Онлайн форуму
Australia
Australia

aud/usd

0.6629
Live Rate
0 (0%)
Өзгөртүү
25 May 2024
Убакыт 00:28:29
0 (1.33%)
Өзгөртүү / 3 ай
0 (0.70%)
Өзгөртүү / 6 ай
0 (1.67%)
Жылдык өзгөрүүлөр

18 Karat Gold

84
Live Rate
0 (0%)
Өзгөртүү
24 May 2024
Убакыт 06:03:00
10 (13.51%)
Өзгөртүү / 3 ай
11 (15.07%)
Өзгөртүү / 6 ай
19 (29.23%)
Жылдык өзгөрүүлөр

ASX Small Ordinaries

7,999
Live Rate
0 (0%)
Өзгөртүү
24 May 2024
Убакыт 11:17:11
615 (8.32%)
Өзгөртүү / 3 ай
755 (10.42%)
Өзгөртүү / 6 ай
665 (9.06%)
Жылдык өзгөрүүлөр

Australia

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Westpac Banking Corp Pref F 99.8 365.69B 99.8 99.8 99.8 0.00 0.00% 2021/03/12 Убакыт 10:35
Westpac Banking Corp Pref E 101.66 355.48B 101.66 101.66 101.66 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 21:49
Westpac Banking Corp Pref G 100.69 352.09B 100.69 100.69 100.69 0.00 0.00% 2021/12/08 Убакыт 12:32
NAB Pref D 102.39 330.22B 102.39 102.39 102.39 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 21:49
AMP Pref 101.1 329.99B 101.1 101.1 101.2 0.00 0.00% 2021/12/18 Убакыт 19:45
NAB Pref B 100.39 327.91B 100.39 100.39 100.39 0.00 0.00% 2020/11/30 Убакыт 11:37
NAB Pref 99.95 326.47B 99.95 98 99.95 0.00 0.00% 2021/05/05 Убакыт 14:46
ANZ Holdings 99.67 298.93B 99.67 99.67 99.67 0.00 0.00% 2023/03/09 Убакыт 12:22
Australia New Zealand Banking Pref 106.5 298.12B 106.5 106.5 106.5 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 21:49
ANZ Banking Pref F 103.71 290.31B 103.71 103.71 103.71 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 21:49
ANZ Banking Pref E 101 281.76B 101 101 101 0.00 0.00% 2023/10/10 Убакыт 9:21
ANZ Banking Pref D 100.22 280.84B 100.22 100.22 100.22 0.00 0.00% 2021/08/20 Убакыт 11:47
Insurance Australia Pref 104.65 256.57B 104.65 104.65 104.65 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 21:49
BHP Billiton Ltd 44.64 226.32B 44.64 44.64 44.66 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:45
Commonwealth Bank Australia 118.87 200.14B 118.87 118.65 118.87 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:45
Commonwealth Bank of Australia 103.35 198.77B 103.35 102.86 103.35 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:45
Commonwealth Bank of Australia Prf 104.7 198.77B 104.7 104.27 104.7 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:45
Commonwealth Bank of Australia 104.26 198.77B 104.26 104 104.26 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:45
Commonwealth Bank Pref G 102.97 198.77B 102.97 102.97 103.09 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:45
Commonwealth Bank of Australia 103.75 198.77B 103.75 103.75 103.75 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 14:02
Commonwealth Bank Pref 100.5 192.11B 100.5 100.5 100.5 0.00 0.00% 2024/04/16 Убакыт 23:58
Rio Tinto Ltd 132.5 185.09B 132.5 132.23 132.5 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:45
Commonwealth Bank Pref D 101.25 172.62B 101.25 101.25 101.25 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 21:49
Commonwealth Bank Pref E 100.14 170.73B 100.14 100.14 100.14 0.00 0.00% 2021/10/05 Убакыт 10:54
Commonwealth Bank Pref 99.91 170.33B 99.91 99.91 99.91 0.00 0.00% 2023/10/10 Убакыт 9:21
BHP Billiton Ltd 32.35 163.23B 32.35 32.3 32.35 0.00 0.00% 2020/04/30 Убакыт 0:00
Rio Tinto Ltd 87.51 142.72B 87.51 87.46 87.51 0.00 0.00% 2020/04/30 Убакыт 0:00
CSL 280.92 135.76B 280.92 280.92 280.97 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:45
Suncorp Pref 100.7 127.14B 100.7 100.7 100.7 0.00 0.00% 2023/10/10 Убакыт 9:21
Commonwealth Bank Australia 62.69 110.77B 62.69 62.69 62.69 0.00 0.00% 2020/04/30 Убакыт 0:00
National Australia Bank 33.96 105.08B 33.96 33.955 33.96 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:45
National Australia Bank Prf 106.45 105.08B 106.45 105.93 106.45 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:45
National Australia Bank Prf 104.55 105.08B 104.55 104.25 104.55 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:45
NAB Pref 105.72 105.08B 105.72 105.72 105.72 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 14:02
Westpac Banking Pref 103.88 92.03B 103.88 103.88 103.9 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:45
Westpac Banking 26.56 92.03B 26.56 26.525 26.56 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:45
NAB Pref 100.75 90.16B 100.75 100.75 100.75 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 21:49
ANZ Banking Pref G 101.63 88.21B 101.63 101.63 101.63 0.00 0.00% 2024/03/07 Убакыт 4:32
NAB Pref C 99.61 85.86B 99.61 99.61 99.61 0.00 0.00% 2020/03/11 Убакыт 11:39
ANZ Banking Group 28.11 84.43B 28.11 28.09 28.11 0.00 0.00% 2024/05/24 Убакыт 17:45
  • -->
    101