Онлайн форуму

World Government Bonds

South Africa

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
South Africa 2Y 5.295 5.295 5.295 5.295 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
South Africa 3M 4.5 4.5 4.5 4.5 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
South Africa 5Y 7.775 7.775 7.775 7.775 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
South Africa 10Y 9.265 9.265 9.265 9.265 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
South Africa 20Y 10.425 10.425 10.425 10.425 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
South Africa 25Y 10.495 10.495 10.495 10.495 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
South Africa 30Y 10.415 10.415 10.415 10.415 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Дагы

Germany

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Germany 1Y 3.345 3.345 3.341 3.365 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Germany 2Y 2.988 2.988 2.925 2.988 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Germany 3M 3.671 3.671 3.661 3.671 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Germany 3Y 2.753 2.753 2.687 2.756 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Germany 4Y 2.613 2.613 2.548 2.613 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Germany 5Y 2.563 2.563 2.5 2.563 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Germany 6M 3.557 3.557 3.54 3.557 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Germany 6Y 2.475 2.475 2.414 2.475 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Germany 7Y 2.454 2.454 2.394 2.454 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Germany 8Y 2.457 2.457 2.398 2.457 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Germany 9M 3.447 3.447 3.429 3.454 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Germany 9Y 2.482 2.482 2.424 2.482 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Germany 10Y 2.519 2.519 2.46 2.52 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Germany 15Y 2.709 2.709 2.662 2.709 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Germany 20Y 2.705 2.705 2.662 2.705 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Germany 25Y 2.692 2.692 2.652 2.692 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Germany 30Y 2.652 2.652 2.611 2.652 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Дагы

U.S.

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
U.S. 1M 5.378 5.378 5.36 5.401 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 0:00
U.S. 1Y 5.137 5.137 5.123 5.16 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 0:00
U.S. 2Y 4.827 4.827 4.827 4.827 0.00 0.04% 2024/05/18 Убакыт 0:31
U.S. 3M 5.404 5.401 5.401 5.404 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 1:01
U.S. 3Y 4.61 4.613 4.61 4.613 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 1:31
U.S. 5Y 4.447 4.447 4.447 4.447 0.00 0.04% 2024/05/18 Убакыт 1:01
U.S. 6M 5.371 5.374 5.371 5.374 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 1:31
U.S. 7Y 4.431 4.432 4.429 4.432 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 1:31
U.S. 10Y 4.422 4.424 4.422 4.424 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 2:19
U.S. 20Y 4.664 4.664 4.662 4.664 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 1:01
U.S. 30Y 4.562 4.561 4.561 4.562 0.00 0.04% 2024/05/18 Убакыт 1:31
Дагы

Austria

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Austria 1Y 3.444 3.444 3.42 3.465 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Austria 2Y 3.109 3.109 3.038 3.109 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:27
Austria 3M 3.767 3.767 3.744 3.773 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Austria 3Y 2.951 2.951 2.888 2.951 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Austria 4Y 2.866 2.866 2.811 2.869 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Austria 5Y 2.872 2.872 2.807 2.882 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Austria 6M 3.653 3.653 3.648 3.675 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Austria 6Y 2.866 2.866 2.803 2.875 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Austria 7Y 2.894 2.894 2.826 2.895 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Austria 8Y 2.932 2.932 2.869 2.934 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Austria 9Y 2.956 2.956 2.893 2.96 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
Austria 10Y 2.986 2.986 2.934 2.989 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:27
Austria 15Y 3.167 3.167 3.112 3.168 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
Austria 20Y 3.193 3.193 3.147 3.194 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
Austria 25Y 3.188 3.188 3.14 3.19 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
Austria 30Y 3.128 3.128 3.128 3.128 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:31
Austria 40Y 3.197 3.197 3.159 3.197 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Austria 50Y 2.829 2.829 2.829 2.847 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:58
Дагы

Jordan

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Jordan 1Y 2.896 2.896 2.896 2.896 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Jordan 2Y 3.124 3.124 3.124 3.124 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Jordan 3M 2.243 2.243 2.243 2.243 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Jordan 3Y 3.287 3.287 3.287 3.287 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Jordan 5Y 3.757 3.757 3.757 3.757 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Jordan 6M 7.147 7.147 7.147 7.17 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 10:22
Jordan 7Y 4.015 4.015 4.015 4.015 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Jordan 10Y 4.904 4.904 4.904 4.904 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Jordan 18M 6.767 6.767 6.767 6.773 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 10:22
Дагы

Spain

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Spain 1M 3.9 3.9 3.845 3.944 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Spain 1Y 3.426 3.426 3.392 3.431 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:59
Spain 2Y 3.199 3.199 3.132 3.2 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
Spain 3M 3.704 3.704 3.697 3.714 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Spain 3Y 3.069 3.069 3.006 3.069 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Spain 4Y 2.97 2.97 2.918 2.974 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Spain 5Y 2.989 2.989 2.926 2.99 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
Spain 6M 3.543 3.543 3.532 3.555 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Spain 6Y 2.984 2.984 2.93 2.984 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Spain 7Y 3.029 3.029 2.985 3.029 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Spain 8Y 3.093 3.093 3.034 3.093 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Spain 9M 3.467 3.467 3.418 3.477 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Spain 9Y 3.186 3.186 3.122 3.188 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Spain 10Y 3.277 3.277 3.213 3.279 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Spain 15Y 3.596 3.596 3.539 3.598 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Spain 20Y 3.727 3.727 3.668 3.729 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 22:28
Spain 25Y 3.75 3.75 3.698 3.75 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Spain 30Y 3.892 3.892 3.832 3.895 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 22:28
Дагы

Australia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Australia 1Y 4.237 4.237 4.229 4.247 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Australia 2Y 3.968 3.968 3.968 3.968 0.00 0.03% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Australia 3Y 3.908 3.908 3.908 3.908 0.01 0.36% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Australia 4Y 3.912 3.912 3.912 3.912 0.00 0.03% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Australia 5Y 3.957 3.957 3.956 3.957 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Australia 6Y 4.045 4.045 4.045 4.045 0.00 0.02% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Australia 7Y 4.14 4.14 4.099 4.14 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Australia 8Y 4.212 4.212 4.167 4.212 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Australia 9Y 4.252 4.252 4.252 4.252 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:31
Australia 10Y 4.294 4.294 4.293 4.294 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Australia 12Y 4.337 4.337 4.336 4.337 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Australia 15Y 4.497 4.497 4.496 4.497 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Australia 20Y 4.634 4.634 4.627 4.643 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Australia 30Y 4.607 4.607 4.599 4.616 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Дагы

Slovakia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Slovakia 2Y 3.481 3.481 3.417 3.488 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
Slovakia 5Y 3.151 3.151 3.092 3.151 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Slovakia 6Y 3.3 3.3 3.22 3.3 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Slovakia 8Y 3.385 3.385 3.376 3.415 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:27
Slovakia 9Y 3.507 3.507 3.441 3.507 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Slovakia 10Y 3.55 3.55 3.45 3.55 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Slovakia 13Y 3.813 3.813 3.737 3.815 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Slovakia 18Y 3.807 3.807 3.731 3.809 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Slovakia 30Y 3.743 3.743 3.686 3.747 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Slovakia 50Y 3.772 3.772 3.701 3.773 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Дагы

Slovenia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Slovenia 1Y 3.773 3.773 3.773 3.773 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:48
Slovenia 2Y 0.746 0.746 0.746 0.746 0.00 0.00% 2022/04/15 Убакыт 14:40
Slovenia 3Y 3.298 3.298 3.278 3.299 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
Slovenia 4Y 3.117 3.117 3.082 3.117 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
Slovenia 5Y 2.979 2.979 2.93 2.979 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Slovenia 7Y 2.855 2.855 2.821 2.855 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
Slovenia 8Y 2.89 2.89 2.856 2.897 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
Slovenia 10Y 3.045 3.045 3.009 3.045 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Slovenia 15Y 3.2 3.2 3.169 3.2 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
Slovenia 20Y 3.353 3.353 3.327 3.353 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
Slovenia 25Y 3.448 3.448 3.43 3.45 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
Дагы

