Онлайн форуму
Kuwait
Kuwait

kwd/usd

3.2663
Live Rate
0 (0%)
Өзгөртүү
17 May 2024
Убакыт 22:02:15
0 (0.24%)
Өзгөртүү / 3 ай
0 (0.34%)
Өзгөртүү / 6 ай
0 (0.04%)
Жылдык өзгөрүүлөр

18 Karat Gold

18
Live Rate
1 (5.88%)
Өзгөртүү
18 May 2024
Убакыт 06:02:32
3 (20.00%)
Өзгөртүү / 3 ай
4 (28.57%)
Өзгөртүү / 6 ай
4 (28.57%)
Жылдык өзгөрүүлөр

KSX 15

7,846
Live Rate
0 (0%)
Өзгөртүү
17 May 2024
Убакыт 13:26:30
564 (7.74%)
Өзгөртүү / 3 ай
554 (7.60%)
Өзгөртүү / 6 ай
429 (5.78%)
Жылдык өзгөрүүлөр

Kuwait

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Ahli United Bank KSC 288 648.66B 288 288 288 0.00 0.00% 2024/02/16 Убакыт 2:26
Qurain Petrochemical 391 400.18B 391 391 391 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 21:58
Al-Salam Group 0.37 89.40B 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 19:15
Educational Holding 3130 65.73B 3130 3130 3130 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 21:58
First Dubai RE Development 41 30.23B 41 41 41 0.00 0.00% 2024/03/12 Убакыт 17:58
KGL Logistics 32 24.22B 32 32 32 0.00 0.00% 2021/05/06 Убакыт 19:10
Fujairah Cement Industries 45.3 16.12B 45.3 45.3 45.3 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 21:58
Kuwait Finance House 743 12.38B 743 740 743 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 15:06
National Ranges 39 10.93B 39 39 39 0.00 0.00% 2021/06/03 Убакыт 11:47
Ahli United Bank 0.974 10.86B 0.974 0.974 0.974 0.00 0.00% 2023/10/31 Убакыт 21:02
RE Asset Management 90 9.85B 90 90 90 0.00 0.00% 2020/11/26 Убакыт 19:38
Investors Hld Group 13.5 8.41B 13.5 13.5 13.5 0.00 0.00% 2022/02/03 Убакыт 20:09
National Bank Of Kuwait Sak 882 7.29B 882 882 882 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 17:16
Al Madina Finance 16.2 6.59B 16.2 16.2 16.2 0.00 0.00% 2021/03/11 Убакыт 19:05
Hilal Cement 103 5.15B 103 103 103 0.00 0.00% 2022/02/25 Убакыт 20:16
Ahli United Bank 299 3.07B 299 299 299 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 21:58
Boubyan Bank K.S.C 603 2.49B 603 603 603 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 3:07
Al Mudon Int RE 21 2.06B 21 21 21 0.00 0.00% 2021/03/18 Убакыт 1:02
Mobile Telecom 472 2.04B 472 472 472 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:06
Ajwan Gulf Real Estate 16.8 1.89B 16.8 16.8 16.8 0.00 0.00% 2023/10/02 Убакыт 19:46
Al Mal Investment 5.9 1.82B 5.9 5.9 6.6 0.00 0.00% 2020/12/01 Убакыт 16:40
Mabanee 809 1.13B 809 809 809 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 3:07
Gulf Bank Of Kuwait 263 988.65M 263 263 263 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 3:07
Commercial Bank Of Kuwait 500 894.67M 500 500 500 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 17:16
Agility Public Warehousing 319 798.88M 319 319 319 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 17:16
Burgan Bank 187 673.18M 187 187 187 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 15:06
Al-Ahli Bank Of Kuwait 281 671.26M 281 260 281 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 15:06
Kuwait Projects 129 572.66M 129 129 129 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 3:07
Gulf Insurance 1930 547.64M 1930 1930 1930 0.00 0.00% 2024/05/01 Убакыт 17:49
Kuwait Telecm Co 543 542.31M 543 543 543 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:06
National Mobile Telecom 1070 540.25M 1070 1070 1070 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 3:07
National Industries 226 521.70M 226 226 226 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 3:07
Boursa Kuwait Securities Company KPSC 2058 431.67M 2058 2058 2058 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 3:07
Warba Bank 181 397.42M 181 181 181 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 3:07
Human Soft Holding 2872 386.28M 2872 2872 2880 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 15:06
Boubyan Petrochemical 667 359.67M 667 667 667 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 3:07
Ali Al Ghanim Sons Automotive 1120 302.76M 1120 1120 1120 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 3:07
Gulf Finance Group 83.8 297.39M 83.8 83.8 83.8 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:06
Kuwait Int Bank 167 271.33M 167 167 167 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 3:07
Egyptian Kuwaiti Hld 243 262.01M 243 243 243 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 3:07
  • -->
    101