Онлайн форуму
Italy
Italy

FTSE IT Mid Cap

37,618
Live Rate
0 (0%)
Өзгөртүү
17 May 2024
Убакыт 20:22:14
5,326 (16.49%)
Өзгөртүү / 3 ай
6,171 (19.62%)
Өзгөртүү / 6 ай
8,250 (28.09%)
Жылдык өзгөрүүлөр

Italy

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Microsoft 386 2.87T 386 386 386 0.15 0.04% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Apple 174.44 2.70T 174.44 174.44 174.44 0.10 0.06% 2024/05/18 Убакыт 2:35
NVIDIA 862 2.09T 862 862 862 1.50 0.17% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Alphabet C 162.6 2.01T 162.6 161.22 162.6 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Alphabet A 161.46 2.01T 161.46 161.46 161.46 0.14 0.09% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Amazon.com 169.82 1.77T 169.82 169.82 169.82 0.18 0.11% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Facebook 433.45 1.10T 433.45 433.45 433.45 0.45 0.10% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Berkshire Hathaway B 381.5 828.78B 381.5 381.5 382.65 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Eli Lilly 709.1 637.87B 709.1 709.1 709.1 1.10 0.16% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Broadcom 1304 594.90B 1304 1304 1304 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
JPMorgan 188 542.70B 188 187.3 188.74 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Tesla 163.7 520.70B 163.7 163.7 163.7 0.10 0.06% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Visa A 257.2 515.66B 257.2 257.2 257.2 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Walmart 59.34 479.40B 59.34 58.67 59.34 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
UnitedHealth 479.45 444.25B 479.45 472.95 479.45 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 21:49
Exxon Mobil 109 434.02B 109 109 109 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 22:43
Mastercard 425.8 393.66B 425.8 425.8 425.8 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:02
Louis Vuitton 784.3 391.22B 784.3 784.3 784.3 0.70 0.09% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Procter&Gamble 152.84 364.01B 152.84 152.84 152.84 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 21:49
J&J 142.64 342.41B 142.64 142.58 142.64 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:02
ASML Holding 852.1 335.25B 852.1 852.1 852.1 1.80 0.21% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Costco 731.6 324.72B 731.6 731.6 731.6 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:05
Home Depot 320 313.84B 320 320 320 0.00 0.00% 2024/05/08 Убакыт 16:53
Oracle 113.26 312.30B 113.26 113.26 113.26 0.22 0.19% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Merck&Co 121 305.71B 121 121 121.4 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Bank of America 36.26 282.69B 36.26 36.06 36.26 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:02
Chevron 149.22 275.82B 149.22 147.98 149.5 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
AbbVie 151.38 270.38B 151.38 151.38 151.38 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:43
Salesforce Inc 263.75 254.89B 263.75 263.75 263.75 0.20 0.08% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Coca-Cola 58.21 249.82B 58.21 58.21 58.21 0.16 0.28% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Netflix 569.9 246.23B 569.9 565 569.9 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
AMD 153.36 244.58B 153.36 153.36 153.36 0.44 0.29% 2024/05/18 Убакыт 2:35
PepsiCo 175.06 230.44B 175.06 175.06 175.06 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:02
Thermo Fisher Scientific 538.4 209.06B 538.4 538.4 538.4 0.00 0.00% 2024/05/10 Убакыт 18:22
SAP 176.7 205.42B 176.7 175.62 176.7 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Adobe 444.35 199.26B 444.35 444.35 444.35 2.95 0.66% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Qualcomm 178.8 199.05B 178.8 178.8 179.62 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 22:43
L'Oreal 354.6 197.54B 354.6 354.6 354.6 0.00 0.00% 2023/10/02 Убакыт 19:46
Wells Fargo&Co 56.74 195.92B 56.74 56.74 56.74 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 15:34
Danaher 241.55 181.13B 241.55 241.55 241.55 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 15:04
  • -->
    101