Ukraine

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Ukraine 1Y 37.72 37.72 37.72 39.895 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Ukraine 2Y 18.36 18.36 18.36 21.835 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Ukraine 3Y 17.24 17.24 17.24 17.24 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Ukraine 6Y 18.235 18.235 18.235 18.235 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:55
Дагы

Indonesia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Indonesia 1M 5.744 5.744 5.744 5.744 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Indonesia 1Y 6.549 6.549 6.536 6.562 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 8:26
Indonesia 3M 5.857 5.857 5.857 5.857 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Indonesia 3Y 6.782 6.782 6.763 6.782 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Indonesia 5Y 6.922 6.922 6.922 6.922 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:24
Indonesia 6M 6.117 6.117 6.117 6.117 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Indonesia 10Y 6.885 6.885 6.885 6.885 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 6:56
Indonesia 15Y 6.98 6.98 6.98 6.98 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 8:26
Indonesia 20Y 7.041 7.041 7.034 7.041 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Indonesia 25Y 7.1 7.1 7.1 7.1 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 13:58
Indonesia 30Y 7.021 7.021 7.021 7.035 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 11:55
Дагы

Uganda

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Uganda 1Y 13.376 13.376 13.376 13.376 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:31
Uganda 2Y 15.335 15.335 15.335 15.335 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 13:58
Uganda 3M 9.757 9.757 9.757 9.757 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:31
Uganda 3Y 15.538 15.538 15.441 15.538 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:29
Uganda 5Y 15.935 15.935 15.935 15.935 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:31
Uganda 6M 12.418 12.418 12.418 12.418 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:31
Uganda 10Y 16.82 16.82 16.063 16.82 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 15:54
Uganda 15Y 16.748 16.748 16.748 16.748 0.00 0.00% 2024/03/26 Убакыт 1:58
Дагы

Italy

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Italy 1M 3.771 3.771 3.763 3.771 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Italy 1Y 3.567 3.567 3.511 3.567 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Italy 2Y 3.513 3.513 3.446 3.513 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Italy 3M 3.696 3.696 3.686 3.696 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Italy 3Y 3.282 3.282 3.231 3.286 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Italy 4Y 3.32 3.32 3.255 3.32 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Italy 5Y 3.353 3.353 3.288 3.353 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Italy 6M 3.627 3.627 3.612 3.627 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Italy 6Y 3.474 3.474 3.407 3.474 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Italy 7Y 3.471 3.471 3.404 3.471 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Italy 8Y 3.575 3.575 3.509 3.575 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Italy 9M 3.579 3.579 3.562 3.582 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Italy 9Y 3.68 3.68 3.612 3.68 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Italy 10Y 3.815 3.815 3.761 3.815 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Italy 15Y 4.13 4.13 4.066 4.13 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Italy 20Y 4.254 4.254 4.192 4.254 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Italy 25Y 4.249 4.249 4.211 4.249 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Italy 30Y 4.338 4.338 4.281 4.338 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Italy 50Y 4.002 4.002 3.971 4.002 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Дагы

Ireland

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Ireland 1Y 3.537 3.537 3.515 3.549 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Ireland 2Y 3.064 3.064 2.975 3.064 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Ireland 3M 0.651 0.651 0.651 0.651 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Ireland 3Y 2.855 2.855 2.793 2.855 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Ireland 4Y 2.757 2.757 2.704 2.757 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Ireland 5Y 2.767 2.767 2.688 2.774 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Ireland 6M 0.608 0.608 0.608 0.608 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Ireland 6Y 2.762 2.762 2.715 2.762 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Ireland 7Y 2.746 2.746 2.684 2.749 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 22:28
Ireland 8Y 2.516 2.516 2.516 2.52 0.00 0.00% 2023/12/09 Убакыт 1:00
Ireland 9Y 2.82 2.82 2.78 2.82 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Ireland 10Y 2.91 2.91 2.837 2.912 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 22:28
Ireland 15Y 3.003 3.003 2.947 3.006 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Ireland 20Y 3.081 3.081 3.042 3.081 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Ireland 25Y 3.095 3.095 3.058 3.095 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Ireland 30Y 3.128 3.128 3.095 3.129 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Дагы

Iceland

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Iceland 2Y 8.953 8.953 8.953 8.979 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Iceland 5Y 7.453 7.453 7.453 7.453 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 14:51
Iceland 10Y 7.006 7.006 7.003 7.006 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Дагы

Bahrain

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Bahrain 1Y 6.048 6.048 6.048 6.071 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Bahrain 2Y 6.01 6.01 6.01 6.016 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 10:22
Bahrain 3M 5.938 5.938 5.938 6.044 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Bahrain 5Y 6.086 6.086 6.086 6.204 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:47
Bahrain 6M 5.994 5.994 5.994 6.036 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Bahrain 9M 6.036 6.036 6.036 6.062 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Дагы

Brazil

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Brazil 1Y 10.49 10.427 10.427 10.49 0.07 0.65% 2024/05/18 Убакыт 3:49
Brazil 2Y 10.359 10.359 10.359 10.359 0.02 0.23% 2024/05/18 Убакыт 2:48
Brazil 3M 10.583 10.583 10.583 10.802 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Brazil 3Y 10.905 10.905 10.905 10.905 0.07 0.60% 2024/05/18 Убакыт 2:48
Brazil 5Y 11.391 11.391 11.391 11.391 0.07 0.64% 2024/05/18 Убакыт 2:48
Brazil 6M 10.466 10.466 10.466 10.565 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Brazil 8Y 11.637 11.637 11.637 11.637 0.03 0.27% 2024/05/18 Убакыт 2:48
Brazil 9M 10.456 10.456 10.456 10.456 0.00 0.02% 2024/05/18 Убакыт 2:48
Brazil 10Y 11.647 11.647 11.647 11.647 0.03 0.28% 2024/05/18 Убакыт 2:48
Дагы

U.K.

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
U.K. 1M 5.341 5.341 5.341 5.341 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 14:21
U.K. 1Y 4.6815 4.6815 4.618 4.6825 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
U.K. 2Y 4.345 4.345 4.2895 4.3455 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
U.K. 3M 5.261 5.261 5.252 5.261 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
U.K. 3Y 4.1615 4.1615 4.1295 4.1615 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
U.K. 4Y 4.181 4.181 4.1475 4.181 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
U.K. 5Y 4.0505 4.0505 4.0005 4.0505 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
U.K. 6M 5.216 5.216 5.187 5.218 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
U.K. 6Y 3.991 3.991 3.955 3.991 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
U.K. 7Y 4.125 4.125 3.9615 4.125 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
U.K. 8Y 4.035 4.035 3.996 4.035 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
U.K. 9Y 4.1105 4.1105 4.073 4.1105 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
U.K. 10Y 4.155 4.155 4.114 4.172 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 22:28
U.K. 12Y 4.274 4.274 4.219 4.274 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
U.K. 15Y 4.4515 4.4515 4.3965 4.4515 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
U.K. 20Y 4.611 4.611 4.56 4.611 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
U.K. 25Y 4.617 4.617 4.579 4.617 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
U.K. 30Y 4.656 4.656 4.605 4.656 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
U.K. 40Y 4.575 4.575 4.537 4.575 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
U.K. 50Y 4.206 4.206 4.172 4.207 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Дагы

