Онлайн форуму

World Stocks

Argentina

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
GCO 1025 162.32B 1020 1020 1025 3.00 0.29% 2024/05/18 Убакыт 4:26
TGLT 29.35 26.59B 30 29.35 30 0.35 1.19% 2024/05/18 Убакыт 4:26
Boldt 52 162.89B 53.5 52 53.5 1.30 2.50% 2024/05/18 Убакыт 4:26
SAIEP 1052 526.00B 1057 1052 1057 27.00 2.63% 2024/05/18 Убакыт 4:26
Dycasa 443 13.29B 445 443 445 12.00 2.78% 2024/05/18 Убакыт 4:26
Дагы

Germany

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Lippo 0.088 46.52M 0.088 0.088 0.088 0.01 11.39% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Nuzee 1.98 2.66M 1.98 1.98 1.98 0.01 0.51% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Finlab 10.4 85.78M 10.4 10.4 10.4 0.10 0.96% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Jd Com 16.28 - 16.3 16.28 16.3 0.39 2.45% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Jinhui 0.064 44.40M 0.064 0.064 0.064 0.01 10.94% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Дагы

United States

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Lumina Gold 0.43 177.22M 0.4266 0.4266 0.43 0.01 2.23% 2024/05/18 Убакыт 14:21
Siyata Mobile 0.054 1.33M 0.054 0.054 0.054 0.00 8.00% 2024/05/18 Убакыт 14:21
Nemus Bioscience 12.05 343.77M 12.05 12.05 12.05 0.20 1.66% 2024/05/18 Убакыт 14:21
Katapult Holdings 0.0153 75.19M 0.0153 0.0153 0.0153 0.00 26.14% 2024/05/18 Убакыт 14:21
Trulieve Cannabis 12.25 2.30B 12.47 12.25 12.47 0.38 3.10% 2024/05/18 Убакыт 14:21
Дагы

Austria

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Laramide Resources 0.87 216.51M 0.88 0.87 0.88 0.01 1.16% 2024/05/18 Убакыт 4:26
Sezzle 66.91 378.95M 66.91 66.91 66.91 0.33 0.49% 2024/05/18 Убакыт 2:37
Global Petroleum 0.075 1.28M 0.075 0.075 0.075 0.00 1.35% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Oilex 0.1125 11.91M 0.1125 0.1125 0.1125 0.00 0.45% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Verbund AG Kat. A 72.35 25.14B 72.35 72.35 72.35 0.50 0.69% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Дагы

Jordan

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Jcbank 0.95 114.00M 0.95 0.95 1 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:43
Al Assas 0.73 5.20M 0.73 0.72 0.73 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:43
Arab Bank 4.29 2.76B 4.29 4.29 4.29 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:43
Contempro 0.75 4.38M 0.75 0.73 0.75 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:43
Investbank 1.46 146.00M 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:43
Дагы

Spain

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Pescanova 0.414 11.90M 0.414 0.414 0.414 0.01 2.66% 2024/05/18 Убакыт 2:34
Bionaturis 0.34 19.63M 0.34 0.34 0.34 0.00 0.89% 2024/05/18 Убакыт 2:34
Renta Corp 0.94 30.28M 0.94 0.94 0.94 0.00 0.21% 2024/05/18 Убакыт 2:34
Tier 1 Tech 2.98 29.09M 2.98 2.98 2.98 0.02 0.68% 2024/05/18 Убакыт 2:34
Catenon S.A. 0.905 16.48M 0.905 0.905 0.905 0.03 2.84% 2024/05/18 Убакыт 2:34
Дагы

Australia

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Laramide Resources 0.87 216.51M 0.88 0.87 0.88 0.01 1.16% 2024/05/18 Убакыт 4:26
Sezzle 66.91 378.95M 66.91 66.91 66.91 0.33 0.49% 2024/05/18 Убакыт 2:37
Global Petroleum 0.075 1.28M 0.075 0.075 0.075 0.00 1.35% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Oilex 0.1125 11.91M 0.1125 0.1125 0.1125 0.00 0.45% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Litigation Capital 117.75 139.25M 117.75 117.75 117.75 0.75 0.64% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Дагы

Slovakia

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Tatry Mountain 510 3.31B 510 510 510 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Biotika 23 16.10M 23 23 23 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 0:24
Zentiva 30 48.61M 30 30 30 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 19:34
Ses Tlmace 0.01 30.18K 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 21:59
49.15 49.15 49.15 49.15 0.00 0.00% 2022/04/26 Убакыт 12:06
Дагы

South Africa

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Mondi 36760 161.94B 36760 36760 36760 46.00 0.13% 2024/05/18 Убакыт 2:39
Harmony 17972 111.41B 17972 17972 17972 147.00 0.82% 2024/05/18 Убакыт 2:39
Naspers 390800 688.69B 390800 390800 390800 1991.00 0.51% 2024/05/18 Убакыт 2:39
Premier 6063 8.05B 6063 6063 6246 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 2:39
Glencore 11463 1.39T 11463 11463 11463 8.00 0.07% 2024/05/18 Убакыт 2:39
Дагы

United Arab Emirates

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Emirates Refreshments Co 2.54 844.46M 2.54 2.54 2.54 0.14 5.51% 2024/05/18 Убакыт 14:19
Phoenix 2.06 12.28B 2.06 2.06 2.06 0.03 1.46% 2024/05/18 Убакыт 2:31
Dana Gas 0.686 4.62B 0.686 0.686 0.686 0.03 3.94% 2024/05/18 Убакыт 2:31
Ad Aviation 6.85 3.00B 6.85 6.85 6.85 0.10 1.48% 2024/05/18 Убакыт 2:31
Agthia Group 5.45 4.60B 5.45 5.45 5.45 0.08 1.47% 2024/05/18 Убакыт 2:31
Дагы

