 8.73 8.73 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:52
iShares Europe BDR 47.5 47.5 47.5 47.5 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
iShares MSCI World BDR 35.99 35.99 35.99 35.99 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
iShares China Large-Cap BDR 26.54 26.54 26.54 26.54 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
iShares Global Healthcare BDR 50.42 50.42 50.42 50.42 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
iShares MSCI EAFE Small-Cap BDR 38.26 38.26 38.26 38.26 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
iShares MSCI USA Min Vol Factor BDR 43.93 43.93 43.93 43.93 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
Global X NASDAQ 100 Covered Call BDR 28.14 28.14 28.14 28.14 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector BDR 47.01 47.01 47.01 47.01 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE 106.01 106.01 106.01 106.01 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor BDR 43.7 43.7 43.7 43.7 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index B 30.29 30.29 30.29 30.29 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSE 98.22 98.22 98.22 98.22 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
CAIXA Ibovespa 118.05 118.05 118.05 118.05 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
iShares Russell 2000 BDR 44.03 44.03 44.03 44.03 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
iShares Semiconductor BDR 59.73 59.73 59.73 59.73 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
iShares MSCI Switzerland BDR 43.56 43.56 43.56 43.56 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
iShares Global Clean Energy BDR 43.65 43.65 43.65 43.65 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
iShares 1-3 Year Treasury Bond BDR 48.45 48.45 48.45 48.45 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
iShares 7-10 Year Treasury Bond BDR 46.35 46.35 46.35 46.35 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
iShares U.S. Financial Services BDR 37.06 37.06 37.06 37.06 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
Investo Global Agribusiness Fdo Inv Ind Ie 81.68 81.68 81.68 81.68 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE 98.14 98.14 98.14 98.14 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
INVESTO S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMEN 96.2 96.2 96.2 96.2 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
It Now ISE 36.4 36.4 36.4 36.4 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
BB SP Dividendos 98.47 98.47 98.47 98.47 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
ETF BB Iagro-FFS 48.34 48.34 48.34 48.34 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
BTG Pactual SMLL B3 8.31 8.31 8.31 8.31 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
Global X Uranium BDR 35.67 35.67 35.67 35.67 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
VanEck Gold Miners BDR 47.99 47.99 47.99 47.99 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
iShares Core US REIT BDR 39.95 39.95 39.95 39.95 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
INVESTO BLOOMBERG US BOND 86.03 86.03 86.03 86.03 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
iShares Core S&P Small-Cap BDR 58.75 58.75 58.75 58.75 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
Ishares Global Infrastructure BDR 56.16 56.16 56.16 56.16 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
iShares 3-7 Year Treasury Bond BDR 46.18 46.18 46.18 46.18 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
iShares MSCI USA Momentum Factor BDR 33.86 33.86 33.86 33.86 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
BTG Pactual S&P/B3 Ingenius Fundo de indice 8.21 8.21 8.21 8.21 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
INVESTO VANECK MVIS CRYPTO COMPARE SMART CONTRACT 70.17 70.17 70.17 70.17 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND FUNDO DE INVESTIMENT 86.3 86.3 86.3 86.3 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:22
It Now IFNC 119.74 119.74 119.74 119.74 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares IBrX Brasil 99.94 99.94 99.94 99.94 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares Global REIT BDR 36.11 36.11 36.11 36.11 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares U.S. Energy BDR 66.71 66.71 66.71 66.71 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares Core MSCI EAFE BDR 40.3 40.3 40.3 40.3 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares Select Dividend BDR 53.96 53.96 53.96 53.96 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares U.S. Financials BDR 23.49 23.49 23.49 23.49 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Safra Mulheres na Lideranca 121.12 121.12 121.12 121.12 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares US Treasury Bond BDR 36.92 36.92 36.92 36.92 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Safra Ibovespa Fundo de Indice 92.81 92.81 92.81 92.81 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares Core Dividend Growth BDR 48.47 48.47 48.47 48.47 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares Core MSCI Emerging Markets BDR 39.48 39.48 39.48 39.48 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