Belgium

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Belgium 1M 3.736 3.736 3.732 3.739 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:17
Belgium 1Y 3.623 3.623 3.609 3.638 0.00 0.00% 2023/11/10 Убакыт 13:52
Belgium 2Y 3.1 3.1 3.044 3.101 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Belgium 3M 3.687 3.687 3.651 3.687 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Belgium 3Y 2.917 2.917 2.855 2.917 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Belgium 4Y 2.85 2.85 2.79 2.857 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Belgium 5Y 2.813 2.813 2.75 2.814 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Belgium 6M 3.55 3.55 3.537 3.55 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Belgium 6Y 2.837 2.837 2.785 2.84 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Belgium 7Y 2.873 2.873 2.82 2.873 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Belgium 8Y 2.899 2.899 2.848 2.9 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Belgium 9M 3.499 3.499 3.482 3.499 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Belgium 9Y 2.91 2.91 2.858 2.91 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Belgium 10Y 3.048 3.048 3 3.048 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Belgium 15Y 3.254 3.254 3.208 3.255 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Belgium 20Y 3.394 3.394 3.348 3.395 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Belgium 30Y 3.494 3.494 3.457 3.494 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Belgium 50Y 2.982 2.982 2.938 2.982 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Дагы

Bulgaria

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Bulgaria 1M 3.7 3.7 3.7 3.7 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Bulgaria 1W 3.76 3.76 3.76 3.76 0.00 0.00% 2024/04/26 Убакыт 10:32
Bulgaria 1Y 3.131 3.107 3.107 3.131 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 1:31
Bulgaria 2Y 3.329 3.329 3.329 3.329 0.27 8.97% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Bulgaria 3Y 3.583 3.583 3.583 3.583 0.49 15.77% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Bulgaria 4Y 3.328 3.328 3.328 3.328 0.20 6.50% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Bulgaria 5Y 3.176 3.176 3.176 3.176 0.00 0.00% 2024/05/13 Убакыт 9:57
Bulgaria 7Y 3.5 3.5 3.5 3.5 0.00 0.00% 2024/04/18 Убакыт 11:41
Bulgaria 10Y 4.041 4.041 4.041 4.041 0.00 0.00% 2024/04/17 Убакыт 12:59
Bulgaria Overnight 3.75 3.75 3.75 3.75 0.00 0.00% 2024/03/28 Убакыт 12:06
Дагы

Bangladesh

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Bangladesh 1Y 12.015 12.015 11.96 12.015 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 11:27
Bangladesh 2Y 12.415 12.415 12.36 12.415 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 11:27
Bangladesh 3M 12.125 12.125 12.065 12.125 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 11:27
Bangladesh 5Y 12.785 12.785 12.73 12.785 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 11:27
Bangladesh 6M 12.16 12.16 12.1 12.16 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 11:27
Bangladesh 10Y 12.525 12.525 12.465 12.525 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 11:27
Bangladesh 15Y 12.575 12.575 12.52 12.575 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 11:27
Bangladesh 20Y 12.63 12.63 12.575 12.63 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 11:27
Дагы

Botswana

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Botswana 3Y 5.357 5.357 5.357 5.409 0.00 0.00% 2024/05/13 Убакыт 21:24
Botswana 5Y 6.76 6.76 5.729 6.76 0.00 0.00% 2023/10/31 Убакыт 21:04
Botswana 6M 2.488 2.488 2.488 2.864 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Botswana 20Y 8.213 8.213 8.213 8.328 0.00 0.00% 2024/05/13 Убакыт 21:24
Botswana 22Y 8.731 8.731 8.731 8.856 0.00 0.00% 2023/10/31 Убакыт 21:04
Дагы

Pakistan

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Pakistan 1Y 7.9 7.9 7.9 7.9 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Pakistan 3M 7.3 7.3 7.3 7.3 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Pakistan 3Y 17.125 17.125 17.125 17.125 0.00 0.01% 2024/05/18 Убакыт 1:52
Pakistan 5Y 15.75 15.75 15.75 15.851 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 9:24
Pakistan 6M 7.57 7.57 7.57 7.57 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Pakistan 10Y 14.552 14.552 14.552 14.552 0.00 0.01% 2024/05/18 Убакыт 1:52
Pakistan 14Y 14.467 14.467 14.467 14.467 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 9:24
Pakistan 20Y 14.45 14.45 14.45 14.45 0.00 0.01% 2024/05/18 Убакыт 1:52
Дагы

Portugal

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Portugal 1Y 3.468 3.468 3.451 3.472 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Portugal 2Y 2.952 2.952 2.898 2.96 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Portugal 3M 3.846 3.846 3.795 3.865 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Portugal 3Y 2.819 2.819 2.77 2.823 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Portugal 4Y 2.697 2.697 2.638 2.699 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Portugal 5Y 2.747 2.747 2.681 2.749 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Portugal 6M 0.01 0.01 0.01 3.758 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 22:28
Portugal 6Y 2.76 2.76 2.712 2.764 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Portugal 7Y 2.778 2.778 2.727 2.778 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Portugal 8Y 2.842 2.842 2.788 2.843 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Portugal 9Y 2.921 2.921 2.871 2.921 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Portugal 10Y 3.136 3.136 3.077 3.138 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:03
Portugal 15Y 3.358 3.358 3.311 3.358 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Portugal 20Y 3.447 3.447 3.396 3.447 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Portugal 30Y 3.561 3.561 3.516 3.561 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Дагы

Peru

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Peru 2Y 5.284 5.284 5.284 5.284 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Peru 5Y 5.67 5.67 5.67 5.67 0.01 0.18% 2024/05/18 Убакыт 5:46
Peru 10Y 7.043 7.043 7.043 7.043 0.03 0.38% 2024/05/18 Убакыт 5:46
Peru 15Y 7.243 7.243 7.243 7.243 0.00 0.03% 2024/05/18 Убакыт 5:46
Peru 20Y 7.186 7.186 7.186 7.186 0.04 0.54% 2024/05/18 Убакыт 5:46
Peru 30Y 7.088 7.2 7.088 7.2 0.30 4.19% 2024/05/18 Убакыт 5:46
Дагы

Thailand

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Thailand 1Y 2.368 2.368 2.368 2.368 0.00 0.00% 2024/01/19 Убакыт 12:10
Thailand 2Y 2.368 2.368 2.368 2.368 0.00 0.00% 2024/01/19 Убакыт 12:10
Thailand 3Y 2.4 2.4 2.35 2.4 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Thailand 4Y 2.464 2.464 2.464 2.464 0.00 0.00% 2024/01/19 Убакыт 12:10
Thailand 5Y 2.467 2.467 2.467 2.483 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:52
Thailand 7Y 2.662 2.662 2.662 2.662 0.00 0.00% 2024/01/19 Убакыт 12:10
Thailand 10Y 2.749 2.749 2.743 2.749 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 8:55
Thailand 12Y 2.84 2.84 2.84 2.84 0.00 0.00% 2024/01/19 Убакыт 12:10
Thailand 14Y 2.957 2.957 2.957 2.957 0.00 0.00% 2024/01/19 Убакыт 12:10
Thailand 15Y 2.961 2.961 2.957 2.977 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Thailand 16Y 3.155 3.155 3.155 3.155 0.00 0.00% 2024/01/19 Убакыт 12:10
Thailand 20Y 3.211 3.211 3.211 3.246 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:29
Дагы

Taiwan

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Taiwan 2Y 1.335 1.335 1.335 1.335 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Taiwan 5Y 1.45 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Taiwan 10Y 1.595 1.595 1.595 1.595 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Taiwan 20Y 1.765 1.765 1.765 1.765 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 13:32
Taiwan 30Y 1.915 1.915 1.915 1.915 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 13:32
Дагы