Indonesia

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Charnic Capital 268 174.51B 268 268 268 8.00 3.08% 2024/05/18 Убакыт 14:19
Bayu Buana 1360 480.38B 1360 1360 1360 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:00
Slj Global 95 544.41B 95 95 96 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:00
Mnc Sky Vision 66 658.14B 66 66 67 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:00
Tira Austenite 414 243.43B 414 374 414 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:00
Дагы

Ukraine

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Raiff Bank Ava 0.24 26.16B 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:08
Yasin Koks Zav 0.203 55.54M 0.203 0.203 0.203 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 14:41
MHP DRC 190 14.15B 190 190 190 0.00 0.00% 2024/05/09 Убакыт 17:29
Donbasenergo 7 484.71M 7 7 7 0.00 0.00% 2024/05/08 Убакыт 20:29
Turboatom 4.5 1.90B 4.5 4.5 4.5 0.00 0.00% 2024/04/26 Убакыт 22:58
Дагы

Uganda

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Stanbic Bank Uganda 37 1.89T 37 37 37 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 20:28
Indiabulls Housing Finance 67.16 - 67.16 67.16 67.16 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 21:49
Umeme 460 746.97B 460 459 460 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 22:04
National Insurance Corp 5.9 12.53B 5.9 5.9 5.9 0.00 0.00% 2024/05/12 Убакыт 16:43
Airtel Uganda 77.5 - 77.5 77.5 77.5 0.00 0.00% 2024/05/10 Убакыт 22:21
Дагы

Italy

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
FNM 0.534 232.24M 0.534 0.534 0.534 0.00 0.38% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Intek 0.996 234.15M 0.996 0.996 0.996 0.01 1.22% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Esprinet 4.79 236.66M 4.79 4.79 4.79 0.01 0.17% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Intek RSP 1.55 234.15M 1.55 1.55 1.55 0.07 4.19% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Newlat Food 6.2 261.96M 6.2 6.2 6.2 0.10 1.64% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Дагы

Ireland

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Trust Stamp 0.6802 7.21M 0.6802 0.6802 0.6802 0.03 4.35% 2024/05/18 Убакыт 2:38
AIB 5.145 12.42B 5.145 5.145 5.145 0.01 0.19% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Origin 3 323.33M 3 3 3 0.02 0.67% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Ryanair 18.325 20.90B 18.325 18.325 18.325 0.02 0.08% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Uniphar 2.68 727.59M 2.68 2.68 2.68 0.03 1.13% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Дагы

Iceland

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
N1 195 58.74B 195 195 195 0.50 0.26% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Marel hf 498 375.47B 498 498 498 2.00 0.40% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Hagar hf. 78 84.55B 78 78 78 0.75 0.97% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Hampidjan 134 83.82B 134 134 134 0.75 0.56% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Arion Bank 139 199.22B 139 139 139 0.75 0.54% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Дагы

Bahrain

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
INOVEST BSC 85.1 33.04M 85.1 85.1 85.1 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:06
Khaleeji Bank 0.088 70.42M 0.088 0.088 0.088 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Nass Corp BSC 0.076 16.35M 0.076 0.076 0.076 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Bahrain Duty Free 0.54 76.83M 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Esterad Investment 0.209 33.08M 0.209 0.209 0.209 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Дагы

Brazil

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Hypera 30.55 19.20B 30.55 30.55 30.55 0.21 0.69% 2024/05/18 Убакыт 14:19
BRB Pref 18.03 5.12B 18.03 18.03 18.03 6.19 52.28% 2024/05/18 Убакыт 14:19
Brb Banco 12.93 5.12B 12.93 12.93 12.93 0.17 1.31% 2024/05/18 Убакыт 14:19
Comgas 108 14.49B 108 108 108 1.00 0.93% 2024/05/18 Убакыт 7:25
JSL ON 6.42 5.53B 6.44 6.42 6.44 0.05 0.78% 2024/05/18 Убакыт 4:26
Дагы

United Kingdom

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
HarbourVest Global 28.82 2.22B 28.83 28.82 28.83 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 14:19
Mail.ru Group 634 88.03B 631.6 631.6 634 2.20 0.35% 2024/05/18 Убакыт 4:27
TCS Group Holding PLC 3060 457.90B 3064 3060 3064 8.50 0.28% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Ora Tech 9.85 - 9.85 9.85 9.85 0.10 1.02% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Incanthera 19 18.86M 19 19 19 4.00 26.67% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Дагы

Belgium

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Mdxhealth 2.88 78.59M 2.88 2.88 2.88 0.01 0.17% 2024/05/18 Убакыт 2:38
Balta 0.885 31.81M 0.885 0.885 0.885 0.01 0.57% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Atenor 5.92 257.08M 5.92 5.92 5.92 0.02 0.34% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Celyad 0.31 12.99M 0.31 0.31 0.31 0.01 3.33% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Nyxoah 9.42 270.19M 9.42 9.42 9.42 0.06 0.64% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Дагы

Bulgaria

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
HES AD 5.8 106.43M 5.85 5.8 5.85 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 4:26
Korado 4.9 67.16M 5.1 4.9 5.1 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 4:26
EMKA AD 2.06 90.27M 2.08 2.06 2.08 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 4:26
Aroma AD 1.06 20.03M 1.3 1.06 1.3 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 4:26
BSE Sofia 14.6 95.32M 14.8 14.6 14.8 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 4:26
Дагы