nter EQI Teva Grandes Gurus do Mercado 9.85 9.85 9.85 9.85 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares Carbono Eficiente (ICO2) Brasil 104.46 104.46 104.46 104.46 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Investo Bluestar 5G Communications Index FDI 73.02 73.02 73.02 73.02 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
BTG Pactual ESG Fundo de indice S&P/B3 Brazil ESG 107.96 107.96 107.96 107.96 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
It Now IMAT 54.37 54.37 54.37 54.37 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI ACWI BDR 45.34 45.34 45.34 45.34 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI EAFE BDR 43.2 43.2 43.2 43.2 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI Japan BDR 37.48 37.48 37.48 37.48 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI Brazil BDR 52.79 52.79 52.79 52.79 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI Mexico BDR 74.69 74.69 74.69 74.69 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI Germany BDR 45.11 45.11 45.11 45.11 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI EAFE Value BDR 38.94 38.94 38.94 38.94 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI EAFE Growth BDR 45.41 45.41 45.41 45.41 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares ESG Aware MSCI EAFE BDR 43.46 43.46 43.46 43.46 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI United Kingdom BDR 51.53 51.53 51.53 51.53 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares 20+ Year Treasury Bond BDR 33.01 33.01 33.01 33.01 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI USA Quality Factor BDR 42.24 42.24 42.24 42.24 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
BTG Pactual Teva Ações Commodities FDI 11.55 11.55 11.55 11.55 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI All Country Asia ex Japan BDR 31.99 31.99 31.99 31.99 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
It Now IGCT 52.3 52.3 52.3 52.3 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
It Now PIBB IBrX-50 207.2 207.2 207.2 207.2 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Hashdex DeFi Index FDI 14.99 14.99 14.99 14.99 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
BTG Pactual S&P 500 ETF 9.09 9.09 9.09 9.09 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares Silver Trust BDR 33.1 33.1 33.1 33.1 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI Eurozone BDR 53.82 53.82 53.82 53.82 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares S&P 500 Value BDR 50.26 50.26 50.26 50.26 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares S&P 500 Growth BDR 41.3 41.3 41.3 41.3 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
ETF Hashdex Crypto Metaverse 29.99 29.99 29.99 29.99 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares Short Treasury Bond BDR 52.6 52.6 52.6 52.6 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Trend Small Caps Fundo de Indice 7.5 7.5 7.5 7.5 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
ishares Us Aerospace & Defense BDR 27.78 27.78 27.78 27.78 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares Core S&P Total US Stock Market BDR 45.88 45.88 45.88 45.88 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond BD 51.6 51.6 51.6 51.6 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
It Now SP500 TRN 223.84 223.84 223.84 223.84 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI India BDR 51.39 51.39 51.39 51.39 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares Global Tech BDR 9.64 9.64 9.64 9.64 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Trend IFIX Fundo de Índice 11 11 11 11 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Investo MSCI US Real Estate FDI 31.33 31.33 31.33 31.33 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares Russell 1000 Growth BDR 51.53 51.53 51.53 51.53 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
IT Now Id Ima-b Fundo De índice 93.59 93.59 93.59 93.59 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