Turkey

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Turkey 3M 39.866 39.866 39.866 39.866 0.00 0.00% 2024/01/20 Убакыт 16:13
Turkey 6M 39.068 39.068 39.068 39.068 0.00 0.00% 2024/01/20 Убакыт 16:13
Turkey 9M 38.755 38.755 38.755 38.755 0.00 0.00% 2024/01/20 Убакыт 16:13
Turkey 1Y 20.175 20.175 20.175 20.175 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Turkey 2Y 42.59 42.59 42.54 42.645 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Turkey 3Y 32.49 32.49 32.41 32.49 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Turkey 5Y 33.195 33.195 33.165 33.195 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Turkey 10Y 27.7 27.7 27.685 27.81 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Дагы

Mauritius

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Mauritius 1Y 3.837 3.837 3.787 3.837 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:50
Mauritius 2M 0.578 0.578 0.578 0.578 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Mauritius 2Y 3.88 3.88 3.88 3.88 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 1:46
Mauritius 3Y 4.471 4.471 4.471 4.471 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 1:46
Mauritius 4M 3.421 3.421 3.214 3.472 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:50
Mauritius 4Y 4.859 4.859 4.859 4.859 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 1:46
Mauritius 5Y 5.034 5.034 5.031 5.034 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Mauritius 6M 3.411 3.411 3.411 3.513 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 9:24
Mauritius 8M 3.553 3.553 3.553 3.553 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:50
Mauritius 10Y 5.468 5.468 5.468 5.47 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Mauritius 15Y 5.652 5.652 5.652 5.654 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 10:22
Mauritius 20Y 5.786 5.786 5.786 5.786 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 10:22
Дагы

Czech Republic

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Czech Republic 1Y 4.39 4.39 4.352 4.409 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Czech Republic 2Y 3.996 3.996 3.984 4.017 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Czech Republic 3Y 4.048 4.048 4 4.048 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Czech Republic 4Y 3.996 3.996 3.964 3.996 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Czech Republic 5Y 4.016 4.016 3.994 4.034 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Czech Republic 6Y 4.047 4.047 3.997 4.06 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Czech Republic 7Y 4.073 4.073 4.027 4.084 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Czech Republic 8Y 4.056 4.056 4.01 4.056 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Czech Republic 9Y 4.105 4.105 4.053 4.114 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Czech Republic 10Y 4.122 4.122 4.083 4.135 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:17
Czech Republic 15Y 4.185 4.185 4.161 4.197 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Czech Republic 20Y 4.188 4.188 4.156 4.188 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:50
Czech Republic 50Y 4.313 4.313 4.288 4.355 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Дагы

China

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
China 1Y 1.617 1.617 1.607 1.62 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
China 2Y 1.806 1.806 1.803 1.814 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:22
China 3Y 1.935 1.935 1.935 1.963 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
China 5Y 2.088 2.088 2.079 2.118 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:55
China 7Y 2.263 2.263 2.263 2.283 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
China 10Y 2.323 2.323 2.322 2.332 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 14:21
China 15Y 2.319 2.319 2.313 2.319 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:22
China 20Y 2.657 2.657 2.654 2.658 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:22
China 30Y 2.583 2.583 2.576 2.596 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Дагы

Denmark

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Denmark 2Y 3.025 3.025 3.025 3.025 0.06 1.85% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Denmark 3M 2.03 2.03 2.03 2.03 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Denmark 3Y 2.697 2.697 2.697 2.697 0.01 0.26% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Denmark 5Y 2.369 2.369 2.369 2.369 0.09 3.63% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Denmark 6M 2.355 2.355 2.355 2.355 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Denmark 8Y 2.463 2.463 2.463 2.463 0.03 1.11% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Denmark 10Y 2.555 2.555 2.555 2.555 0.03 1.15% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Denmark 20Y 2.66 2.66 2.66 2.66 0.07 2.63% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Denmark 30Y 2.658 2.658 2.658 2.658 0.02 0.76% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Дагы

Russia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Russia 1M 11.48 11.48 11.48 11.48 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Russia 1W 9.07 9.07 9.07 9.07 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Russia 1Y 16.53 16.53 16.46 16.61 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Russia 2M 13.67 13.67 13.67 13.67 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Russia 2W 9.14 9.14 9.14 9.14 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Russia 2Y 16.54 16.54 16.54 16.79 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Russia 3M 15.89 15.89 15.89 15.89 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Russia 3Y 15.725 15.725 15.71 15.77 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Russia 5Y 14.585 14.585 14.57 14.64 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Russia 6M 17.92 17.92 17.92 17.92 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Russia 7Y 14.415 14.415 14.415 14.415 0.01 0.03% 2024/05/18 Убакыт 1:01
Russia 10Y 15.045 15.045 14.995 15.065 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:50
Russia 15Y 14.25 14.25 14.215 14.275 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Russia 20Y 14.815 14.815 14.81 14.83 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Russia Overnight 9.65 9.65 9.65 9.65 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Дагы

Romania

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Romania 1Y 5.924 5.924 5.924 5.924 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 10:56
Romania 2Y 5.95 5.95 5.94 5.965 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:17
Romania 3Y 6 6 5.98 6 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:17
Romania 4Y 6 6 5.98 6 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:17
Romania 5Y 6.175 6.175 6.175 6.215 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:17
Romania 6M 6.077 6.077 6.077 6.077 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 2:17
Romania 7Y 6.4 6.4 6.35 6.43 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Romania 10Y 6.6 6.6 6.6 6.63 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:17
Дагы

Zambia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Zambia 1Y 18.001 18.001 18 18.001 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Zambia 2Y 12.5 12.5 12.5 12.5 0.00 0.00% 2024/02/23 Убакыт 19:35
Zambia 3Y 18.56 18.56 18.558 18.56 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Zambia 5Y 22.084 22.084 22.082 22.084 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Zambia 6M 12.502 12.502 12.501 12.502 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Zambia 7Y 23.64 23.64 23.633 23.64 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Zambia 9M 13.3 13.3 13.3 13.3 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:29
Zambia 10Y 25.066 25.066 25.058 25.066 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Zambia 15Y 26.986 26.986 26.981 26.986 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Дагы

Japan

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Japan 1M 0.01 0.01 0.01 0.033 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 9:57
Japan 1Y 0.16 0.16 0.153 0.162 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Japan 2Y 0.331 0.331 0.323 0.333 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Japan 3M 0.033 0.033 0.026 0.038 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Japan 3Y 0.393 0.393 0.383 0.398 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:17
Japan 4Y 0.466 0.466 0.454 0.468 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
Japan 5Y 0.551 0.551 0.531 0.554 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Japan 6M 0.085 0.085 0.084 0.095 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Japan 6Y 0.583 0.583 0.572 0.586 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Japan 7Y 0.673 0.673 0.655 0.677 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Japan 8Y 0.767 0.767 0.751 0.772 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Japan 9M 0.114 0.114 0.114 0.114 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 6:25
Japan 9Y 0.862 0.862 0.839 0.863 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Japan 10Y 0.948 0.948 0.924 0.953 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Japan 15Y 1.422 1.422 1.39 1.425 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Japan 20Y 1.745 1.745 1.72 1.749 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Japan 30Y 2.02 2.02 1.998 2.023 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Japan 40Y 2.199 2.199 2.168 2.2 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Дагы

Cote D'Ivoire

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Cote d'Ivoire 1Y 3.47 3.47 3.47 3.47 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Cote d'Ivoire 3M 2.549 2.549 2.549 2.549 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Cote d'Ivoire 3Y 5.14 5.14 5.14 5.14 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Cote d'Ivoire 5Y 5.57 5.57 5.57 5.57 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Cote d'Ivoire 6M 2.97 2.97 2.97 2.97 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Cote d'Ivoire 7Y 5.74 5.74 5.74 5.74 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Cote d'Ivoire 10Y 6.43 6.43 6.43 6.43 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Дагы