Bangladesh

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Intech 24 701.60M 24 24 24 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Apex Tannery 92.6 1.41B 92.6 92.6 92.6 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Reliance One 15.8 1.20B 15.8 15.8 15.8 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Desh Garments 84.6 701.19M 84.6 84.6 84.6 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
First Finance 3.9 462.32M 3.9 3.9 3.9 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Дагы

Botswana

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Standard Chartered Botswana 5.8 1.72B 5.8 5.8 5.8 0.03 0.52% 2024/05/18 Убакыт 2:32
Sefalana Holding 11.82 2.96B 11.82 11.82 11.82 0.00 0.00% 2024/05/13 Убакыт 0:51
Sechaba Brewery Holdings 23.1 2.56B 23.1 23.1 23.1 0.00 0.00% 2024/05/13 Убакыт 0:51
Letshego Holdings 1.16 2.51B 1.16 1.16 1.18 0.00 0.00% 2024/05/09 Убакыт 2:54
Botswana Telecom 0.82 861.00M 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00% 2024/04/30 Убакыт 20:22
Дагы

Bosnia and Herzegovina

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Elektro Doboj 0.731 - 0.731 0.731 0.731 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Telekom Srpske 1.38 - 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 15:03
Boksit ad Milici 0.371 - 0.371 0.371 0.39 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 23:45
Rafinerija Ulja ad Modrica 0.087 - 0.087 0.087 0.087 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 14:38
Hidroelek Na T 0.411 - 0.411 0.411 0.411 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 17:36
Дагы

Pakistan

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Sme Leasing 2.39 76.48M 2.39 2.39 2.39 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:03
Agritech Prf 17.86 - 17.86 17.86 17.86 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:03
Kohinoor Power 5.79 71.82M 5.79 5.79 6.02 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:03
Leather Up Ltd 14.61 87.66M 14.61 14.61 15.69 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:03
Tri-Star Power 9.76 146.70M 9.76 10.1 9.76 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:03
Дагы

Portugal

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
EDP 3.845 16.00B 3.845 3.845 3.845 0.01 0.13% 2024/05/18 Убакыт 2:35
REN 2.445 1.62B 2.445 2.445 2.445 0.01 0.20% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Altri 5.52 1.13B 5.52 5.52 5.52 0.02 0.36% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Sonae 0.933 1.80B 0.933 0.933 0.933 0.00 0.21% 2024/05/18 Убакыт 2:35
F.Rama 7.2 184.62M 7.2 7.2 7.2 0.02 0.28% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Дагы

Peru

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Caterpillar 360.6 174.23B 360.6 360.6 360.6 11.75 3.37% 2024/05/18 Убакыт 14:20
Applied Materials 212 176.22B 212 212 212 2.40 1.15% 2024/05/18 Убакыт 14:20
Enel Distribucion Peru 3.81 10.98B 3.81 3.81 3.81 0.19 5.25% 2024/05/18 Убакыт 14:20
Luz Del Sur 16 7.85B 16 16 16 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Bco Continenta 1.45 11.49B 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Дагы

Tanzania

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Dar es Salaam SE 1860 44.31B 1860 1860 1860 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:17
CRDB Bank PLC 490 1.28T 490 490 490 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:08
National Investments 800 - 800 790 800 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 17:09
DCB Commercial Bank 120 12.69B 120 120 120 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 15:06
National Microfinace Bank 4960 2.50T 4960 4960 4960 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 15:06
Дагы

Thailand

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Floyd 0.98 435.55M 0.98 0.98 0.99 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:03
EMC PCL 0.05 421.70M 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:03
Lease IT 1.17 518.23M 1.17 1.13 1.17 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:03
Applied DB 0.76 551.76M 0.76 0.76 0.77 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:03
Dimet Siam 0.22 536.39M 0.22 0.21 0.22 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:03
Дагы

Taiwan

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
AIC 14.2 768.52M 14.2 14.2 14.65 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:48
GBE 14.05 1.70B 14.05 14.05 14.5 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:48
GORG 9.77 1.89B 9.77 9.69 9.77 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:48
HiTi 4.97 717.12M 4.97 4.97 4.98 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:48
Logah 11.55 1.08B 11.55 11.55 11.6 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:48
Дагы

Turkey

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Ayes 59.25 1.78B 59.25 59.25 59.25 1.20 2.03% 2024/05/18 Убакыт 2:36
Saray 44.56 1.63B 44.56 44.56 44.56 0.10 0.22% 2024/05/18 Убакыт 2:36
Metemtur 15.33 1.66B 15.33 15.33 15.33 0.01 0.07% 2024/05/18 Убакыт 2:36
Sanifoam 62.9 1.89B 62.9 62.9 62.9 0.15 0.24% 2024/05/18 Убакыт 2:36
Deniz GYO 5.21 2.08B 5.21 5.21 5.21 0.03 0.58% 2024/05/18 Убакыт 2:36
Дагы

Tunisia

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Assurances Maghrebia Vie 5.86 150.00M 5.86 5.73 5.86 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:48
BH 12.6 599.76M 12.6 12.6 12.84 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:39
ATB 2.98 381.44M 2.98 2.96 2.98 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:39
ATL 3.92 127.40M 3.92 3.92 3.92 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:39
BNA 9.06 575.04M 9.06 9 9.06 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:39
Дагы

Jamaica

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
FosRich 2.12 11.17B 2.12 2.12 2.12 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:05
Carreras 8.92 43.59B 8.92 8.92 8.92 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:05
ISP Finance 28.01 2.94B 28.01 28.01 28.01 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:05
Lumber Depot 2.47 1.80B 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:05
Indies Pharma 2.65 3.14B 2.65 2.65 2.65 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:05
Дагы

