Онлайн форуму
Belgium
Belgium

BEL 20 Net Return

12,737
Live Rate
0 (0%)
Өзгөртүү
18 May 2024
Убакыт 01:31:14
1,227 (10.66%)
Өзгөртүү / 3 ай
1,623 (14.61%)
Өзгөртүү / 6 ай
1,177 (10.18%)
Жылдык өзгөрүүлөр

Belgium

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Microsoft 319.2 2.37T 319.2 319.2 319.2 0.00 0.00% 2023/09/29 Убакыт 19:59
Chevron 151 303.22B 151 151 151 0.00 0.00% 2023/10/10 Убакыт 7:53
Cisco 53.06 217.99B 53.06 53.06 53.06 0.00 0.00% 2023/09/28 Убакыт 0:31
Intel 35.11 148.88B 35.11 35.11 35.11 0.00 0.00% 2023/09/28 Убакыт 0:31
IBM 145 127.81B 145 145 145 0.00 0.00% 2023/09/28 Убакыт 0:31
Anheuser Busch Inbev 62.12 122.44B 62.12 62.12 62.12 0.12 0.19% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Siemens AG 136.72 105.52B 136.72 136.72 137.14 0.00 0.00% 2023/09/29 Убакыт 23:59
Deutsche Telekom AG 20 98.09B 20 20 20 0.00 0.00% 2023/09/29 Убакыт 19:59
Volkswagen ST 125 62.89B 125 125 125 0.00 0.00% 2023/09/29 Убакыт 19:59
Santander 3.58 56.93B 3.58 3.58 3.58 0.00 0.00% 2023/09/29 Убакыт 19:59
Muench. Rueckvers. 379.4 50.08B 379.4 379.4 379.4 0.00 0.00% 2023/09/29 Убакыт 19:59
ENI 15.35 47.43B 15.35 15.25 15.35 0.00 0.00% 2023/09/29 Убакыт 23:59
BBVA 7.8 45.53B 7.8 7.8 7.8 0.00 0.00% 2023/09/29 Убакыт 19:59
E.ON SE 11.32 27.93B 11.32 11.32 11.32 0.00 0.00% 2023/09/28 Убакыт 0:31
KBC 68.48 27.55B 68.48 68.48 68.48 0.26 0.38% 2024/05/18 Убакыт 2:32
UCB 124.7 23.66B 124.7 124.7 124.7 1.05 0.85% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Telefonica 3.9 21.33B 3.9 3.9 3.9 0.00 0.00% 2023/09/28 Убакыт 0:31
BNP Paribas Fortis 36 20.35B 36 36 36 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 17:36
Argen-X 339.9 20.20B 339.9 339.9 345.5 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:42
DIeteren SA 198.9 10.53B 198.9 198.9 198.9 0.60 0.30% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Syensqo 95.86 10.09B 95.86 95.86 95.86 0.01 0.01% 2024/05/18 Убакыт 2:32
GBL 71.55 9.24B 71.55 71.55 71.55 0.05 0.07% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Ageas 47.02 8.64B 47.02 47.02 47.02 0.26 0.56% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Lotus Bakeries 9770 7.93B 9770 9770 9770 80.00 0.83% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Elia 102.8 7.56B 102.8 102.8 102.8 0.30 0.29% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Sofina 227 7.54B 227 227 227 0.20 0.09% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Telecom Italia 0.2881 6.17B 0.2881 0.2881 0.3016 0.00 0.00% 2023/09/28 Убакыт 15:51
Warehouses de Pauw 27.5 6.15B 27.5 27.5 27.5 0.04 0.15% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Etablissementen Fr Colruyt 43.48 5.54B 43.48 43.48 43.48 0.10 0.23% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Ackermans 169.2 5.53B 169.2 169.2 169.2 0.30 0.18% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Umicore 19.45 4.68B 19.45 19.45 19.45 0.14 0.73% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Azelis 18.93 4.62B 18.93 18.93 18.93 0.04 0.21% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Cofinimmo Priv2 95 4.39B 95 95 95 0.00 0.00% 2019/07/08 Убакыт 0:00
Tubize-Fin 97 4.32B 97 97 97 0.20 0.21% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Dredging Environmental Marine 166.2 4.21B 166.2 166.2 166.2 0.40 0.24% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Shurgard Self Storage 41.35 4.02B 41.35 41.35 41.35 0.10 0.24% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Euronav 18.91 3.67B 18.91 18.91 18.91 0.01 0.05% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Solvay 34.07 3.58B 34.07 34.07 34.07 0.31 0.92% 2024/05/18 Убакыт 2:32
KBC Ancora 46.4 3.57B 46.4 46.25 46.5 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:42
Brederode 114 3.34B 114 114 114 0.20 0.18% 2024/05/18 Убакыт 2:32
  • -->
    101