Sri Lanka

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Sri Lanka 1Y 10.106 10.106 10.106 10.2 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:52
Sri Lanka 2Y 10.609 10.609 10.609 10.609 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:52
Sri Lanka 3M 9.3 9.3 8.9 9.3 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:56
Sri Lanka 3Y 10.902 10.902 10.902 10.902 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:52
Sri Lanka 4Y 11.429 11.429 11.429 11.429 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:52
Sri Lanka 5Y 11.385 11.385 11.385 11.388 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:52
Sri Lanka 6M 9.5 9.5 9.25 9.5 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:56
Sri Lanka 6Y 11.997 11.997 11.997 11.997 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:52
Sri Lanka 7Y 12.151 12.151 12.151 12.151 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:52
Sri Lanka 8Y 12.608 12.608 12.608 12.608 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:52
Sri Lanka 9Y 12.604 12.604 12.604 12.604 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:52
Sri Lanka 10Y 13.092 13.092 13.092 13.092 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 15:51
Sri Lanka 15Y 13.188 13.188 13.188 13.188 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 15:51
Дагы

Singapore

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Singapore 1M 3.935 3.935 3.935 3.935 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Singapore 1Y 3.55 3.55 3.55 3.55 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Singapore 2Y 3.368 3.368 3.362 3.374 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Singapore 3M 3.902 3.902 3.902 3.902 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Singapore 5Y 3.19 3.19 3.181 3.201 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:55
Singapore 6M 3.711 3.711 3.711 3.711 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Singapore 10Y 3.217 3.217 3.216 3.236 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Singapore 15Y 3.244 3.244 3.234 3.274 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:55
Singapore 20Y 3.237 3.237 3.237 3.27 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Singapore 30Y 3.266 3.266 3.25 3.286 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:55
Singapore 50Y 3.253 3.253 3.25 3.279 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Дагы

Sweden

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Sweden 1M 3.96 3.96 3.96 4.203 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Sweden 2M 3.996 3.996 3.784 3.996 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Sweden 2Y 2.728 2.728 2.672 2.728 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Sweden 3M 3.799 3.799 3.756 3.799 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Sweden 5Y 2.315 2.315 2.315 2.315 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:29
Sweden 6M 3.731 3.731 3.632 3.731 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Sweden 7Y 2.307 2.307 2.307 2.307 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:29
Sweden 10Y 2.3 2.3 2.3 2.3 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:29
Sweden 20Y 2.418 2.418 2.418 2.418 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:29
Дагы

Switzerland

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Switzerland 1M 1.28 1.28 1.26 1.28 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Switzerland 1W 1.27 1.27 1.26 1.33 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Switzerland 1Y 1.28 1.28 1.2 1.28 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Switzerland 2M 1.35 1.35 1.35 1.4 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Switzerland 2Y 0.913 0.913 0.898 0.928 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Switzerland 3M 1.17 1.17 1.16 1.35 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Switzerland 3Y 0.913 0.913 0.896 0.918 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Switzerland 4Y 0.851 0.851 0.851 0.873 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Switzerland 5Y 0.815 0.815 0.814 0.841 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Switzerland 6M 1.25 1.25 1.21 1.25 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Switzerland 6Y 0.754 0.754 0.738 0.761 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Switzerland 7Y 0.76 0.76 0.749 0.772 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Switzerland 8Y 0.743 0.743 0.731 0.768 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Switzerland 9Y 0.71 0.71 0.706 0.724 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Switzerland 10Y 0.707 0.707 0.707 0.737 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Switzerland 15Y 0.693 0.693 0.693 0.736 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Switzerland 20Y 0.685 0.685 0.683 0.705 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Switzerland 30Y 0.645 0.645 0.642 0.677 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Switzerland 40Y 0.576 0.576 0.57 0.59 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Switzerland Overnight 1.18 1.18 1.18 1.3 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:31
Дагы

Chile

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Chile 1Y 5.35 5.35 5.35 5.35 0.04 0.75% 2024/05/18 Убакыт 3:22
Chile 2Y 5.29 5.29 5.29 5.29 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 3:17
Chile 2Y 3.43 3.43 3.43 3.43 0.00 0.00% 2023/01/30 Убакыт 14:37
Chile 3Y 6.82 6.82 6.82 6.82 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Chile 3Y 2.53 2.53 2.53 2.53 0.00 0.00% 2023/01/30 Убакыт 14:37
Chile 4Y 5.7 5.7 5.7 5.7 0.01 0.18% 2024/05/18 Убакыт 3:22
Chile 4Y 2.61 2.61 2.61 2.61 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 1:53
Chile 5Y 5.75 5.75 5.75 5.75 0.01 0.17% 2024/05/18 Убакыт 3:22
Chile 5Y 1.98 1.98 1.98 1.98 0.00 0.00% 2023/01/30 Убакыт 14:37
Chile 7Y 1.91 1.91 1.91 1.91 0.00 0.00% 2023/01/30 Убакыт 14:37
Chile 8Y 5.89 5.89 5.89 5.89 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 3:17
Chile 10Y 5.93 5.93 5.93 5.93 0.01 0.17% 2024/05/18 Убакыт 3:22
Chile 15Y 1.76 1.76 1.76 1.76 0.00 0.00% 2023/01/30 Убакыт 14:37
Chile 20Y 1.75 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00% 2023/01/30 Убакыт 14:37
Chile 20Y 5.97 5.97 5.97 5.97 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 1:20
Chile 30Y 1.73 1.73 1.73 1.73 0.00 0.00% 2023/01/30 Убакыт 14:37
Chile 30Y 5.91 5.91 5.91 5.91 0.03 0.51% 2024/05/18 Убакыт 1:31
Дагы

Serbia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Serbia 1Y 5.103 5.103 5.056 5.103 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 2:49
Serbia 2Y 5.124 5.124 5.027 5.166 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 14:31
Serbia 3Y 5.1 5.1 5.1 5.1 0.13 2.62% 2024/05/18 Убакыт 14:06
Serbia 5Y 5.2 5.2 5.2 5.2 0.00 0.00% 2024/03/29 Убакыт 22:13
Serbia 7Y 3.6 3.6 3.6 3.6 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Serbia 10Y 6.09 6.09 6.09 6.09 0.11 1.89% 2024/05/18 Убакыт 14:06
Дагы

France

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
France 1M 3.794 3.794 3.794 3.794 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 9:58
France 1Y 3.492 3.492 3.474 3.494 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
France 2Y 3.076 3.076 3.019 3.079 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
France 3M 3.812 3.812 3.806 3.817 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
France 3Y 2.941 2.941 2.884 2.941 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
France 4Y 2.877 2.877 2.812 2.878 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
France 5Y 2.849 2.849 2.793 2.849 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
France 6M 3.71 3.71 3.689 3.712 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
France 6Y 2.876 2.876 2.815 2.876 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
France 7Y 2.846 2.846 2.7865 2.846 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
France 8Y 2.89 2.89 2.837 2.89 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
France 9M 3.532 3.532 3.519 3.547 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
France 9Y 2.952 2.952 2.9 2.952 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
France 10Y 3.011 3.011 2.958 3.011 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
France 15Y 3.207 3.207 3.162 3.207 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
France 20Y 3.315 3.315 3.272 3.315 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
France 25Y 3.368 3.368 3.328 3.368 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
France 30Y 3.474 3.474 3.436 3.474 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
France 50Y 2.939 2.939 2.899 2.939 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Дагы

Finland

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Finland 2Y 3.08 3.08 3.018 3.08 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
Finland 3Y 2.96 2.96 2.892 2.96 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
Finland 4Y 2.901 2.901 2.834 2.901 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
Finland 5Y 2.875 2.875 2.809 2.875 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
Finland 6Y 2.859 2.859 2.792 2.864 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Finland 8Y 2.895 2.895 2.834 2.896 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
Finland 10Y 2.965 2.965 2.91 2.97 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:27
Finland 15Y 3.144 3.144 3.084 3.147 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Finland 30Y 3.03 3.03 2.994 3.03 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Дагы