Czech Republic

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
CEZ as 914 490.64B 914 913.5 923 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:44
CTP NV 418.4 187.01B 418.4 418.4 421.6 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:44
Mmcite 326 - 326 326 326 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:44
OMV AG 1179.5 383.68B 1179.5 1151.5 1179.5 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:44
Facc AG 173.4 7.99B 173.4 172.8 173.4 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:44
Дагы

China

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Jiangsu Rijiu 10.53 2.86B 10.53 10.53 10.53 0.31 3.03% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Fiyta 6.92 4.28B 6.92 6.92 6.92 0.02 0.29% 2024/05/18 Убакыт 2:33
Hangzhou 1.25 2.93B 1.25 1.25 1.25 1.01 80.80% 2024/05/18 Убакыт 2:33
Kingshine 6.96 2.89B 6.96 6.96 6.96 0.26 3.88% 2024/05/18 Убакыт 2:33
China Fangda 1.71 3.78B 1.71 1.71 1.71 0.06 3.51% 2024/05/18 Убакыт 2:33
Дагы

Denmark

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
SBS 12.15 38.97M 12.15 11.85 12.15 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:46
Mdundo 6.7 68.32M 6.7 6.7 6.7 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:46
Movinn AS 2.64 44.18M 2.64 2.6 2.64 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:46
Nexcom AS 2.6 48.89M 2.6 2.6 3.02 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:46
StenoCare 4.99 90.52M 4.99 4.87 5.08 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:46
Дагы

Rwanda

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Bralirwa S.A. 185 95.14B 185 185 185 0.00 0.00% 2024/04/23 Убакыт 16:48
Bank of Kigali 300 201.41B 300 300 300 0.00 0.00% 2024/02/09 Убакыт 22:36
Дагы

Russia

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
MGKL PAO 2.72 - 2.73 2.72 2.73 0.01 0.37% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Globaltrak 427.1 25.00B 428.6 427.1 428.6 2.60 0.61% 2024/05/18 Убакыт 4:27
NPK OVK PAO 51.7 5.49B 51.9 51.7 51.9 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Softline PAO 182.14 - 180.8 180.8 182.14 3.48 1.95% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Sovkombank PAO 19.24 - 19.255 19.24 19.255 0.03 0.16% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Дагы

Romania

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hi 134.3 - 134.3 134.3 134.3 0.30 0.22% 2024/05/18 Убакыт 14:20
Argus 1.79 64.05M 1.79 1.79 1.79 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Feper 0.124 45.11M 0.124 0.124 0.124 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Bermas 3 64.66M 3 3 3 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Ior SA 0.25 76.16M 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Дагы

Zambia

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Zambeef 2.2 661.28M 2.2 2.2 2.2 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:08
ZCCM Investments 47.55 2.67B 47.55 47.55 47.55 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:08
Zambia National Commercial Bank 6.51 9.40B 6.51 6.51 6.51 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:08
Lafarge Cement Zambia Plc 14.1 2.84B 14.1 14.1 14.1 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 15:07
CEC Africa 0.55 926.25M 0.55 0.55 0.56 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 14:42
Дагы

Zimbabwe

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
ART Corporation 6.8 21.03B 6.8 6.8 6.8 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:21
Cassava SmarTech 24 547.01M 24 24 24 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:21
Delta Corporation 711 9.09B 711 711 711 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:21
African Distillers 218.5 25.13B 218.5 218.5 218.5 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:21
Hippo Valley Estates 351 - 351 351 351 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:21
Дагы

Japan

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
NSK 9.66 2.44B 9.66 9.66 9.66 0.63 6.52% 2024/05/18 Убакыт 2:35
TOTO 26.95 4.58B 26.95 26.95 26.95 0.07 0.26% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Petgo 933 1.73B 933 933 933 53.00 6.02% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Sharp 1.26 3.43B 1.26 1.26 1.26 0.02 1.59% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Asahi Glass 6.9 7.49B 6.9 6.9 6.9 0.20 2.90% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Дагы

Côte d’Ivoire

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
BOA Mali 1700 29.28B 1700 1700 1700 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Tractafric Motors 2275 23.24B 2275 2275 2275 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Total Cote d’Ivoire 1910 120.57B 1910 1910 1910 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Bank of Africa Senegal 3850 92.40B 3850 3850 3850 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Bernabe Cote d’Ivoire 1050 6.92B 1050 1050 1050 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Дагы

Sri Lanka

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
C T Holdings PLC 277.75 55.79B 277.75 277.75 277.75 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
First Capital Treasuries 24.8 15.21B 24.8 24.7 24.8 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Hsenid Business Solutions Private 12.1 3.32B 12.1 12 12.1 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Tess Agro 0.7 593.58M 0.7 0.7 0.8 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Asiri Hospital 24 26.85B 24 24 24 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Дагы

Singapore

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
mDR Ltd 0.052 45.28M 0.052 0.05 0.052 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:03
Hatten Land 0.015 27.86M 0.015 0.015 0.015 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:03
Chasen Holdings Ltd 0.103 39.86M 0.103 0.103 0.103 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:03
Jason Marine Group Ltd 0.12 12.60M 0.12 0.12 0.125 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:03
Addvalue Technologies Ltd 0.012 38.90M 0.012 0.011 0.012 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:03
Дагы

