Онлайн форуму
Germany
Germany

Midcap

9,527
Live Rate
0 (0%)
Өзгөртүү
24 May 2024
Убакыт 21:11:02
591 (6.62%)
Өзгөртүү / 3 ай
686 (7.76%)
Өзгөртүү / 6 ай
331 (3.60%)
Жылдык өзгөрүүлөр

Germany

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Microsoft 396.3 2.95T 394.65 394.65 396.6 1.35 0.34% 2024/05/25 Убакыт 7:20
Microsoft 396.45 2.95T 393.95 393.95 396.45 1.50 0.38% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Microsoft 395.05 2.95T 393.85 393.85 395.05 0.05 0.01% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Apple 175.02 2.69T 174.9 174.9 175.28 1.62 0.93% 2024/05/25 Убакыт 7:20
Apple 175.4 2.69T 174.12 174.12 175.4 1.62 0.93% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Apple 175 2.69T 174.84 174.84 175 1.62 0.93% 2024/05/25 Убакыт 4:12
NVIDIA 980.6 2.41T 966.3 966.3 980.6 11.40 1.18% 2024/05/25 Убакыт 7:20
NVIDIA 970.6 2.41T 965.4 965.4 970.6 0.80 0.08% 2024/05/25 Убакыт 4:12
NVIDIA 964.5 2.41T 967.3 964.5 967.3 2.90 0.30% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Alphabet A 161.4 2.00T 161.04 161.04 161.4 0.72 0.45% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Alphabet Inc C 162.46 2.00T 162.7 162.46 163.14 0.32 0.20% 2024/05/25 Убакыт 7:20
Alphabet Inc C 162.68 2.00T 162.98 162.68 162.98 0.56 0.35% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Alphabet Inc C 162.9 2.00T 162 162 162.9 0.72 0.44% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Alphabet A 161.34 2.00T 161.64 161.34 161.64 0.60 0.37% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Alphabet A 161.76 2.00T 160.98 160.98 161.76 0.92 0.57% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Alphabet A 161.26 2.00T 161.64 161.26 161.66 0.46 0.29% 2024/05/25 Убакыт 7:20
Amazon.com 166.56 1.73T 167.16 166.56 167.72 0.92 0.55% 2024/05/25 Убакыт 7:20
Amazon.com 167.64 1.73T 167.1 167.1 167.64 0.24 0.14% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Amazon.com 167.78 1.73T 167.1 167.1 167.78 0.00 0.00% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Facebook 439.4 1.12T 438.05 438.05 439.4 8.10 1.88% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Facebook 440.5 1.12T 440.1 438.2 440.5 8.40 1.94% 2024/05/25 Убакыт 7:20
Facebook 438.85 1.12T 435.95 435.95 438.85 6.95 1.61% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Berkshire Hathaway 566000 812.01B 566000 566000 566000 4000.00 0.71% 2024/05/25 Убакыт 0:48
Berkshire Hathaway B 375.8 812.01B 375 375 375.8 0.35 0.09% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Berkshire Hathaway A 579000 812.01B 579000 579000 579000 0.00 0.00% 2024/05/23 Убакыт 21:52
Berkshire Hathaway B 374.95 812.01B 375.45 374.95 375.45 0.55 0.15% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Berkshire Hathaway B 374.9 812.01B 375.1 374.9 375.1 0.55 0.15% 2024/05/25 Убакыт 7:20
Eli Lilly 746 670.28B 744.8 744.8 746 5.70 0.76% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Eli Lilly 744.7 670.28B 746.2 744.7 746.2 6.20 0.83% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Eli Lilly 745.3 670.28B 745.5 745.3 745.9 5.70 0.76% 2024/05/25 Убакыт 7:20
Taiwan Semiconductor 147.6 642.81B 147.8 147.6 147.8 2.00 1.37% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Broadcom 1292.6 601.51B 1292.6 1292.6 1292.6 10.60 0.82% 2024/05/25 Убакыт 0:48
Broadcom 1284.6 601.51B 1284.6 1284.6 1284.6 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:48
Broadcom 1298 601.51B 1301.6 1298 1301.6 2.40 0.19% 2024/05/25 Убакыт 7:20
Broadcom 1301.2 601.51B 1298.4 1298.4 1301.2 6.00 0.46% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Novo Nordisk B 125.4 552.15B 124.62 124.62 125.4 0.16 0.13% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Novo Nordisk B 126.72 552.15B 124.6 124.6 126.72 1.72 1.38% 2024/05/25 Убакыт 4:12
Novo Nordisk ADR 125 552.15B 125.5 125 125.5 0.50 0.40% 2024/05/25 Убакыт 7:20
Novo Nordisk B 124.78 552.15B 124.48 124.48 124.78 0.22 0.18% 2024/05/25 Убакыт 4:12
JPMorgan 184.78 531.39B 183.5 183.5 184.78 2.72 1.49% 2024/05/25 Убакыт 7:20
  • -->
    101