IT Now Morningstar XT Healthcare 47.62 47.62 47.62 47.62 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
ETF Hashdex Smart Contract Platforms 13 13 13 13 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
ETF Investo FTSE Global Equities BDR 80.36 80.36 80.36 80.36 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
It Now Russell 1000 Green Revenues 50 47.9 47.9 47.9 47.9 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Mirae Asset Renda Fixa Pré Index Fund 14.87 14.87 14.87 14.87 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Investo Gl Vi Ga & Es Fdo Inv De Indice Ie 66.39 66.39 66.39 66.39 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI China BDR 26.99 26.99 26.99 26.99 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Ishares Core S&P 500 BDR 52.25 52.25 52.25 52.25 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
IT Now S&P Kensho Hydrogen 39.09 39.09 39.09 39.09 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares Core MSCI Europe ETF 41.55 41.55 41.55 41.55 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
It Now IMA-B5 P2 Fundo Indice 82.01 82.01 82.01 82.01 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares ESG Aware MSCI USA BDR 45.74 45.74 45.74 45.74 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Investo S&P Biotech Sel Industry 64.51 64.51 64.51 64.51 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
It Now Small Cap Fundo de indice 58.2 58.2 58.2 58.2 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Empiricus Teva Criptomoedas Top20 6.34 6.34 6.34 6.34 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
It Now MSCI USA IMI Millenials Select 50 45.98 45.98 45.98 45.98 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
It Now MSCI USA Genomic Innovation Select 50 31.45 31.45 31.45 31.45 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
ETF Trigono Teva Acoes Micro Cap / Small Cap FDI 42.7 42.7 42.7 42.7 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
It Now IMA-B5+ 108.66 108.66 108.66 108.66 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Trend MSCI Europa 9.43 9.43 9.43 9.43 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
IT Now NYSE Fang + 47.98 47.98 47.98 47.98 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Trend FTSE US Reits FDI 7.93 7.93 7.93 7.93 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares U.S. Technology BDR 14.51 14.51 14.51 14.51 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
It Now S&P Kensho Moonshots 15.93 15.93 15.93 15.93 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
BB ETF Ibovespa Fundo de Indice 62.42 62.42 62.42 62.42 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
BB INDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 7.63 7.63 7.63 7.63 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Trend MSCI Eafe ESG Fdo Inv Indice Ie 8.04 8.04 8.04 8.04 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price FDI 26.06 26.06 26.06 26.06 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Trend MSCI Emerging Markets ESG Fdo Inv Ind Ie 6.73 6.73 6.73 6.73 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
QR Bloomberg Defi Fundo de Indice - Investimento n 2.52 2.52 2.52 2.52 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
It Now IDIV 80.5 80.5 80.5 80.5 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Ishares Gold Trust BDR 43.66 43.66 43.66 43.66 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI Taiwan BDR 38.11 38.11 38.11 38.11 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI South Korea 38.45 38.45 38.45 38.45 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Trend Crsp U.S. Large Cap 8.72 8.72 8.72 8.72 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
BB INDICE FUTURO DE MILHO B3 5.7 5.7 5.7 5.7 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
ishares Nasdaq Biotechnology BDR 41.25 41.25 41.25 41.25 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
QR CME CF Bitcoin Reference Rate 8.92 8.92 8.92 8.92 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Trend ETF MSCI ACWI Fundo de indice 9.34 9.34 9.34 9.34 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares U.S. Medical Devices ETF BDR 7.58 7.58 7.58 7.58 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
BTG Pactual B3 Ibovespa Fundo de indice 97.73 97.73 97.73 97.73 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Trend MSCI USA ESG Fdo De Inv De IndiceIe 7.81 7.81 7.81 7.81 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FDO DE IND IE 6.4 6.4 6.4 6.4 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE IND 34.75 34.75 34.75 34.75 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Trend Ibovespa 12.13 12.13 12.13 12.13 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Ishares Ibovespa 116.27 116.27 116.27 116.27 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Hashdex Nasdaq Crypto 23.7 23.7 23.7 23.7 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