Sweden

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Ortoma 8.4 310.76M 8.38 8.38 8.4 0.10 1.19% 2024/05/18 Убакыт 14:20
Klimator 1.45 44.97M 1.56 1.45 1.56 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 14:20
Crowdsoft Tech 4.11 76.01M 3.88 3.88 4.11 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 11:21
New Equity Venture 8.1 45.15M 8.7 8.1 8.7 0.22 2.79% 2024/05/18 Убакыт 11:21
Anoto 0.154 50.94M 0.154 0.154 0.154 0.00 0.65% 2024/05/18 Убакыт 2:36
Дагы

Switzerland

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
RESIDENTIA CHF 97.4 - 97.4 97.4 97.4 0.60 0.62% 2024/05/18 Убакыт 2:33
Therametrics holding 1.305 16.05M 1.305 1.305 1.305 0.03 1.95% 2024/05/18 Убакыт 2:33
Kudelski 1.4 78.18M 1.4 1.4 1.4 0.05 3.57% 2024/05/18 Убакыт 2:33
Nebag ag 7.5 68.45M 7.5 7.5 7.5 0.05 0.67% 2024/05/18 Убакыт 2:33
GAM Holding 0.268 42.35M 0.268 0.268 0.268 0.01 4.10% 2024/05/18 Убакыт 2:33
Дагы

Sierra Leone

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
NLB 115.5 2.31B 115.5 114 115.5 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:48
Delavska Hranilnica dd 135 77.76M 135 135 135 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:48
Krka 126 3.88B 126 125 126 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:39
Zavarovalnica 37 840.30M 37 35.8 37 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:39
Pozavar0Valnic 33.4 514.52M 33.4 32.4 33.4 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:39
Дагы

Chile

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Forus 1622.6 421.54B 1622.6 1622.6 1622.6 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Socovesa 86.7 103.91B 86.7 86.7 86.7 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Watts SA 780.04 245.85B 780.04 780.04 780.04 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Cristales 2836.7 181.60B 2836.7 2836.7 2836.7 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Las Condes 16775 134.11B 16775 16775 16775 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Дагы

Serbia

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Iritel 1300 377.14M 1300 1300 1300 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:03
Dunavosiguranj 925 14.05B 925 925 925 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:03
Aerodrom Nikol 1901 66.48B 1901 1901 1901 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Philip Morris Prf 7600 45.82B 7600 7600 7600 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Gosa FOM ad Smederevska Palanka 1500 2.05B 1500 1500 1500 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Дагы

Iraq

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Al Ameen Estate 2.51 18.79B 2.51 2.51 2.51 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
National Bank of Iraq 2.96 700.00B 2.96 2.96 2.96 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Iraqi for Seed Production 8 137.59B 8 8 8 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Kharkh Tour Amusement City 4.65 73.20B 4.65 4.65 4.65 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Iraqi Manufacture of Cartons 1.06 7.82B 1.06 1.06 1.06 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Дагы

Saudi Arabia

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Al Omran Industrial 37.6 451.20M 37.6 37.6 37.6 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 0:31
Mulkia Gulf 5.74 595.62M 5.74 5.74 5.75 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 22:43
Taleem REIT 10.36 528.36M 10.36 10.28 10.38 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 22:43
AlAhli REITs 8.03 1.10B 8.03 8.03 8.07 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 22:43
Derayah REIT 6.58 707.40M 6.58 6.54 6.58 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 22:43
Дагы

Oman

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Oman Cement 0.365 122.42M 0.365 0.365 0.365 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
National Gas 0.08 6.63M 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Musandam Power 0.28 19.71M 0.28 0.28 0.28 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Voltamp Energy 0.284 23.12M 0.284 0.284 0.284 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Al Suwadi Power 0.079 56.44M 0.079 0.079 0.079 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Дагы

France

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Amer Sports 16.15 8.16B 16.15 16.15 16.15 0.05 0.31% 2024/05/18 Убакыт 2:36
BBS 0.38 7.24M 0.38 0.38 0.38 0.01 2.70% 2024/05/18 Убакыт 2:34
Lamor 2.1 56.62M 2.1 2.1 2.1 0.05 2.44% 2024/05/18 Убакыт 2:34
Resta 8.24 173.12M 8.24 8.24 8.24 0.08 0.98% 2024/05/18 Убакыт 2:34
Apetit 14 86.92M 14 14 14 0.10 0.72% 2024/05/18 Убакыт 2:34
Дагы

Palestinian Territories

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Arkaan RE 1.45 190.86M 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 17:08
Al Quds Bank 1.23 138.92M 1.23 1.23 1.24 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 17:08
Wataniya Mob 0.81 237.33M 0.81 0.79 0.81 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 17:08
Union Con & Inv 0.46 14.72M 0.46 0.45 0.46 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 17:08
Jlm Pharmaceutic 3.82 68.76M 3.82 3.82 3.82 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 17:08
Дагы

Finland

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Amer Sports 16.15 8.16B 16.15 16.15 16.15 0.05 0.31% 2024/05/18 Убакыт 2:36
BBS 0.38 7.24M 0.38 0.38 0.38 0.01 2.70% 2024/05/18 Убакыт 2:34
Lamor 2.1 56.62M 2.1 2.1 2.1 0.05 2.44% 2024/05/18 Убакыт 2:34
Resta 8.24 173.12M 8.24 8.24 8.24 0.08 0.98% 2024/05/18 Убакыт 2:34
Apetit 14 86.92M 14 14 14 0.10 0.72% 2024/05/18 Убакыт 2:34
Дагы

Philippines

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Ayala Corp Prf 2460 384.28B 2460 2460 2460 24.00 0.98% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Roxas 0.97 1.50B 0.97 0.97 0.97 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Cirtek 1.69 1.10B 1.69 1.68 1.69 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Ionics 0.94 786.90M 0.94 0.91 0.94 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
MRC Allied 1.22 1.04B 1.22 1.21 1.22 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Дагы

