Онлайн форуму
Réunion Réunion
 • Акыркы : 67,083.51
 • Бийик : 67,364.25
 • Төмөн : 66,727.89
 • Макс термелүүсү : 146.91
 • Макс термелүүсү% : 0.1%
 • Ачык : 66,867.86
 • Убакыт : 16:22:18
 • Кечээ : 66,839.99
 • % Өзгөртүү : 0.36%
 • Өзгөртүү : 243.52
 • Акыркы : 2,414.7
 • Бийик : 2,417.35
 • Төмөн : 2,414.1
 • Макс термелүүсү : 1.91
 • Макс термелүүсү% : 0.03%
 • Ачык : 2,415.66
 • Убакыт : 00:32:35
 • Кечээ : 2,415.66
 • % Өзгөртүү : 0.04%
 • Өзгөртүү : 0.96
 • Акыркы : 80
 • Бийик : 80
 • Төмөн : 79.97
 • Макс термелүүсү : 0.03
 • Макс термелүүсү% : 0%
 • Ачык : 79.98
 • Убакыт : 00:57:35
 • Кечээ : 79.97
 • % Өзгөртүү : 0.04%
 • Өзгөртүү : 0.03
 • Акыркы : 0.9201
 • Бийик : 0.9201
 • Төмөн : 0.9199
 • Макс термелүүсү : -
 • Макс термелүүсү% : -
 • Ачык : 0.92
 • Убакыт : 00:35:38
 • Кечээ : 0.9201
 • % Өзгөртүү : 0%
 • Өзгөртүү : 0

Экономикалык көрсөткүчтөр божомолу

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Көрсөткүч Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
 • -->
  101