Philippines

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Philippines 1M 5.907 5.907 5.866 5.907 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Philippines 1Y 6.031 6.031 6.031 6.05 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Philippines 2Y 6.297 6.297 6.297 6.297 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Philippines 3M 5.821 5.821 5.821 5.831 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Philippines 3Y 6.451 6.451 6.451 6.451 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Philippines 4Y 6.466 6.466 6.466 6.466 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Philippines 5Y 6.477 6.477 6.477 6.477 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Philippines 6M 5.997 5.997 5.996 6.001 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Philippines 7Y 6.65 6.65 6.65 6.65 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Philippines 10Y 6.688 6.688 6.688 6.688 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Philippines 20Y 6.905 6.905 6.905 6.905 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Дагы

Cyprus

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Cyprus 2Y 3.445 3.445 3.445 3.445 0.00 0.06% 2024/05/18 Убакыт 1:52
Cyprus 3Y 3.135 3.135 3.135 3.135 0.09 2.96% 2024/05/18 Убакыт 1:52
Cyprus 4Y 3.272 3.272 3.272 3.272 0.00 0.03% 2024/05/18 Убакыт 1:52
Cyprus 5Y 1.047 1.047 1.047 1.047 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Cyprus 7Y 3.023 3.023 2.986 3.036 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Cyprus 10Y 3.309 3.309 3.216 3.309 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 22:28
Cyprus 20Y 3.788 3.788 3.788 3.788 0.00 0.03% 2024/05/18 Убакыт 1:52
Cyprus 30Y 3.849 3.849 3.716 3.849 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:55
Дагы

Kazakhstan

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Kazakhstan 1M 14.414 14.414 14.414 14.414 0.00 0.00% 2024/01/27 Убакыт 1:06
Kazakhstan 1Y 13.087 13.087 13.087 13.087 0.00 0.00% 2024/01/27 Убакыт 1:06
Kazakhstan 2Y 12.979 12.979 12.979 12.979 0.00 0.00% 2024/01/27 Убакыт 1:06
Kazakhstan 3M 13.944 13.944 13.944 13.944 0.00 0.00% 2024/01/27 Убакыт 1:06
Kazakhstan 3Y 12.922 12.922 12.922 12.922 0.00 0.00% 2024/01/27 Убакыт 1:06
Kazakhstan 4Y 12.89 12.89 12.89 12.89 0.00 0.00% 2024/01/27 Убакыт 1:06
Kazakhstan 5Y 12.757 12.757 12.757 12.757 0.00 0.00% 2024/01/27 Убакыт 1:06
Kazakhstan 6M 13.608 13.608 13.608 13.608 0.00 0.00% 2024/01/27 Убакыт 1:06
Kazakhstan 6Y 12.651 12.651 12.651 12.651 0.00 0.00% 2024/01/27 Убакыт 1:06
Kazakhstan 7Y 12.651 12.651 12.651 12.651 0.00 0.00% 2024/01/27 Убакыт 1:06
Kazakhstan 8Y 12.502 12.502 12.502 12.502 0.00 0.00% 2024/01/27 Убакыт 1:06
Kazakhstan 9Y 12.402 12.402 12.402 12.402 0.00 0.00% 2024/01/27 Убакыт 1:06
Kazakhstan 10Y 12.203 12.203 12.203 12.203 0.00 0.00% 2024/01/27 Убакыт 1:06
Kazakhstan 15Y 12.023 12.023 12.023 12.023 0.00 0.01% 2024/01/27 Убакыт 1:06
Kazakhstan 25Y 11.8 11.8 11.8 11.8 0.00 0.00% 2024/01/11 Убакыт 20:36
Дагы

Qatar

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Qatar 1Y 5.355 5.355 5.307 5.41 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 14:58
Qatar 2Y 5.345 5.345 5.345 5.345 0.00 0.00% 2024/01/28 Убакыт 14:30
Qatar 3M 4.692 4.692 4.692 4.692 0.00 0.00% 2023/01/31 Убакыт 12:45
Qatar 3Y 4.857 4.857 4.857 4.857 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:55
Qatar 5Y 4.829 4.829 4.806 4.829 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 20:22
Qatar 6M 4.744 4.744 4.744 4.746 0.00 0.00% 2023/01/31 Убакыт 20:38
Qatar 6Y 4.797 4.797 4.79 4.808 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 14:58
Qatar 7Y 4.095 4.095 4.095 4.095 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:55
Qatar 9M 5.376 5.376 5.376 5.406 0.00 0.00% 2023/01/31 Убакыт 20:38
Qatar 10Y 4.03 4.03 4.03 4.03 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:55
Qatar 20Y 5.38 5.38 5.348 5.39 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 20:22
Qatar 30Y 5.406 5.406 5.363 5.416 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 20:22
Дагы

Canada

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Canada 1M 5.015 5.015 4.985 5.024 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:59
Canada 1Y 4.682 4.682 4.682 4.682 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Canada 2M 4.997 4.997 4.989 4.997 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:59
Canada 2Y 4.274 4.274 4.235 4.276 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Canada 3M 4.958 4.958 4.916 4.958 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:59
Canada 3Y 4.12 4.12 4.083 4.122 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Canada 4Y 3.9 3.9 3.84 3.901 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Canada 5Y 3.73 3.73 3.668 3.733 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Canada 6M 4.886 4.886 4.881 4.886 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:59
Canada 7Y 3.631 3.631 3.569 3.632 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Canada 10Y 3.655 3.655 3.592 3.658 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Canada 20Y 3.628 3.628 3.562 3.628 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Canada 30Y 3.51 3.51 3.445 3.512 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Дагы

South Korea

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
South Korea 1Y 3.366 3.366 3.366 3.366 0.00 0.00% 2024/03/25 Убакыт 8:51
South Korea 2Y 3.422 3.422 3.417 3.422 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
South Korea 3Y 3.384 3.384 3.375 3.39 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:01
South Korea 4Y 3.345 3.345 3.345 3.345 0.00 0.00% 2024/03/25 Убакыт 8:51
South Korea 5Y 3.418 3.418 3.404 3.422 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:01
South Korea 10Y 3.458 3.458 3.442 3.471 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:01
South Korea 20Y 3.395 3.395 3.383 3.396 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:01
South Korea 30Y 3.323 3.323 3.304 3.323 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:01
South Korea 50Y 3.253 3.253 3.253 3.253 0.00 0.00% 2024/03/25 Убакыт 8:51
Дагы

Croatia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Croatia 1Y 5.382 5.382 5.382 5.382 0.00 0.00% 2024/05/10 Убакыт 12:30
Croatia 2Y 3.102 3.102 3.102 3.102 0.00 0.00% 2024/05/10 Убакыт 12:30
Croatia 3Y 3.027 3.027 3.027 3.027 0.00 0.00% 2024/05/10 Убакыт 12:30
Croatia 4Y 3.337 3.337 3.337 3.337 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 16:56
Croatia 5Y 3.09 3.09 3.09 3.09 0.00 0.00% 2024/05/07 Убакыт 12:42
Croatia 10Y 3.163 3.163 3.137 3.163 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:51
Дагы

Colombia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Colombia 1Y 10.81 10.81 10.81 10.81 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Colombia 4Y 9.806 9.806 9.806 9.806 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:31
Colombia 5Y 9.9 9.9 9.9 9.9 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:31
Colombia 10Y 10.327 10.327 10.26 10.327 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 23:27
Colombia 15Y 10.832 10.832 10.832 10.832 0.00 0.00% 2024/05/18 Убакыт 0:31
Дагы