Cyprus

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Keo Plc 1.86 89.43M 2.12 1.86 2.12 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Logicom 2.9 226.68M 3.06 2.9 3.06 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Frou Frou 0.316 31.04M 0.314 0.314 0.316 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Louis Plc 0.055 27.86M 0.06 0.055 0.06 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Aias Invest 0.042 3.41M 0.042 0.042 0.042 0.00 5.00% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Дагы

Kazakhstan

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
AMD 166 265.84B 166 166 166 0.26 0.16% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Apple 192 2.93T 192 192 192 3.30 1.75% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Tesla 182 565.95B 182 182 182 2.00 1.11% 2024/05/18 Убакыт 2:35
NVIDIA 910.07 2.27T 910.07 910.07 910.07 33.93 3.73% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Starbucks 76 88.18B 76 76 76 0.33 0.44% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Дагы

Qatar

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Baladna Food 1.32 2.51B 1.32 1.31 1.32 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:44
Meeza Qstp LLC 3.7 2.40B 3.7 3.69 3.7 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:44
Qatar Aluminum 1.404 7.83B 1.404 1.402 1.404 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:44
Dukhan Bank QPSC 3.79 19.88B 3.79 3.79 3.79 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:44
Qatar First Bank 1.342 1.50B 1.342 1.333 1.342 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:44
Дагы

Costa Rica

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Astra Rocket 2 527.48M 2 2 2 0.00 0.00% 2024/02/02 Убакыт 4:10
Florida Ice & Farm 650 583.75B 650 650 650 0.00 0.00% 2024/02/02 Убакыт 4:10
Holcim De Costa Rica S.A. 16.4 140.67B 16.4 16.4 16.4 0.00 0.00% 2024/01/12 Убакыт 15:40
Banco Lafise Pref 100 321.98B 100 100 100 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 19:20
La Nacion S.A. 2.4 10.82B 2.4 2.4 2.4 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 21:53
Дагы

Canada

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Alpha Cognition 0.72 2.66M 0.72 0.72 0.72 0.02 2.86% 2024/05/18 Убакыт 14:19
Graycliff Exploration 0.05 880.49K 0.05 0.05 0.05 0.01 25.00% 2024/05/18 Убакыт 14:19
Triple Flag Precious Metals 17.32 3.49B 17.45 17.32 17.45 0.26 1.52% 2024/05/18 Убакыт 4:27
US Financial 15 Split Pref B 6.45 798.34K 6.31 6.31 6.45 0.12 1.90% 2024/05/18 Убакыт 4:27
WeedMD 0.01 3.08M 0.01 0.01 0.01 0.01 50.00% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Дагы

South Korea

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Korea Asset 5580 35.65B 5580 5580 5580 300.00 5.68% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Unidus 1331 45.65B 1331 1331 1331 318.00 31.39% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Finetek 841 36.53B 841 841 841 21.00 2.56% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Plantynet 2320 35.78B 2320 2320 2320 15.00 0.65% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Wooree Lighting 1508 36.57B 1508 1508 1508 112.00 8.02% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Дагы

Croatia

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Koncar 1550 791.18M 1550 1550 1560 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Dalekovod 2.56 105.59M 2.56 2.4 2.56 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Ad Plastik 12.95 53.89M 12.95 12.95 13.1 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Adris Grupa P 61 1.13B 61 61 61.4 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Atlantic Grupa 56.5 750.78M 56.5 56 56.5 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Дагы

Colombia

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
J&J 589000 1425.46T 589000 589000 589000 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Cencosud 7540 21.72T 7540 7540 7540 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Bcolombia 35500 34.33T 35500 35500 35500 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Citigroup 249900 468.08T 249900 249900 249900 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Ecopetrol 2300 95.39T 2300 2300 2300 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:59
Дагы

Kenya

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Trulieve Cannabis 12.25 2.30B 12.47 12.25 12.47 0.38 3.10% 2024/05/18 Убакыт 14:21
Mitsubishi Heavy Industries 8.65 29.59B 8.74 8.65 8.74 0.01 0.12% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Prosus ADR 7.84 96.10B 7.82 7.82 7.84 0.06 0.77% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Nu Holdings 11.65 55.75B 11.63 11.63 11.65 0.08 0.69% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Meituan Dianping 16.09 99.28B 16.09 16.09 16.09 0.02 0.12% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Дагы

Kuwait

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Awj Holding 75 13.36M 75 75 75 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:06
INOVEST BSC 85.1 33.04M 85.1 85.1 85.1 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:06
Munshaat RE 136 43.79M 136 136 136 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:06
Manazel Holding 31.3 13.47M 31.3 31.3 31.3 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:06
Warba Insurance 131 34.98M 131 131 131 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:06
Дагы

Lebanon

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
SL des Ciments Blancs Bearer 9.8 103.76M 9.8 9.8 9.8 0.06 0.62% 2024/05/18 Убакыт 2:38
Solidere A 70 11.07B 70 70 70 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 15:06
Solidere B 70 11.07B 70 70 70 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 15:06
Byblos Bank 0.55 309.30M 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00% 2024/05/13 Убакыт 18:11
Bank Audi 1.56 916.04M 1.56 1.56 1.56 0.00 0.00% 2024/04/30 Убакыт 17:01
Дагы