INVESTO TEVA TESOURO SELIC 108.1 108.1 108.1 108.1 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Fundo de Invest Ishares SP 500 230.07 230.07 230.07 230.07 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
It Now Ibovespa Fundo De Indice 122.05 122.05 122.05 122.05 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE 9.75 9.75 9.75 9.75 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
ETF Bradesco Ibovespa Fdo De Indice 121.59 121.59 121.59 121.59 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Investo MSCI US Technology FDI no Ext 9.26 9.26 9.26 9.26 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Índice 9.86 9.86 9.86 9.86 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Trend MSCI US Technology Fdo Inv De Índice 12.14 12.14 12.14 12.14 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
Trend ETF MSCI China Fundo de Investimento indice 5.39 5.39 5.39 5.39 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares BM&FBOVESPA Small Cap 111.4 111.4 111.4 111.4 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI Emerging Markets 29.25 29.25 29.25 29.25 0.00 0.00% 2023/06/22 Убакыт 10:21
iShares MSCI Canada BDR 41.99 41.99 41.99 41.99 0.00 0.00% 2023/06/20 Убакыт 12:48
iShares MSCI Australia BDR 37.73 37.73 37.73 37.73 0.00 0.00% 2023/06/20 Убакыт 12:48
iShares Latin America 40 BDR 44.15 44.15 44.15 44.15 0.00 0.00% 2023/06/20 Убакыт 12:48
iShares MSCI USA Size Factor BDR 38.64 38.64 38.64 38.64 0.00 0.00% 2023/06/20 Убакыт 12:48
iShares Exponential Technologies BDR 45.15 45.15 45.15 45.15 0.00 0.00% 2023/06/20 Убакыт 12:48
ETF VanEck Vectors Social Sentiment BDR 25.8 25.8 25.8 25.8 0.00 0.00% 2023/06/20 Убакыт 12:48
iShares S&P 100 BDR 47.6 47.6 47.6 47.6 0.00 0.00% 2023/06/20 Убакыт 12:48
iShares MSCI Spain BDR 45.9 45.9 45.9 45.9 0.00 0.00% 2023/06/20 Убакыт 12:48
iShares MSCI France BDR 46.4 46.4 46.4 46.4 0.00 0.00% 2023/06/20 Убакыт 12:48
iShares Core S&P Mid-Cap ETF BDR 62.76 62.76 62.76 62.76 0.00 0.00% 2023/06/20 Убакыт 12:48
iShares ESG MSCI USA Leaders BDR 46.13 46.13 46.13 46.13 0.00 0.00% 2023/06/20 Убакыт 12:48
iShares MSCI USA Value Factor BDR 45.6 45.6 45.6 45.6 0.00 0.00% 2023/06/20 Убакыт 12:48
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor BDR 41.2 41.2 41.2 41.2 0.00 0.00% 2023/06/20 Убакыт 12:48
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap BDR 39.37 39.37 39.37 39.37 0.00 0.00% 2023/06/20 Убакыт 12:48
iShares MSCI Hong Kong BDR 32.04 32.04 32.04 32.04 0.00 0.00% 2023/06/20 Убакыт 12:48
iShares MSCI Global Min Vol Factor BDR 47.29 47.29 47.29 47.29 0.00 0.00% 2023/06/20 Убакыт 12:48
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 74.93 74.93 74.93 74.93 0.00 0.00% 2023/06/20 Убакыт 12:48
iShares Currency Hedged MSCI EAFE BDR 37.99 37.99 37.99 37.99 0.00 0.00% 2023/05/23 Убакыт 11:45
iShares Global Financials BDR 43.09 43.09 43.09 43.09 0.00 0.00% 2023/05/23 Убакыт 11:45
ETF Investo Vaneck Crypto Compare Media & Entertai 15.2 15.2 15.2 15.2 0.00 0.00% 2023/05/23 Убакыт 11:45
iShares MSCI USA ESG Select BDR 44.6 44.6 44.6 44.6 0.00 0.00% 2023/04/03 Убакыт 16:18
Trend MSCI Asia Ex-Jap 7.85 7.85 7.85 7.85 0.00 0.00% 2023/02/08 Убакыт 14:39
ETF Indice de Ações Tech Brasil 3.6 3.6 3.6 3.6 0.00 0.00% 2023/02/08 Убакыт 14:39
ETF VanEck Vectors Steel BDR 56.1 56.1 56.1 56.1 0.00 0.00% 2023/01/28 Убакыт 16:37
ETF VanEck Vectors Morningstar Wide Moat BDR 38.36 38.36 38.36 38.36 0.00 0.00% 2023/01/28 Убакыт 16:37
Hashdex Crypto Metaverse 26.05 26.05 25.26 28.74 0.00 0.00% 2023/01/05 Убакыт 0:04
Bb Etf Iagro Ffs B3 Fundo de Indice 43.64 43.64 42.9 44.33 0.00 0.00% 2023/01/04 Убакыт 23:04
Global X SuperDividend BDR 21.8 21.8 21.8 22.45 0.00 0.00% 2022/11/16 Убакыт 21:33
Hashdex Smart Contract Platforms FDI 13.62 13.62 13.62 13.62 0.00 0.00% 2022/11/10 Убакыт 7:43
VanEck Morningstar Wide Moat BDR 38.72 38.72 38.72 38.72 0.00 0.00% 2022/11/08 Убакыт 2:44
Trend MSCI Mercados Emergentes IE 6.59 6.59 6.59 6.59 0.00 0.00% 2022/11/08 Убакыт 2:44
Investo Vaneck Crypto Compare M&E Leaders 26.09 26.09 26.09 26.09 0.00 0.00% 2022/11/08 Убакыт 2:44
VanEck Social Sentiment BDR 21.94 21.94 21.94 21.94 0.00 0.00% 2022/10/18 Убакыт 14:45
VanEck Steel BDR 42.35 42.35 42.35 42.35 0.00 0.00% 2022/10/04 Убакыт 13:19
CSOP Huatai-PineBridge CSI Photovoltaic Industry 5.12 5.12 5.12 5.12 0.00 0.00% 2022/05/26 Убакыт 12:42
  • -->
    101