Kenya

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Kenya 1Y 16.529 16.529 16.529 16.529 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 19:20
Kenya 2Y 17.628 17.628 17.628 17.639 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Kenya 3M 15.937 15.937 15.937 15.937 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 19:20
Kenya 3Y 17.408 17.408 17.229 17.408 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 21:26
Kenya 4Y 17.909 17.909 17.741 17.909 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Kenya 5Y 18.095 18.095 17.933 18.143 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Kenya 6M 16.518 16.518 16.518 16.518 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 19:20
Kenya 6Y 18.219 18.219 17.998 18.219 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Kenya 7Y 18.473 18.473 18.473 18.473 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 1:50
Kenya 8Y 18.187 18.187 18.187 18.187 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Kenya 9Y 18.006 18.006 18.006 18.017 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Kenya 10Y 17.91 17.91 17.91 17.91 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Kenya 15Y 17.205 17.205 17.205 17.205 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Kenya 20Y 17.118 17.118 17.086 17.118 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Kenya 25Y 17.13 17.13 17.13 17.13 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Kenya Overnight 13.599 13.599 13.599 13.599 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:01
Дагы

Latvia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Latvia 2Y 3 3 3 3 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Latvia 3Y 3.9 3.9 3.9 3.9 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Latvia 5Y 4.1 4.1 4.1 4.1 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Дагы

Poland

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Poland 1M 5.6 5.6 5.6 5.6 0.10 1.82% 2024/05/18 Убакыт 2:19
Poland 1Y 5.092 5.092 5.091 5.103 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Poland 2M 5.6 5.6 5.5 5.6 0.10 1.82% 2024/05/18 Убакыт 10:26
Poland 2Y 5.287 5.287 5.254 5.287 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
Poland 3Y 5.304 5.304 5.299 5.348 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Poland 4Y 5.366 5.366 5.345 5.373 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Poland 5Y 5.489 5.489 5.47 5.495 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Poland 6Y 5.518 5.518 5.49 5.523 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Poland 7Y 5.501 5.501 5.501 5.584 0.00 0.00% 2024/05/15 Убакыт 20:24
Poland 8Y 5.621 5.621 5.621 5.621 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:29
Poland 9Y 3.957 3.957 3.957 3.957 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Poland 10Y 5.662 5.662 5.629 5.669 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Poland Overnight 5.6 5.6 5.16 5.6 0.44 8.53% 2024/05/18 Убакыт 10:26
Дагы

Lithuania

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Lithuania 3Y 4 4 4 4 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Lithuania 5Y 4.1 4.1 4.1 4.1 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Lithuania 10Y 4.65 4.65 4.65 4.65 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Дагы

Malta

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Malta 1M 3.162 3.162 3.162 3.162 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Malta 1Y 5.2 5.2 5.17 5.2 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Malta 3M 2.962 2.962 2.962 2.962 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Malta 3Y 3.21 3.21 3.161 3.21 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Malta 5Y 3.253 3.253 3.203 3.253 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Malta 6M 2.946 2.946 2.946 2.946 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Malta 10Y 3.462 3.462 3.462 3.462 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Malta 20Y 3.858 3.858 3.858 3.858 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Malta 25Y 3.924 3.924 3.924 3.924 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Дагы

Malaysia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Malaysia 1Y 3.26 3.26 3.26 3.26 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:01
Malaysia 3M 3.17 3.17 3.17 3.17 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Malaysia 3W 3.13 3.13 3.13 3.13 0.00 0.00% 2023/10/23 Убакыт 17:54
Malaysia 3Y 3.553 3.553 3.553 3.598 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:55
Malaysia 5Y 3.714 3.714 3.71 3.714 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:29
Malaysia 7M 3.22 3.22 3.22 3.3 0.00 0.00% 2023/11/07 Убакыт 13:13
Malaysia 7Y 3.827 3.827 3.822 3.827 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Malaysia 10Y 3.896 3.896 3.889 3.896 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Malaysia 15Y 4.045 4.045 4.045 4.045 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:29
Malaysia 20Y 4.171 4.171 4.171 4.171 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:29
Malaysia 30Y 4.268 4.268 4.268 4.292 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 12:26
Дагы

Hungary

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Hungary 1Y 6.793 6.793 6.793 6.793 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 15:51
Hungary 3M 6.903 6.903 6.903 6.903 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Hungary 3Y 6.745 6.745 6.745 6.745 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Hungary 5Y 6.645 6.645 6.645 6.645 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Hungary 6M 6.872 6.872 6.872 6.873 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 20:48
Hungary 10Y 6.67 6.67 6.67 6.67 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Hungary 15Y 6.675 6.675 6.675 6.675 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Hungary 20Y 6.715 6.715 6.715 6.715 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 16:18
Дагы

Morocco

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Morocco 2Y 3.201 3.201 3.201 3.201 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Morocco 3M 3 3 3 3 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Morocco 5Y 3.433 3.433 3.433 3.433 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:47
Morocco 6M 3.079 3.079 3.079 3.079 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Morocco 10Y 3.728 3.728 3.728 3.728 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:47
Morocco 15Y 3.97 3.97 3.97 3.97 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:47
Дагы

Egypt

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Egypt 1Y 26.16 26.16 26.078 26.16 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:47
Egypt 2Y 25.935 25.935 25.935 25.985 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:47
Egypt 3M 24.803 24.803 24.803 25.838 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:47
Egypt 3Y 27.275 27.275 27.275 27.275 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:47
Egypt 5Y 27.211 27.211 27.211 27.211 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:47
Egypt 6M 27.131 27.131 27.131 27.154 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:47
Egypt 7Y 27.275 27.275 27.275 27.444 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:47
Egypt 9M 26.871 26.871 26.71 26.871 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:47
Egypt 10Y 27.321 27.321 27.321 27.321 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 18:47
Egypt Overnight 27.354 27.354 27.354 27.354 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 13:01
Дагы

Mexico

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Mexico 1M 11.563 11.563 11.563 11.563 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 2:17
Mexico 1Y 11.327 11.327 11.327 11.327 0.06 0.54% 2024/05/18 Убакыт 2:19
Mexico 3M 11.622 11.622 11.622 11.622 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 2:17
Mexico 3Y 10.436 10.432 10.432 10.436 0.02 0.22% 2024/05/18 Убакыт 8:50
Mexico 5Y 10.135 10.148 10.135 10.148 0.01 0.07% 2024/05/18 Убакыт 8:50
Mexico 6M 11.572 11.572 11.572 11.572 0.01 0.11% 2024/05/18 Убакыт 2:19
Mexico 7Y 10.091 10.09 10.088 10.091 0.02 0.18% 2024/05/18 Убакыт 8:50
Mexico 9M 11.432 11.432 11.432 11.432 0.03 0.29% 2024/05/18 Убакыт 2:19
Mexico 10Y 10.038 10.042 10.032 10.042 0.03 0.28% 2024/05/18 Убакыт 8:50
Mexico 15Y 10.093 10.09 10.09 10.097 0.02 0.22% 2024/05/18 Убакыт 8:50
Mexico 20Y 10.156 10.176 10.151 10.176 0.01 0.09% 2024/05/18 Убакыт 8:50
Mexico 30Y 10.116 10.137 10.116 10.137 0.00 0.01% 2024/05/18 Убакыт 8:50
Дагы

Namibia

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Namibia 1Y 9.101 9.101 9.101 9.101 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Namibia 3M 8.446 8.446 8.446 8.446 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Namibia 3Y 9.513 9.513 9.391 9.513 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Namibia 6M 9.202 9.202 9.202 9.202 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Namibia 7Y 10.174 10.174 10.099 10.174 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Namibia 9M 9.151 9.151 9.151 9.151 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 10:24
Namibia 10Y 10.883 10.883 10.83 10.883 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Namibia 15Y 13.021 13.021 12.935 13.021 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Namibia 20Y 13.419 13.419 13.325 13.419 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Дагы