Poland

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Infra SA 2.8 5.25M 2.8 2.8 2.8 0.06 2.19% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Kupiec SA 0.945 3.29M 0.945 0.945 0.945 0.06 6.18% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Ebc 0.525 37.96M 0.525 0.525 0.525 0.00 0.57% 2024/05/18 Убакыт 2:35
ALTA 2.08 31.99M 2.08 2.08 2.08 0.06 2.97% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Larq 2.38 31.31M 2.38 2.38 2.38 0.04 1.71% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Дагы

Luxembourg

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Schaeffler AG 6.3 4.20B 6.3 6.23 6.3 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:45
Socfinaf 10.4 181.93M 10.4 10.4 10.4 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:06
Brederode 113.8 3.34B 113.8 113.8 113.8 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:06
Reinet Invest 23 4.14B 23 23 23 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:06
Fiducial Office 27.2 61.17M 27.2 27.2 27.2 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 15:06
Дагы

Malawi

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
NICO Holdings Ltd 199.45 208.03B 199.45 199.45 199.45 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Malawi Property Invest 14.84 34.10B 14.84 14.84 14.84 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Telekom Networks Malawi 12.19 122.39B 12.19 12.19 12.19 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
National Bank Of Malawi 2400.14 1.12T 2400.14 2400.14 2400.16 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 22:02
National Investment Trust 411.48 55.55B 411.48 411.48 411.49 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 22:02
Дагы

Malta

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
GO PLC 2.96 303.93M 2.96 2.96 2.96 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:06
Bank of Valletta 1.42 829.07M 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:06
Malta International Airport 5.6 764.45M 5.6 5.6 5.6 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:06
PG 1.96 211.68M 1.96 1.96 1.96 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 17:16
Plaza Centres 0.61 16.06M 0.61 0.61 0.63 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 22:02
Дагы

Malaysia

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Tt Vision Holdings Bhd 1.13 547.56M 1.13 1.13 1.13 0.04 3.54% 2024/05/18 Убакыт 2:35
KYM Bhd 0.465 70.96M 0.465 0.46 0.465 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
M3 Tech Asia 0.055 49.15M 0.055 0.05 0.055 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Milux Corp 0.54 131.63M 0.54 0.54 0.545 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:39
OSK 1.64 3.38B 1.64 1.64 1.65 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:02
Дагы

Hungary

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
NAP Nyrt 1280 8.98B 1280 1280 1280 80.00 6.67% 2024/05/18 Убакыт 14:19
ANY 3880 55.66B 3880 3880 3880 20.00 0.52% 2024/05/18 Убакыт 2:35
FHB 844 127.21B 844 844 844 14.00 1.69% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Opimus 389 253.86B 389 389 389 1.50 0.39% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Appeninn 465 22.03B 465 465 465 1.00 0.22% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Дагы

Morocco

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
CTM 687.9 843.35M 687.9 661.1 687.9 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
S2M 195 158.35M 195 195 195 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
SMI 2138 3.52B 2138 2130 2138 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Snep 572.2 1.30B 572.2 572.2 572.2 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Balima 235.15 410.10M 235.15 235.15 235.15 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Дагы

Egypt

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Integrated Engineering 0.162 9.02B 0.162 0.162 0.162 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:54
EDBE 19.67 14.64B 19.67 19.67 19.88 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:41
Kima 7.11 8.44B 7.11 6.71 7.11 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:41
SCTS 84.61 7.69B 84.61 75.4 84.61 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:41
SODIC 43 15.32B 43 42.38 43 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:41
Дагы

Mongolia

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Mahimpecs 3688 - 3688 3688 3688 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:02
LendMN NBFI 91.07 - 91.07 91.07 91.07 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:02
Mongol Post 638.46 - 638.46 638.46 638.46 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:02
Mongol Sabhi 680 - 680 680 680 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:02
Invescore 6800 - 6800 6800 6800 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 14:03
Дагы

Mexico

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Grupo Mexico 112.33 873.24B 112.33 112.33 112.33 6.50 6.14% 2024/05/18 Убакыт 14:20
Grupo Elektra 1102.7 244.47B 1102.7 1102.7 1102.7 0.25 0.02% 2024/05/18 Убакыт 14:20
FIBRA Terrafina 43.09 33.29B 43.09 43.09 43.09 0.62 1.44% 2024/05/18 Убакыт 14:20
Wal Mart Mexico 67.9 1.18T 67.9 67.9 67.9 0.17 0.25% 2024/05/18 Убакыт 14:20
Industrias Penoles 273.09 108.55B 273.09 273.09 273.09 23.03 9.21% 2024/05/18 Убакыт 14:20
Дагы

Euro Zone

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Ericsson A 62.5 205.05B 62.5 62.5 62.5 0.20 0.32% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Saga 127 182.92M 127 127 127 0.30 0.24% 2024/05/18 Убакыт 2:34
Cairn 191.7 174.71M 191.7 191.7 191.7 1.10 0.57% 2024/05/18 Убакыт 2:34
Enquest 15.52 297.87M 15.52 15.52 15.52 0.02 0.13% 2024/05/18 Убакыт 2:34
Headlam 161 127.51M 161 161 161 1.00 0.63% 2024/05/18 Убакыт 2:34
Дагы

Mauritius

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Harel Mallac 25.25 281.48M 25 25 25.25 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Automatic Systems 50 174.98M 49.5 49.5 50 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Alteo 10.9 3.92B 12.3 10.9 12.3 0.40 3.81% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Medine 60 6.27B 59.75 59.75 60 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Cons SE 135.5 616.80M 128.5 128.5 135.5 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Дагы

Montenegro

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
CG Produkt ad Podgorica 21.24 - 21.24 21.24 21.24 0.00 0.00% 2024/03/21 Убакыт 7:20
Bajo Sekulic 1.5 - 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% 2024/02/29 Убакыт 1:32
Montenegro Express ad Budva 0.17 - 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00% 2024/02/29 Убакыт 1:32
Jugoinspekt Podgorica ad Bar 85 - 85 85 85 0.00 0.00% 2024/02/29 Убакыт 1:32
Luka Bar 0.39 22.14M 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00% 2024/02/29 Убакыт 1:32
Дагы

Namibia

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Investec Ltd 12580 114.16B 12580 12580 12580 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Truworths Int 8060 30.08B 8060 8060 8060 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Bannerman Resources 5317 8.22B 5317 5317 5317 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:07
Santam 29927 34.01B 29927 29927 29927 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 15:06
Old Mutual 1098.27 49.01B 1098.27 1098.27 1098.27 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 15:06
Дагы

Norway

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Asetek 4.22 410.07M 4.22 4.22 4.24 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:46
Atla Petroleum 2.7 10.13M 2.7 2.7 2.7 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:59
INIFY Laboratories 9.45 427.49M 9.45 9.45 9.45 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 14:03
Cyviz 34.3 441.98M 34.3 32.6 34.3 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 22:43
Elop AS 3.39 448.26M 3.39 3.32 3.39 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 22:43
Дагы

Nigeria

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Initiates 1.95 1.74B 1.95 1.95 2.05 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
McNichols 1.04 1.12B 1.04 1.04 1.08 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Rtbriscoe 0.56 611.70M 0.56 0.52 0.56 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Intenegins 1.6 2.12B 1.6 1.5 1.6 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Tantalizers 0.5 1.61B 0.5 0.5 0.54 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Дагы

New Zealand

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
MOA 0.21 16.29M 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 14:03
NPT 0.21 76.17M 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 14:03
Rubicon 0.162 82.09M 0.162 0.162 0.162 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 14:03
PaySauce 0.27 38.16M 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 14:03
Blackwell 0.004 2.70M 0.004 0.004 0.004 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 14:03
Дагы

Netherlands

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Core Laboratories 18.04 846.07M 18.04 18.04 18.04 0.14 0.78% 2024/05/18 Убакыт 2:37
Cm 6.9 200.71M 6.9 6.9 6.9 0.01 0.15% 2024/05/18 Убакыт 2:35
AMG 22.56 726.59M 22.56 22.56 22.56 0.24 1.06% 2024/05/18 Убакыт 2:35
NSI 19.64 393.72M 19.64 19.64 19.64 0.14 0.71% 2024/05/18 Убакыт 2:35
CTAC 3.15 44.57M 3.15 3.15 3.15 0.01 0.32% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Дагы

India

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Sanblue 39.3 196.48M 39.3 39.3 39.3 1.00 2.54% 2024/05/18 Убакыт 14:20
Gala Global 3.56 199.25M 3.6 3.56 3.6 0.09 2.53% 2024/05/18 Убакыт 14:20
Mitshi India 22.5 205.92M 22.5 22.5 22.5 0.11 0.49% 2024/05/18 Убакыт 14:20
MPL Plastics 15.5 201.83M 15.5 15.5 15.5 0.38 2.45% 2024/05/18 Убакыт 14:20
Garbi Finvest 18.09 211.03M 18.09 18.09 18.09 0.74 4.27% 2024/05/18 Убакыт 14:20
Дагы

Hong Kong SAR China

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
NIO 5.28 10.92B 5.28 5.28 5.28 0.05 0.87% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Wenye Gr 0.069 40.99M 0.069 0.069 0.069 0.01 23.21% 2024/05/18 Убакыт 2:35
WMCH Global Investment 0.056 40.32M 0.056 0.056 0.056 0.01 33.33% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Solartech International 0.315 37.40M 0.315 0.315 0.315 0.30 1557.89% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Ruifeng Power 1.71 1.37B 1.71 1.7 1.71 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:00
Дагы

Venezuela

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
HarbourVest Global 28.82 2.22B 28.83 28.82 28.83 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 14:19
Mail.ru Group 634 88.03B 631.6 631.6 634 2.20 0.35% 2024/05/18 Убакыт 4:27
TCS Group Holding PLC 3060 457.90B 3064 3060 3064 8.50 0.28% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Corticeira Amorim 9.68 1.29B 9.68 9.68 9.68 0.01 0.10% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Etalon Group 99.76 19.25B 99.76 99.76 99.76 0.18 0.18% 2024/05/18 Убакыт 2:35
Дагы

Vietnam

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
28.1 JSC 8100 - 8100 8100 8100 100.00 1.23% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Da Nang Securities 25200 - 25200 25200 25200 900.00 3.57% 2024/05/18 Убакыт 4:27
Nam Ha Viet Thai 1100 - 1100 1100 1100 100.00 9.09% 2024/05/18 Убакыт 2:39
Duc Trung Invest 3500 - 3500 3500 3500 100.00 2.94% 2024/05/18 Убакыт 2:39
Vietnam Ceramic Glass 2700 - 2700 2700 2700 100.00 3.70% 2024/05/18 Убакыт 2:39
Дагы

Greece

Көрсөткүч Мааниси Фонд Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Attica Publications 0.43 6.46M 0.43 0.38 0.43 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Minerva Knitwear SA 0.56 3.47M 0.56 0.56 0.59 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Flour Mills C Sarantopoulos 1.07 4.47M 1.07 1.07 1.07 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
CPI 0.71 7.61M 0.71 0.7 0.72 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Doppler 0.91 10.18M 0.91 0.91 0.94 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:47
Дагы
  • -->
    101