Norway

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Norway 1Y 4.414 4.414 4.414 4.434 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 17:50
Norway 2Y 0.115 0.115 0.115 0.115 0.00 0.00% 2023/01/30 Убакыт 16:37
Norway 3M 4.017 4.017 4.017 5.01 0.00 0.00% 2023/11/30 Убакыт 15:21
Norway 3Y 3.715 3.715 3.715 3.715 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:31
Norway 5Y 3.58 3.58 3.58 3.58 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:31
Norway 6M 4.397 4.397 4.387 4.397 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 17:50
Norway 9M 4.431 4.431 4.431 4.431 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 17:50
Norway 10Y 3.633 3.633 3.633 3.633 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:31
Norway 20Y 3.483 3.483 3.462 3.483 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 17:50
Дагы

Nigeria

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Nigeria 1Y 3.92 3.92 3.92 3.92 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Nigeria 2Y 19.282 19.282 19.282 19.282 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Nigeria 3M 2.802 2.802 2.802 2.802 0.00 0.00% 2022/04/15 Убакыт 14:40
Nigeria 3Y 18.05 18.05 18.05 18.05 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Nigeria 4Y 18.47 18.47 18.47 18.47 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Nigeria 5Y 18.652 18.652 18.652 18.652 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Nigeria 6M 4.381 4.381 4.381 4.381 0.00 0.00% 2022/04/15 Убакыт 14:40
Nigeria 7Y 18.809 18.809 18.809 18.809 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Nigeria 10Y 19.368 19.368 19.368 19.368 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 20:52
Nigeria 20Y 18.647 18.647 18.647 18.647 0.00 0.00% 2024/05/14 Убакыт 21:00
Nigeria 30Y 17.725 17.725 17.725 17.725 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 20:48
Дагы

New Zealand

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
New Zealand 1M 5.64 5.64 5.64 5.64 0.00 0.00% 2024/05/13 Убакыт 2:52
New Zealand 1Y 5.353 5.353 5.308 5.353 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
New Zealand 2M 5.65 5.65 5.65 5.65 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 2:17
New Zealand 2Y 4.752 4.752 4.746 4.771 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 8:55
New Zealand 3M 5.66 5.66 5.66 5.66 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 2:17
New Zealand 4M 5.63 5.63 5.63 5.63 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 2:17
New Zealand 5M 5.62 5.62 5.59 5.62 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 8:25
New Zealand 5Y 4.494 4.494 4.49 4.516 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 8:55
New Zealand 6M 5.61 5.61 5.61 5.61 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 2:17
New Zealand 7Y 4.551 4.551 4.549 4.569 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 8:55
New Zealand 10Y 4.663 4.663 4.661 4.676 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 8:55
New Zealand 15Y 4.818 4.818 4.814 4.835 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 8:55
New Zealand 20Y 4.933 4.933 4.93 4.95 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 8:55
Дагы

Vietnam

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Vietnam 1Y 1.922 1.922 1.922 1.922 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 4:17
Vietnam 2Y 1.933 1.933 1.933 1.933 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 4:17
Vietnam 3Y 1.966 1.966 1.966 1.967 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 8:25
Vietnam 5Y 2.127 2.127 2.127 2.133 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 8:26
Vietnam 7Y 2.342 2.342 2.342 2.353 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 8:26
Vietnam 10Y 2.782 2.782 2.782 2.782 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 8:26
Vietnam 15Y 3.014 3.014 3.014 3.014 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 8:26
Vietnam 20Y 3.144 3.144 3.144 3.144 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 8:25
Vietnam 25Y 3.224 3.224 3.224 3.224 0.00 0.00% 2024/05/16 Убакыт 4:21
Дагы

Netherlands

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Netherlands 1M 3.882 3.882 3.882 3.885 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:29
Netherlands 2Y 2.98 2.98 2.922 2.981 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Netherlands 3M 3.709 3.709 3.696 3.721 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Netherlands 3Y 2.82 2.82 2.75 2.82 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Netherlands 4Y 2.735 2.735 2.677 2.742 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Netherlands 5Y 2.702 2.702 2.649 2.703 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:19
Netherlands 6M 3.653 3.653 3.644 3.653 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 14:21
Netherlands 6Y 2.7 2.7 2.633 2.7 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Netherlands 7Y 2.706 2.706 2.646 2.706 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Netherlands 8Y 2.732 2.732 2.677 2.732 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Netherlands 9Y 2.764 2.764 2.695 2.764 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Netherlands 10Y 2.806 2.806 2.736 2.806 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Netherlands 15Y 2.881 2.881 2.833 2.881 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Netherlands 20Y 2.904 2.904 2.842 2.904 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Netherlands 25Y 2.857 2.857 2.82 2.857 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Netherlands 30Y 2.84 2.84 2.802 2.84 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 19:48
Дагы

India

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
India 1Y 7.066 7.066 7.066 7.071 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 8:55
India 2Y 7.046 7.046 7.046 7.062 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
India 3M 6.99 6.99 6.97 7.01 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:48
India 3Y 7.083 7.083 7.082 7.091 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
India 4Y 7.078 7.078 7.078 7.087 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
India 5Y 7.088 7.088 7.088 7.117 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
India 6M 7.08 7.08 7.07 7.09 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:48
India 6Y 7.1 7.1 7.1 7.125 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
India 7Y 7.049 7.049 7.04 7.052 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
India 8Y 7.116 7.116 7.115 7.122 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
India 9Y 7.122 7.122 7.122 7.133 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
India 10Y 7.095 7.095 7.082 7.095 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 15:22
India 11Y 7.137 7.137 7.135 7.141 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
India 12Y 7.129 7.129 7.129 7.194 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
India 13Y 7.14 7.14 7.14 7.14 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
India 14Y 7.128 7.128 7.12 7.131 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
India 15Y 7.115 7.115 7.103 7.121 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
India 19Y 7.169 7.169 7.169 7.169 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
India 24Y 7.157 7.157 7.157 7.181 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
India 30Y 7.174 7.174 7.166 7.177 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
India 40Y 7.189 7.189 7.181 7.196 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
Дагы

Hong Kong

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Hong Kong 1M 4.174 4.174 4.069 4.199 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Hong Kong 1W 3.993 3.993 3.813 3.993 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
Hong Kong 1Y 4.323 4.323 4.213 4.323 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Hong Kong 2Y 3.892 3.892 3.823 3.898 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Hong Kong 3M 4.308 4.308 4.278 4.345 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Hong Kong 3Y 3.587 3.587 3.536 3.587 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Hong Kong 5Y 3.479 3.479 3.447 3.479 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Hong Kong 6M 4.276 4.276 4.256 4.301 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Hong Kong 7Y 3.448 3.448 3.424 3.448 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 7:54
Hong Kong 9M 4.233 4.233 4.233 4.273 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 17:20
Hong Kong 10Y 3.703 3.703 3.681 3.711 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Hong Kong 15Y 4.116 4.116 4.116 4.126 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Hong Kong 20Y 4.173 4.173 4.173 4.181 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Дагы

Greece

Көрсөткүч Мааниси Мурунку Төмөн Бийик Өзгөртүү % Өзгөртүү Убакыт Диаграмма
Greece 1M 3.781 3.781 3.781 4.225 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Greece 1Y 3.252 3.252 3.217 3.31 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Greece 2Y 2.951 2.951 2.857 2.951 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 12:59
Greece 3M 3.733 3.733 3.708 3.733 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 11:52
Greece 5Y 3.067 3.067 3.03 3.067 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Greece 6M 3.618 3.618 3.618 3.662 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 13:26
Greece 7Y 3.158 3.158 3.121 3.16 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Greece 10Y 3.491 3.491 3.46 3.5 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Greece 15Y 3.75 3.75 3.725 3.761 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Greece 20Y 3.804 3.804 3.779 3.827 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Greece 25Y 2.361 2.361 2.361 2.361 0.00 0.00% 2023/09/27 Убакыт 20:55
Greece 30Y 4.061 4.061 4.034 4.063 0.00 0.00% 2024/05/17 Убакыт 18:49
Дагы
  • -->
    101